Logo
Til DNT.no forside
Fellestur med blide mennesker på sti.

Hva er en fellestur med DNT?

Fellesturer er en sosial, tilrettelagt og trygg og måte å komme seg ut på. Mange drømmer om å gå en lengre tur i fjellet, men flere er usikre på om de tør å sette avgårde på egenhånd. Da er en fellestur med DNT løsningen.

Sosialt og tilrettelagt

Mange deltar på fellestur nettopp fordi det er sosialt, og man treffer andre med samme interesser, spesielt med den samme glede og lidenskap for friluftsliv. På fellesturer er ofte alt tilrettelagt, og det er lett å bli kjent med hverandre. Et bekjentskap kanskje bare for de dagene man tilbringer sammen på tur eller for senere turer.

Annonse:

Trygt med turledere

De fleste turene ledes av DNT-medlemmer som har lang og solid erfaring og som har gjennomført DNTs turlederkurs eller tilsvarende. De har god erfaring fra turer til fjells og kjenner vanligvis området fra tidligere turer. Staben av turledere er ikke profesjonelle i den forstand at de har føring av grupper i fjellet som yrke. De går som turleder på dugnadsbasis fordi de har glede av å ferdes i naturen og av å ta med andre på sine opplevelser.

Deltakelse på eget ansvar

DNTs medlemsforeninger baserer primært alle fellesturer og aktiviteter på at deltakerne selv er ansvarlige for egen sikkerhet og at all deltakelse skjer på eget ansvar. I tillegg ivaretas sikkerheten gjennom turledernes kompetanse, samt at aktivitetene blir gjennomført på en trygg måte i samsvar med tradisjonelt norsk friluftsliv.

Ulykkesforebyggende arbeid har lenge vært høyt prioritert hos DNTs medlemsforeninger, og fokuset på sikkerhet ved fellesturer og aktiviteter har resultert i at det er få ulykker i DNTs virksomhet.

Sjekk spesielle vilkår

Før du bestemmer deg for en tur, anbefaler vi at du setter deg inn i vilkårene for deltakelse på turen. Disse finner du ved påmelding til turen eller på nettsidene til foreningen/turlaget som arrangerer turen.

Velg tur etter evne

Det skal være gøy å være med på fellestur, men har du valgt en for krevende tur kan turgleden og den gode fjellopplevelsen bli ødelagt av for tunge stigninger og for lange dagsetapper. Det er derfor viktig at du ikke undervurderer vanskelighetsgraden når du skal velge tur. Er du usikker på om du klarer å være med på turen bør du på forhånd kontakte turleder eller foreningen/turlaget som arrangerer turen.

Ta med nødvendig klær og utstyr

Som deltaker må du selv sørge for å ha med nødvendig klær/utstyr som egner seg for turen, så fremt ikke annet er spesifisert. Ta også med kart og kompass.

Husk forsikring

Turdeltakere må selv ordne med personlig reise- og ulykkesforsikring. Dette gjelder også for barn. DNT påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av turene/aktivitetene.

Hvor vanskelige er turene?

De fleste av fellesturene og aktivitetene er merket med både hvem turen passer for og hvor krevende den er. Les mer om de ulike nivåene på våre fellesturer og aktiviteter

Merk at dette kun er generelle graderinger, som ikke nødvendigvis passer for alle turer og aktiviteter. En topptur kan for eksempel være bare en dagstur, men gradert som krevende. Ta derfor kontakt turleder eller foreningen/turlaget som arrangerer turen for mer utfyllende informasjon.

Hvem passer turen for?

Det finnes fellesturer for alle. Noen er beregnet for voksne, noen for barn andre for seniorer, mens noen turer og arrangementer er åpne for alle. Vi har delt inn turene våre etter disse målgruppene:

Voksne - turer kurs og arrangement for voksne
Barn - turer, kurs og arrangement for aldersgruppen 0 til 12 år, både med og uten foreldre
Ungdom - turer, kurs og arrangement for aldersgruppen 13 til 26 år
Senior - turer og arrangement spesielt tilpasset for aldersgruppen 60+
Fjellsportinteresserte - turer, kurs og arrangement med aktiviteter innen fjellsport, som feks brevandring og klatring
 
 

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem