Skredkurs for alle

I vinter arrangeres over 30 skredkurs i regi av Den Norske Turistforening. Målet med skredkursene er å bidra til gode og trygge opplevelser på ski. 

Finn et skredkurs og meld deg på

– Trenden er klar. Bruken av vinterfjellet har endret seg kraftig de siste årene. Stadig flere driver med bratt vinter-friluftsliv. Bedre evne til å vurdere risikoen ved egne valg er avgjørende for at ikke ulykkestallene skal stige ytterligere, sier Jørgen Moland, leder av skredkomiteen i DNT fjellsport og mangeårig skredinstruktør.

I følge Moland dreier skredkursene seg i all hovedsak om å identifisere skredterreng og vurdering av dagsaktuell skredfare. Alle kurs DNT tilbyr skal gi grunnleggende forståelse for fenomenet snøskred og hvilke forhold som påvirker skredfaren. Viktigst er forståelsen for at vi er mennesker på tur som helst vil gjøre det som er gøy, unngå konflikt innad i gruppa og nå de mål vi har satt oss. Da er det lett å overse alle de faresignalene som omgivelsene – naturen og stemningen i gruppa, gir oss underveis.

Mer enn 20 skredkurs
- Kunnskap og erfaring kommer ikke av seg selv, sier Moland. DNT fjellsport arrangerer en rekke kurs og workshops over hele landet som gir deg anledning til å bli mer bevisst på de farer og muligheter som finnes i vinterfjellet.

Skredkursene har som mål å gi deltakerne en grunnleggende forståelse av fenomenet snøskred, vurdering av terreng, andre forhold som påvirker skredfaren og betydningen av den menneskelige faktor. Kursene fokuserer på tursituasjonen slik at turplanlegging, veivalg og risikoreduserende atferd blir en naturlig del av kursene. Kursene gir også en innføring i kameratredning ved snøskred.

Tilpasset nivå
– Skredkursene er for alle. I DNTs skredkursstige finner du kurs tilpasset det terrenget du ferdes i, dine erfaringer og ditt kunnskapsnivå. Vi har både dagskurs, grunnkurs, workshops og skredinstruktørkurs, sier Jørgen Moland.
– I klassisk DNT-ånd formidler vi kunnskap som åpner vinterfjellet for folk flest. Samtidig ønsker vi å bidra til færre ulykker blant dem som allerede bruker skredutsatt terreng, avslutter Moland.På skredkurs lærer du å ta snøprofil.
På skredkurs lærer du å ta snøprofil. Foto: Ida Amelie Helgesen

Annonse