DNT Ambassadørkurs

Ambassadørkurset er første trinn i turlederstigen, og er obligatorisk for alle turledere. Ambassadørkurset gir en innføring i DNT, kjernetilbud og verdier.

Opptakskrav

Medlemskap i DNT.

Dette kan fravikes for skoleklasser, studenter eller andre grupper. 

Kursets innhold

Den Norske Turistforening
DNTs tilbud
Allemannsretten og sporløs ferdsel
Et trygt og bærekraftig friluftsliv
Etikkvett 
Jeg, en DNT-ambassadør?

Kursgjennomføring

Kurset gjennomføres digitalt, og tar omtrent 1,5 time å gjennomføre. Kurset er delt inn i 4 moduler som kan tas separat., på din mobil, nettbrett eller PC. Ta kontakt med din medlemsforening for å få tilgang til dette kurset. 

En DNT-ambassadør er et aktivt DNT-medlem som har god kjennskap til DNT og den aktuelle medlemsforening. DNT-ambassadøren er godt skikka til å profilere DNT og DNT sine medlemsforeninger på stand, ulike arrangement og turer.