Friluftsskole i Tønsberg for 10 til 13 åringer

Dette arrangementet er over!

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet i midtre Vestfold for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv. Disse vil være friluftsrelaterte. Friluftsskolen arrangeres på dagtid over 3 dager i tidsrommet 9-15. Det er planlagt én overnatting, men det er ikke et sammenhengende leirtilbud. Friluftsskolen er åpen for alle og er et samarbeid mellom Den Norske Turistforeningen og Friluftrådenes Landsforbund. Vi har 25 plasser med fortløpende påmelding.

Over tre dager vil deltakerene få være med på opplevelser relatert til friluftslivet i nærmiljøet.

Mål:
Friluftsskolen skal gi grunnleggende kunnskaper om natur og friluftsliv i kombinasjon med aktiviteter og lek

Innhold:

  • Allemannsrett og ferdselskultur
  • Kartforståelse
  • Raste- og leirplass
  • Tur

Program:
Programmet bestemmes av turleder og aktivitetsledere fra dag til dag. Avhengig av blant annet vær, men foreløbig ser vi for oss dette programmet:


Dag 1: Vi er på Karlsvika utenfor Tønsberg, her blir vi kjent, lærer om grunnprinsipper om friluftsliv og får introduksjon til bruk av kart og kompass.
Barna leveres kl.0900 og hentes kl.1500 på Karlsvika.


Dag 2: Vi skal på tur til Trollsvann og Trollsvannstua i Andebu, og lærer å pakke sekken for korte og lange ekspedisjoner samt litt om å ferdes i naturen og bruk av hytter, før vi lærer å slå leir og sette opp lavvo. Overnatting.
Vi møtes kl:09:00 på parkering Fjordgaten ved Korten, adresse Nordbyen 40. Herfra organiserer vi samkjøring til Andebu og Trollsvannstua. 
 


Dag 3: Vi våkner på Trollsvann og her blir det forskjellige aktiviteter gjennom dagen.
Barna hentes kl. 14:00 samme sted som de ble levert på onsdag. 

OBSOBS: Medlemsskap for barn til og med året man fyller 12 har medlemspris 140,-. Det betyr at man sparer penger ved å bli medlem!

Friluftsskolen omfatter lavterskel friluftsaktiviteter som normalt ikke innebærer risiko for vesentlige skader eller ulykker. Lederene er likevel opplært i førstehjelp og risikovurdering.

DNT-arrangøren kan avlyse kurset på grunn av force majeure, vanskelige tur- og føreforhold, for få påmeldinger, mangel på turleder eller lignende Ved avlysning skal arrangøren av kurset, hvis mulig, underrette deltakerne så snart som mulig. Deltakerne er ikke økonomisk ansvarlig ved avlysning.

Dersom deltaker velger å avmelde
DNT Vestfold må varsles dersom reservert plass ikke skal benyttes.
Ved avbestilling (gjelder pr deltaker): 
• Mer enn 14 dager før start: Det innbetalte beløp tilbakebetales med fradrag av et administrasjonsgebyr på kr 300,- per deltaker. 
• 14-8 virkedager før start: arrangøren beholder 50 % av arrangementets totalpris.
• 7-0 virkedager før start eller ved manglende frammøte: arrangøren beholder 100% av arrangementets totalpris. 

Friluftsskole i Tønsberg for 10 til 13 åringer

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet i midtre Vestfold for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv. Disse vil være friluftsrelaterte. ...

Kontaktinformasjon:

Turleder:

  • Lars Jensen