GRadering av Turer

Les turbeskrivelsen nøye og sett deg inn i graderingen/nivået på forhånd. Vær særlig oppmerksom på om det stilles krav til ferdigheter og bruk av utstyr. Vurder deretter egen deltakelse på bakgrunn av informasjonen som oppgis i aktivitets-/turbeskrivelsen.

Er du usikker på hvor krevende turene er? De fleste av DNTs fellesturer og aktiviteter er merket med både hvem turen passer for og hvor krevende den er. Les nøye om turen og nivået på forhånd. Da er det lettere å velge riktig tur for deg. 

Merk at de ulike nivåene nedenfor kun er generelle graderinger, som ikke nødvendigvis passer for alle turer og aktiviteter og der terrenget kan være svært varierende. En topptur kan for eksempel være bare en kort dagstur, men gradert som krevende. Ta derfor kontakt med ansvarlig foreningen for mer utfyllende informasjon.

Fotturer, skiturer og toppturer

Lette dagsturer på merkede ruter, eller arrangementer for alle.

Dagsturer/dagsetapper på inntil 15 km, for det meste på merkede ruter. Passer for deg   som er vant til å gå med sekk og er i normalt god form.

Dagsetapper på inntil ca. 25 km, delvis utenom merkede løyper. Passer for deg som   er i god form og har noe fjellerfaring.

Dagsetapper på mer enn ca. 25 km, ofte utenom merkede ruter. Passer   for deg som er i svært god form og har god fjellerfaring.

Sekk og marsj-fart

Deltakerne bærer egne sekker (inntil 8 kg sommer, inntil 15 kg vinter). Gruppene er ute hele dagen. Gjennomsnitts marsjfart sommer og vinter er ca 3 km i timen.

Viktig informasjon om vinterturer

Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet er det ingen som prepper løyper, og man må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Ro- og padleruter

ENKEL

Grunnleggende kunnskap i å kunne tolke vær, vind, strøm og annen båttrafikk. Ferdigshetsnivå tilsvarende grunnkurs hav.


* - ** Svært skjermet - skjermet farvann 

Annonse

MIDDELS

Behersker elementær tolking av vær og vind, strømforhold og annen båttrafkk. Ferdigshetsnivå tilsvarende teknikkurs og aktivitetslederkurs.


***  Noe eksponert farvann 

KREVENDE

Behersker gode ferdigheter i tolking av vær, vind, strøm – forhold og annen båttrafikk. Ferdigshetsnivå tilsvarende Videregående kurs og vei - lederkurs.

**** Eksponert farvann

EKSTRA KREVENDE

Behersker meget gode ferdigheter i tolking av vær, vind, strømforhold og annen båttrafikk. Ferdigshetsnivå tilsvarende videregående kurs og veilederkurs. Svært rutinert.

***** Svært eksponert farvann