Innpass i turlederstigen til DNT

Turlederutdanningen i DNT har til hensikt å formidle kompetanse til å lede turer og kurs på sitt nivå. I utgangspunktet skal alle turledere i DNT følger den ordinære turlederutdanningen, men det er mulig å søke om innpass i DNTs turlederstige på bakgrunn av utdanning og erfaring.

Felles for alle turledere, er krav om gjennomført DNT ambassadørkurs. Det gis ikke fritak fra dette, eller følgende kurs:

 • Nærturlederkurs
 • Aktivitetslederkurs
 • Grunnleggende turlederkurs

Søknad om innpass som DNT sommerturleder

Søknad om innpass på bakgrunn av erfaring

Mange erfarne personer blir i dag benyttet som turledere i DNTs medlemsforeninger uten en formell godkjenning. Vi ønsker å legge til rette for at alle turledere som benyttes er godkjente DNT-turledere.

Kriterier for innpass på bakgrunn av erfaring:

 • Være svært godt kjent med DNTs hytte- og rutenettet
 • Være svært godt kjent med ansvarlig medlemsforening 
 • Ha ledet minst 10 turer med flere dagers varighet, eller 20 dagsturer i fjellet for DNT
 • Gjennomført «NF grunnkurs førstehjelp for friluftsliv» eller tilsvarende siste 5 år.  
 • Anbefalingsbrev fra aktuell medlemsforening

I tillegg kreves gode ferdigheter innen: 

 • Orientering i sommerfjellet under krevende forhold
 • Gruppeledelse 

Søknad om innpass på bakgrunn av utdanning

60 studiepoeng i friluftsliv fra en norsk høyere utdanningsinstitusjon, og gode ferdigheter innen: 

 • Orientering i sommerfjellet under krevende forhold ​​​​​​
 • Gruppeledelse

Kandidaten må ha gjennomført «NF grunnkurs førstehjelp for friluftsliv» eller tilsvarende siste 5 år.

Kandidaten må være godt kjent med DNTs hytte- og rutenett, og dokumentere minst 5 egenturer i sommerfjellet med flere dagers varighet, utenom utdanningen.

Tre skiløpere navigerer, mann peker fremover. Foto.
En vinterturleder skal kunne orientering i vinterfjellet under krevende forhold. Foto: Marius Dalseg 

Søknad om innpass som DNT vinterturleder

Søknad om innpass på bakgrunn av erfaring

Mange erfarne personer blir i dag benyttet som turledere i DNTs medlemsforeninger uten en formell godkjenning. Vi ønsker å legge til rette for at alle turledere som benyttes er godkjente DNT-turledere.

Kriterier for innpass på bakgrunn av erfaring:

 • Være svært godt kjent med DNTs hytte- og rutenettet
 • Være svært godt kjent med ansvarlig medlemsforening 
 • Ha ledet minst 10 turer med flere dagers varighet, eller 20 dagsturer i fjellet for DNT vinterstid
 • Gjennomført «NF grunnkurs førstehjelp for friluftsliv» eller tilsvarende siste 5 år.  
 • Gjennomført "NF grunnkurs skred" eller tilsvarende
 • Anbefalingsbrev fra aktuell medlemsforening

I tillegg kreves gode ferdigheter innen: 

 • Orientering i vinterfjellet under krevende forhold
 • Overnatting ute i vinterfjellet
 • Gruppeledelse 

Søknad om innpass på bakgrunn av utdanning

180 studiepoeng i friluftsliv fra en norsk høyere utdanningsinstitusjon, og gode ferdigheter innen: 

 • Orientering i vinterfjellet under krevende forhold ​​​​​​
 • Overnatting ute i vinterfjellet
 • Gruppeledelse

Kandidaten må ha godkjent:

 • «NF grunnkurs førstehjelp for friluftsliv» eller tilsvarende siste 5 år.
 • «NF grunnkurs skred» eller tilsvarende. 

Kandidaten må i tillegg være godt kjent med DNTs hytte- og rutenett, og dokumentere minst 5 egenturer i vinterfjellet med flere dagers varighet, utenom utdanningen.

Søknad om innpass i DNTs turlederstige (søknadsskjema)

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem