NF veilederkurs skred alpint - Romsdalen

Kurs

Fra dato
16. mars kl. 19:00
Til dato
20. mars kl. 16:00
Vanskelighetsgrad
Ekstra krevende  
Passer spesielt for
Fjellsportinteresserte
Turtyper
Kurs, Instruktørkurs, Skredkurs
Arrangører
DNT Romsdal, DNT fjellsport Romsdal
Turområde
Romsdalen og Eikesdalen (se kart)
Dette arrangementet er over!

NF Veilederkurs skred alpint kvalifiserer deg til å bli godkjent NF-skredinstruktør. Kurset skal bevisstgjøre og forberede deg på rollen som skredinstruktør og ansvaret som følger med. Kurset skal anspore til refleksjon over hvordan ulike tema i et skredkurs bør formidles. Veilederkurset skal også være en praktisk eksamen, hvor deltakerne skal vise at de har den nødvendige forståelse, kunnskap og egenferdighet innen risikoreduserende tiltak, lederskap, formidling og initiativ til å fungere som instruktører.

Opptakskrav 
Veilederkurs skred har en varighet på fire hele dager. Og er åpent for deltakere som har:

 • Gjennomført metodekurs skred.
 • Gjennomført assistentpraksis etter kravene i kapittel 2.7.3 hos NF-godkjent arrangør. Kandidaten skal være sett, vurdert og anbefalt av minimum to ulike fagpersoner.
 • Ha fulgt opp anbefalinger fra metodekurs og assistentpraksis.
 • Grunnleggende førstehjelpskunnskap kreves før godkjenning, med vekt på traume og hypotermi.

Lenke til Nasjonal Standard

Søknadsfrist er 20. februar 2022

Følgende må sendes:

 • Søknadsskjema
 • Loggbok
 • Vurderingsskjema fra metodekurs
 • Vurderingsskjema fra samtlige praksisperioder
 • Relevante kurs som førstehjelpskurs

Søknad og dokumentasjon sendes til DNT fjellsport Romsdal: frode.groedahl@gmail.com

Hvordan bli NF instruktør

Arbeidsmetode  

Under hele kurset skal det fokuseres på veilederrollen. Instruksjonsøvelser er en sentral del av kurset, og pedagogiske tilnærminger til skredkurs skal gjennomgås. Deltakerne skal vise at de behersker presentasjon av praktiske tema så vel som teori, og at de har tilstrekkelig egenferdighet. Deltakerne bør få ansvar for gjennomføring av økter slik at de får vist at de egner seg som instruktører. Kurset er faglig og pedagogisk forankret i veiledningen som metode. 

 • Gjennom hele kurset skal deltakerne trenes i å vurdere hvordan de ulike læringsemnene bør presenteres på et skredkurs. 
 • Kurset skal fokusere på tursituasjonen der problemstillingene er å ferdes og oppholde seg i et mulig skredfarlig terreng.

Vurdering 
Deltakerne skal få en løpende, muntlig vurdering underveis i kurset. Sluttvurdering skal gis i en personlig samtale med hver enkelt deltaker.

Deltakeren skal oppfordres til selv å gjøre seg opp en mening om sine sterke og svake sider som instruktør. Kandidatene skal vurderes ut fra følgende punkt: Sikkerhet, egenferdighet, formidlingsevne og lederskap.

 • Kandidatene skal vurderes til bestått eller ikke bestått, og kursleder skal gi en skriftlig og begrunnet vurdering som føres inn i kandidatens loggbok.
 • Endelig godkjenning som skredinstruktør 1 gis etter bestått veilederkurs og når skjema for registrering i instruktørregisteret er sendt inn.

Kursavgiften er 5500 kr (6000 kr for ikke-medlemmer av MRT/DNT) som vil dekke kostnader til instruktør og kursmateriell og overnatting.

Frokost og lunsj må ordnes fra deltakerne selv. Vedrørende middag torsdag, fredag og lørdag så deler vi opp i tre grupper, hver gruppe får ansvar for en middag hver. 

Instruktørene for kurset er Ole-Morten Hestetun og Frode Grødahl

Kurssted er Romsdalen og Venjedalsbu.

NF veilederkurs skred alpint - Romsdalen

NF Veilederkurs skred alpint kvalifiserer deg til å bli godkjent NF-skredinstruktør. Kurset skal bevisstgjøre og forberede deg på rollen som skredinstruktør og ansvaret som følger med. Kurset skal anspore til ...

Kontaktinformasjon: