Årsmøte og planleggingsmøte DNT ung Drammen

Annet

Dato
25. august kl. 18:00 - 20:30
Passer spesielt for
Ungdom
Turtyper
Annet, , Styret, Dntung, Årsmøte
Arrangører
DNT Drammen og Omegn, DNT ung Drammen
Turområde
Drammensmarka og Finnemarka (se kart)
Dette arrangementet er over!

DNT ung Drammen inviterer til årsmøte på Friluftslivets hus i Drammen 25. august kl. 18.00. Adresse: Nedre storgate 10, inngang på baksiden. Etter årsmøtet blir det et planleggingsmøte for våre turledere for turer framover.

Vi ønsker alle DNT Ung-ere (13-30 år) velkommen til møtet, enten som turleder, frivillig, erfaren friluftsliventusiast eller helt ny til DNT og friluftslivet. Det blir servering av pizza, samt brus og kaffe. For å være stemmeberettiget må du være medlem i DNT Drammen og mellom 13 og 30 år. Møtet er gratis for alle.

Saksliste:
1. Godkjenning av stemmeberettigede.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Valg av møteleder og referent.
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Gjennomgang av året som har vært.
6. Forslag fra styret og/ eller medlemmer.
7. Valg av styreleder.
8. Valg av medlemmer til styre og valgkomité.

 

Du er velkommen om du er medlem, ikke-medlem, ny eller erfaren DNT ung-er, men grunnet korona setter vi pris på om alle melder seg på via rød knapp.

 

Styret har fremmet endring av vedtektene til DNT ung Drammen:
I dag står dette i vedtektene: «Alle styreverv velges for et år av gangen og kan gjenvelges for inntil tre ganger for ett år av gangen.»
Styrets forslag til endring:: «Alle styreverv velges for et år av gangen og kan gjenvelges for inntil fire ganger for ett år av gangen.»

 

Valgkomitéens innstilling til styret og valgkomité for ett år:

Styreleder: Alisha Javid
Styremedlemmer: Mats Herman Hoelstad, Ole Andre Skonnord, Frode Hals.
Varamedlem: Amalie Fjellsøy

Valgkomité: Fagsjef barn og unge i admin DNTD og Ingeborg Kvarme.

Årsberetning 2020 og vår 2021:
DNT Ung Drammen Styret i DNT Ung Drammen har i 2020 bestått av Ole André Skonnord (styreleder), Andrea Emilie Borgenvik, Mathias Rognebakke, Alexander Figenschau og Ingeborg Kvarme. DNT ung videreførte de månedlige Turtirsdagene i første halvdel av året. Fra høsten ble disse erstattet av UTEmandag, et nytt konsept med turer hver uke i nærmiljøet for alle mellom 13 og 30 år. Av lengre turer og arrangement har DNT ung blant annet arrangert studentturer, natt i naturen i hengekøye, hytte til hytte tur i Finnemarka, høsttur til Kalhovd, BaseCamp i Hemsedal, nærtur-for-alle-turer, snøhuletur og hengekøyetur til Storsteinsfjell. Det er også avholdt flere kurs, som skredkurs, klatrekurs inne, kajakkurs og grunnleggende turlederkurs og videre tre turledersamlinger på henholdsvis Gaustatoppen, Høgevarde (vinter) og Spiterstulen. I 2020 har DNT Ung vært engasjert i hytteprosjektet Damslett i Finnemarka nord for Solbergelva. Den gamle hytta er revet, og ny er under bygging. Dette har krevd flere planleggingsmøter og to helger (lørdag-søndag) med dugnader. Prosjektet har blitt noe utsatt på grunn av korona, men planen er at den nye hytta skal stå ferdig ved årsslutt 2021. DNT Ung har fått laget en flott film om tilbudet til DNT ung Drammen, til bruk i markedsføring. «Komiteen» er en undergruppe i DNT Ung og ble opprettet i oktober 2019. Den er en arena for ungdom som ønsker å bli kjent med friluftslivet og drive lavterskel friluftsaktiviteter. Flere turer og aktiviteter ble arrangert i 2020. Representanter fra DNT Ung Drammen deltok på det digitale landsmøtet for DNT Ung. Der fikk DNT Ung Drammen «Veiviserprisen 2020» for arbeidet med Damslett. På grunn av korona, har en studenttur, en skitur til Sigridsbu, to turtirsdager, en utekino og en padlekveld blitt avlyst. Til tross for pandemisituasjonen, har DNT Ung Drammen arrangert 84 aktiviteter for totalt 474 deltakere i løpet av 2020. Det har blitt utført totalt 3765 dugnadstimer, fordelt på 192 dugnadere. Dette er en nedgang fra året før, men sett i lys av pandemien er dette gode tall. Ved utgangen av 2020 var det 1581 ungdomsmedlemmer (13-26 år) i DNTD. Dette er en økning på 5,5 prosent fra året før.

I 2021 har DNT ung arrangert en klatrekveld, hengekøyetur til Knabben og nattevandring til Gaustadtoppen denne våren, samt Basecamp for unge mellom 13-17 år og 8 utemandager. Flere turer ble avlyst denne våren grunnet smittevernrestriksjoner.

Årsmøte og planleggingsmøte DNT ung Drammen

DNT ung Drammen inviterer til årsmøte på Friluftslivets hus i Drammen 25. august kl. 18.00. Adresse: Nedre storgate 10, inngang på baksiden. Etter årsmøtet blir det et planleggingsmøte for våre turledere ...

Kontaktinformasjon: