Seminar: Verdi av urørt natur?

Arrangement

Dato
20. april 2017 kl. 10:00 - 15:00
Passer for
Alle
Turtyper
Arrangement, , Naturvern, Øystesevassdraget, Reiselivsmeldingen
Arrangører
Den Norske Turistforening, Bergen og Hordaland Turlag
Turkode
41203
Dette arrangementet er over!

Reiselivsmeldingen - et skritt i riktig retning?

Bergen og Hordaland Turlag, Den Norske Turistforening, Naturvernforbundet i Hordaland, Fjord Norway, NCE Tourism og De Historiske inviterer til seminar om naturforvaltning og reiseliv.

 

Tid: 20. april 10-15
Sted: Grand Hotel Terminus, Bergen

 

Program:

 

Kl. 10.00-10.05 Velkommen ved fung. fylkesordfører Pål Kårbø, Hordaland fylkeskommune

Kl. 10.05-10.10 Informasjon ved Helene Ødven, daglig leiar Bergen og Hordaland Turlag

Kl. 10.10-10.15 Øystesevassdragsvideo

Kl. 10.15-10.20 Videohilsen fra Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet

Kl. 10.20-10.35 Kort presentasjon av Stortingsmelding 19 "Opplev Norge - unikt og eventyrlig". Ved Solveig Brekke Fjeldheim, avdelingsdirektør

                         i Nærings- og fiskeridepartementet

Kl. 10.35-10.50 Presentasjon med vekt på regjeringens politikk for bevaring av urørt natur og reiseliv. Ved Jens Følich Holte, politisk rådgiver i

                         Klima- og miljødepartementet

Kl. 10.50-11.15 Reiselivsmeldingen - Hva er bra? Hva mangler? Kort replikkrunde fra bransjen og organisasjonene.

                         Jens Frølich Holte (politisk rådgiver KLD) - Kristian B. Jørgensen (adm.dir. Fjord Norge) - Line Endresen Normann (direktør

                         Virke reiseliv og kultur) - Arild Molstad (rådgiver internasjonalt reiseliv) - Anne Mari Aamelfot Hjelle (DNT) - Kjetil Smørås (De

                         Historiske) - Synnøve Kvamme (Naturvernforbundet)

Kl. 11.15-11.20 Beinstrekk

Kl. 11.20-11.45 Er vi på vei bakover eller fremover? Et bærekraftig reiseliv. Ved Arild Molstad, rådgiver reiseliv internasjonalt

Kl. 11.45-12.10 Vassdrag og større sammenhengende naturområde med uberørt preg. En knapp ressurs. Ved Helene Ødven (daglig leiar

                         Bergen og Hordaland Turlag), Synnøve Kvamme (Naturvernforbundet Hordaland) og Toril Hunnålvatn (daglig leder

                         Voss Utferdslag)

Kl. 12.10-12.30 Verdien av natur, nå- og fremtidig. Forsking – FOU-prosjekt. Manglende metode på verdisetting. Ved Dag Aksnes, daglig leder

                         NCE Tourism i samarbeid med Torkjell Solbrå i Vestlandsforskning.

Kl. 12.30-13.00 Enkel lunsj

Kl. 13.00-13.25 Visjon for et bærekraftig reiseliv. Ved Kristian Jørgensen, adm. dir. Fjord Norge

Kl. 13.25-13.30 Innledning til debatt. Kampen om ressursene. Ved Tore Johan Smidt, styreleder i Bergen og Hordaland Turlag og Fredrik

                         Aschekaada (DNT ungs landsstyre)

Kl. 13.30-14.30 Paneldebatt: Hvordan forvaltes reiselivets viktigste forutsetning - naturen?

                         Debatt med nasjonale politikere: Pål Farstad, (V), Ove Trellevik (H), Ingrid Heggø (AP), Kjersti Toppe (SP) og på Stortingslista

                         frå Hordaland, Arild Hermstad (MDG) og Beate Husa (KrF). 

                         Debattleder Frode Bjerkestrand, kulturredaktør i Bergens Tidende.

Kl. 14.30-14.35 Avslutning