Å ta ut kompasskurs

For å finne ut hvilken retning man skal gå for å komme seg fra punkt A (hvor man står) til punkt B (dit man skal), må man finne marsjretning, ved å ta ut en kompasskurs.

• Merk av på kartet hvor du er og hvor du skal.

• Kompassets langside legges langs marsjretningen du har merket av. Kompassets langside utgjør nå en rett linje mellompunkt A og punkt B. Marsjretningspilen må peke den veien du skal, ellers havner du i stikk motsatt retning! (Ikke bry deg om kompassnålen enda.)

• Vri kompasshuset slik at «N» peker mot nord på kartet og at linjene i bunnen av kompasshuset ligger parallelt med nordlinjene på kartet).

• Hold kompasset vannrett i hånden foran deg, og snu deg rundt til den røde enden av kompassnålen legger seg over «N» i kompasshuset.

• Marsjretningen blir den veien marsjretningspila peker.

• Velg et punkt i terrenget foran deg som kompasset peker på. Når du har kommet dit, finner du et nytt punkt i samme retning.

Finn noen sikre holdepunkter underveis. Det kan være vann, hytter eller tydelige stikryss. Når du passerer dem er du trygg på hvor du er.

• Det er viktig å vite omtrent hvor på kartet du er til enhver tid. En måte er å holde kartet slik at tommelen peker mot ditt siste sikre holdepunkt på kartet. Det såkalte «tommelgrepet». Flytt tommelen litt etter litt ettersom du passerer nye holdepunkter. • Er det veldig dårlig sikt, kan det være nødvendig å være minst to for å være sikker på kursen. Den ene står stille mens den andre går forbi, men stopper før han blir borte i tåken. Så peiler den baker - ste kompasset mot målet, og den fremste justeres inn i riktig retning. Så passerer den bakerste, og prosessen gjentas.

HUSK

Den letteste veien er ikke nødvendigvis rett fram! Det lønner seg som regel å følge ledelinjer og stier. • Studér kartet på forhånd.

Annonse

Skrevet av Trine Djuvik Haaland 1. januar 2016