Logo
Til DNT.no forside
Til Aktuelt

DNT om statsbudsjettet

– Et statsbudsjett som verken motvirker ensomhet eller løser naturkrisen.

Publisert: 10. oktober 2023
Vi mener
Bilder fra sommeråpning på Rauhelleren og Solheimstulen på Hardangervidda.
DNTs fagpersoner har lest gjennom regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024. Foto: Marius Dalseg Sætre

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 ble presentert fredag 6. oktober. 

– Det er to ting som bekymrer oss spesielt i dette forslaget til statsbudsjett. For det første vil regjeringen kutte i midler som skal motvirke ensomhet og få folk aktive og ut på tur. For det andre er det vanskelig å se hvordan dette er et budsjett som skal bidra til å løse naturkrisen verden står midt oppe i, sier Per Hanasand, styreleder i Den Norske Turistforening (DNT). 

Foreslår å avvikle mobilisering mot ensomhet

DNT reagerer kraftig på et usosialt kutt i forslaget til statsbudsjett. Budsjettposten “Mobilisering mot ensomhet” i Helse- og omsorgsdepartementets budsjett er foreslått tatt bort. 

– Midlene herfra har gitt DNT muligheten til å drive lavterskeltilbudet Aktiv i 100 og Friluftstrim. Tilbakemeldingene vi får fra de eldre som er med her viser at dette er helt sentralt i å motvirke ensomhet og øke trivsel og fysisk aktivitet for den enkelte. Det tre millionene vi mister her betyr mye for våre medlemsforeninger, sier Per Hanasand.  

– Det er trist at ikke frivillige organisasjoner anerkjennes som viktige aktører innenfor arbeidet med å forebygge ensomhet.   

Aktiv i 100 har årlig rundt 80.000 deltakere fordelt på rundt 190 grupper rundt om i hele landet.  

Fjerner midler til turportalen UT.no

I forslaget til statsbudsjett er de øremerkede midlene til drift og utvikling av Norges største turportal UT.no tatt bort. DNT og samarbeidspartnerne har de siste årene fått 2 millioner til UT.no over statsbudsjettet. I budsjettforslaget står det nå at midlene til UT.no er overført til posten for friluftslivsaktivitet.  

– UT.no er Norges største turportal og et veldig viktig virkemiddel for å få folk ut på tur, men også for å veilede folk til å ta kloke og naturvennlige valg når de ferdes i naturen. Hva dette kuttet betyr i praksis vet vi ikke per i dag, men jeg er bekymret for hvordan vi skal drifte denne tjenesten fremover. Bruken av UT øker stadig og det er synd at regjeringen ikke ser ut til å forstå betydningen for folkehelse og turveiledning, sier DNTs styreleder.

UT.no har over 6 millioner brukere. Bare i juni, juli og august i år hadde UT.no 20 millioner sidevisninger.  

Status quo for naturpolitikken – monner ikke

Norge og verdens land nylig har signert en naturavtale som forplikter oss til å stoppe og reversere tapet av natur. 

– Regjeringens satsing på natur er svært skuffende. Her er det stort sett status quo, til tross for at Norge har forplikter seg til å stoppe og å reversere tapet av natur. Det er et skremmende stort sprik mellom internasjonale løfter, og det regjeringen leverer på hjemmebane, sier styreleder Per Hanasand. 

–  Det er positivt med en satsing på energieffektivisering, men vi er redd for at det ikke monner. Sterkere insentiver til kommunene med forslag om ny grunnrenteskatt for vindkraftutbygging, kan bidra til nedbygging av viktige natur, kultur og friluftslivsområder, sier Hanasand.  


 

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem
DNT mener
Siste uken av NRKs sommersending i 2018 gikk gjennom Indre Troms via både Sverige og Finland. Her på vei mot Gappohytta.
DNT mener
Pressekontakt
Bilder frå kveldstur til Roset på Voss, august 2022. Solnedgang, rød T, illustrasjonsbilde.
Pressekontakt