Logo
Til DNT.no forside
Tilbake til Aktuelt

Tur etter gamle råk i skog og snaufjell i Kvikne

Publisert: 11. juli 2024
Turreferat
Kryssing av Kvernåa Foto: Aina Rolstad

Kvikne Råknemnd gav i år 2000 ut "Kart over gamle råk og vegar med nokre kulkturminne og litt historie". 

Frå Kvikne går det fleire råk/vegar til fjells og vidare ned til setrene på Steinsetra, Skjedalen og Øldalen. Langs desse er det fleire kulturminner og historier som er verdt å ta vare på. 

Med dette i baklomma møttes 18 deltakrar og 7 hunder ved gamleskulin der det vart gjeve ei stutt orientering om valgt tur. 

Starta bratt opp Halvhudkleiva til hoppbakken på Kleivom, der det vart fortalt om tidlegare tids aktivitetar med Kviknemeisterskap og kretsmesterskap. Bakken er nå snart heilt gjengrodd. 

Frå her gjekk vi Gammelvegen mot Kviknehøgda, over Sillivegen til vi kom fram til gapahuken. Her var det tid for ei lengre matpause med gode samtaler rundt bålvarmen. 

Turen fortsatte videre langs Steinseterråket til vi var oppe på Langfjellet. Her kan vi bruke Caspari sine ord: "Der svever et land i det skinnende blå: ei stoltere vet jeg å nevne". 

Vi avsluttet turen ved Vardfjell og setervegen. 

Med værgudene på vår side, vil vi takke to og firbeinte for eit triveleg samvær. 

Helle og Magnar

Halvhudkleiva er bratt og heilt i starten av turen. Foto Helle Hovden

Ved hoppbakken Foto Helle Hovden 


Gammelvegen mot Kviknehøgda. Foto Aina Rolstad

Liten stopp, Gammelvegen foto Magnar Bratlien


Kryssing av Kvernåa foto Aina Rolstad

Trivlig pause ved Gapahuken. Foto Aina Rolstad

Blid gjeng i gapahuken. Foto Solveig Sylte


Steinseterråket. Foto Helle Hovden


Steinseterråket. Foto Solveig Sylte


Langfjellet. Foto Aina Rolstad

 

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem