Logo
Til DNT.no forside

Sikkerhet i Bergen og Hordaland Turlag

God planlegging er halve turen eller dugnaden. Vi har et ansvar for tilrettelegging av trygg aktivitet for frivillige og deltakere.

Sikkerhetsarbeidet er viktig

I henhold til lovverket er det spesielt fem hovedplikter vi må følge opp i vårt sikkerhetsarbeid. Dette er: kunnskapsplikten, aktsomhetsplikten, opplysningsplikten, dokumentasjonsplikten og internkontrollplikten.

Les dokumentet DNTs ansvar for tilrettelegging av trygg aktivitet. Dette dokumentet gir innsikt i hvilket ansvar DNT sine medlemsforeninger, lokallag, grupper, turledere og frivillige på dugnad har i forbindelse med tilrettelegging og gjennomføring av aktivitet og dugnad, samt forslag til hvordan man kan ivareta dette ansvaret på en god måte i praksis.

Ta kurset "Planlegging av trygg aktivitet" i Motimate - Her registrerer du deg i motimate og får tilgang til kurset.

Målet med vårt sikkerhetsarbeid

  • Unngå tap av liv
  • Unngå personskader 
  • Skape trygge rammer for frivillige og deltagere på turer, aktiviteter og dugnader 

Hvis uhellet er ute

Hvis det skulle skje et uhell på tur må dette informeres om til administrasjonen i Bergen og Hordaland Turlag slik at vi kan loggføre dette. Informasjon kan sendes til birgithe.roald@dnt.no

Ved alvorlig ulykke/hendelse har Turlaget organisert beredskap for ulykker på våre aktiviteter og anlegg. Beredskapen er beskrevet i beredskapsplanen, og Turlaget har en beredskapsgruppe ledet av daglig leder. Ryggmargen i vårt sikkerhetsarbeid er Risiko og sårbarhetsanalysen.  Handlingsplan ved ulykke beskriver hvordan en går fram for å varsle en ulykke/hendelse. Loggskjema når ulykke meldes  beskriver opplysninger som må gis når ulykke/hendelse varsles. BHT håndterer media. Politiet varsler pårørende.

Annonse:
Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Våre turer og kurs
Tur til Olsnessåta på Osterøy etter fellesmøte 12.–13. november, 2022.
Våre turer og kurs
Medlemsfordeler i Turlaget
Sti mellom Breidablik og Vending, august 2023.
Medlemsfordeler i Turlaget