50-leken

Foto: Eva Cecilie Simensen

Dette er en aktivitet som kan tilpasses alle fag og alle trinn i skolen. Her kan du leke inn geografi- og naturfagkunnskaper, gangetabellen, gloser, ordklasser osv. på en morsom og aktiv måte! Kanskje en ny måte å gjennomføre prøver på?

Tidsbruk: Ca. 25 min.

Utstyr: En terning til hver gruppe, kort med spørsmål på og en fasit.

Forberedelser

  • Det må lages 50 spørsmål. Disse kan læreren lage selv, eller det kan gjøres i samarbeid med elevene. Spørsmålene kan knyttes til ulike fag og temaer, eller det kan være helt generelle spørsmål. 
  • Spørsmålene fordeles på 50 kort eller ark, med tall fra 1–50 på den ene siden og et spørsmål på den andre. 
  • Kortene/postene fordeles ut i terrenget på et avgrenset område. De kan henges i trærne eller legges på bakken.
  • Elevene deles i lag på 4–6 personer. Hver gruppe skal bli enige om en dyrelyd, som skal være deres lokkesignal. Pass på at alle gruppene har forskjellig dyrelyd!

LAST NED: 

Forslag til 50 varierte spørsmål (.pdf)

Forslag til 50 varierte spørsmål MED fasit (.pdf)

Gjennomføring

  • En på gruppa slår terningen, og får for eksempel en 5-er. Nå skal gruppa spre seg og lete etter post nr. 5.
  • Når én på gruppa finner posten, skal den rope lokkelyden høyt for å tilkalle de andre. Når alle har kommet, snur de posten og leser spørsmålet. Gruppa blir enige om svaret, og løper de tilbake til læreren og sier for eksempel: «Post 5: Hovedstaden i Spania er Madrid.»
  • Hvis dette er riktig slår en ny på gruppa terningen, og får for eksempel en 4-er. Gruppa løper da ut og leter etter post 9. (Man legger altså til det tallet man hadde forrige gang: 5+4=9.) Slik jobber alle gruppene helt til en av dem har nådd post 50. Man kan også si at man holder på i 20 min., og så er det om å gjøre å komme lengst på den tiden.

Tips!

Dersom gruppa svarer feil, kan man legge inn en slags «straff», for eksempel 10 spensthopp, 10 armhevinger eller lignende. Sørg alltid for at alle på gruppa får vite det riktige svaret før de fortsetter.

Det krever litt arbeid å lage alle spørsmålene. Dersom skolen har lamineringsmaskin er det lurt å bruke denne på kortene. På den måten varer de lenger, og tåler gjenbruk av andre klasser på skolen.

Hvis det er mye med 50 oppgaver, er det ingenting i veien for å lage 30- eller 40-leken i stedet!

Annonse

Skrevet av Trine Djuvik Haaland 1. januar 2016