Friluftsskole i Holmestrand/Horten for 10-13 åringer

Dette arrangementet er over!

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet i nordre Vestfold for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv. Disse vil være friluftsrelaterte. Friluftsskolen arrangeres på dagtid over 4 dager i tidsrommet 9-15. Det er planlagt én overnatting, men er ikke et sammenhengende leirtilbud. Friluftsskolen er åpen for alle og er et samarbeid mellom Den Norske Turistforeningen og Friluftrådenes Landsforbund. Vi har 25 plasser med fortløpende påmelding.

Over fire dager deltakerene få være med på opplevelser relatert til friluftslivet i nærmiljøet.

Mål:
Friluftsskolen skal gi grunnleggende kunnskaper om natur og friluftsliv i kombinasjoner med aktiviteter og lek

Innhold:

  • Allemannsrett og ferdselskultur
  • Kartforståelse
  • Raste- og leirplass
  • Tur

Program:
Programmet bestemmes av turleder og aktivitetsledere fra dag til dag. Avhengig av blant annet vær, men foreløbig ser vi for oss dette programmet:
Dag 1: Vi er på Knudsrødhytta i Horten, her blir vi kjent, lærer om grunnprinsipper om friluftsliv og får introduksjon til bruk av kart og kompass.
Dag 2: Vi besøker Snekkestad hvor vi lærer om livet i fjæra, opptenning av bål og kanskje vi får fisk?
Dag 3: Vi skal på tur til Brannåsen og lærer å pakke sekken for korte og lange ekspedisjoner samt litt om å ferdes i naturen og bruk av hytter før vi reiser til Knudsrødhytta og lærer å slå leir og sette opp lavvo. Overnatting.
Dag 4: Vi våkner på Knudsrød  og her blir det forskjellige aktiviteter gjennom dagen.

Smittevern

Vi gjennomfører arrangementet i henhold til DNTs til enhver tid gjeldende smiiteverninstruks: 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/f37840da2164feae8d3fd712341d4cccfb8d5f23.pdf

OBSOBS: Medlemsskap for barn til og med året man fyller 12 har medlemspris 140,-. Det betyr at man sparer penger ved å bli medlem!

Friluftsskolen omfatter lavterskel friluftsaktiviteter som normalt ikke innebærer risiko for vesentlige skader eller ulykker. Lederene er likevel opplært i førstehjelp og risikovurdering.

DNT-arrangøren kan avlyse kurset på grunn av force majeure, vanskelige tur- og føreforhold, for få påmeldinger, mangel på turleder eller lignende Ved avlysning skal arrangøren av kurset, hvis mulig, underrette deltakerne så snart som mulig. Deltakerne er ikke økonomisk ansvarlig ved avlysning.

Dersom deltaker velger å avmelde:
DNT Vestfold må varsles dersom reservert plass ikke skal benyttes.
Ved avbestilling (gjelder pr deltaker): 
• Mer enn 14 dager før start: Det innbetalte beløp tilbakebetales med fradrag av et administrasjonsgebyr på kr 150,- per deltaker. 
• 14-8 virkedager før start: arrangøren beholder 50 % av arrangementets totalpris.
• 7-0 virkedager før start eller ved manglende frammøte: arrangøren beholder 100% av arrangementets totalpris. 

Friluftsskole i Holmestrand/Horten for 10-13 åringer

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet i nordre Vestfold for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv. Disse vil ...

Kontaktinformasjon:

  • DNT Vestfold

Turleder:

  • Lars Jensen