Kurslederkurs for DNTs turlederutdanning

Kurs

Fra dato
22. november 2019 kl. 17:00
Til dato
24. november 2019 kl. 17:00
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom
Turtyper
Kurs, Turlederkurs, Kurslederkurs
Arrangør
Den Norske Turistforening
Turområde
Oslomarka (se kart)
Dette arrangementet er over!

DNTs Utdanningsutvalg inviterer til kurslederkurs på Nydalshytta, Oslo 22.-24. november 2019. DNTs kurslederkurs er det øverste kurset i DNTs turlederstige. På dette kurset får du innsikt i kursplanene for DNTs turlederkurs, vi jobber med kurslederrollen og du får tilslutt en godkjenning som DNT-kursleder.

Mål for kurset: Gjøre alle som deltar til gode DNT kursledere
Arbeidsform: Alle som deltar på kurset må være aktive bidragsytere. Dere må sette av tid til en del forarbeid og presentere oppgaver underveis.
Målgruppe: Erfarne turledere som skal godkjennes som kursledere. Det er 12 kursplasser på dette kurset.

Opptakskrav:

 • godkjent turleder, minimum sommerturleder
 • har ledet ulike turer i DNTs medlemsforeninger og vise til lang erfaring/formell kompetanse innen friluftsliv
 • anbefalt av en av DNTs medlemsforeninger
 • vise til pedagogisk erfaring/erfaring innen formidling
 • aldersgrense 16 år

Kurssted/ overnatting: Nydalshytta, Oslo

Pris: Kr. 2000,- som dekker alle utgifter (kursavgift, overnatting, mat, mm.) fredag til søndag.

Søknad: Søknad sendes til DNT på info@dnt.no. For spørsmål, kontakt Tina Skare på tina.skare@dnt.no.

Alle søknadene sendes inn via din egen medlemsforening. Søknadsfrist 20. oktober.

Mer informasjon
Studieplan for kurslederkurset:

Mål: Hovedtema for denne modulen er kurslederrollen, og etter endt kurs skal deltakerne: 

 • Ha svært god oversikt over DNTs turlederstige og dens innhold 

 • Vise evne til å formidle på en troverdig, forståelig og tydelig måte 

 • Ha god forståelse av gruppesammensetning og gruppedynamikk 

 • Ha god forståelse av hva turledelse er og hvordan dette skal formidles videre 

 • Kunne gi konstruktive individuelle tilbakemeldinger til deltakere på turlederkurs 

 • Ha evne til å vurdere og evaluere kandidater opp mot de målsettinger som er satt for hvert enkelt kurs 

Det forutsettes at deltakeren har friluftslivsfaglige kunnskaper og ferdigheter for å kunne bekle kurslederrollen, dette på bakgrunn av opptakskrav. Dette vektlegges derfor ikke i evalueringen. Kursets form vil heller ikke gi grunnlag for å følge opp dette i særlig grad. Det gis likevel tilbakemelding på dette dersom det kommer frem at kompetansen ikke er tilstrekkelig.

Organisering og arbeidsformer: Undervisningen gjennomføres både utendørt og innendørs, med vekt på teoretiske emner, fremlegging av utdelt oppgave og aktiv og konstruktiv deltakelse i forkant av og gjennom hele kurset. Kurset arrangeres fra fredag til søndag.  Kurset arrangeres med maks seks deltakere pr. kursledere, og med minimum to kursledere. Den totale rammen på kurset er 30 timer; 12 timer forbarbeid og 18 timer kurs. 

Vurdering: Ved slutten av kurset vil deltakerne bli vurdert til godkjent/ ikke godkjent. Evalueringen er basert på kursledernes vurdering av deltakeren.

Kurslitteratur

·         Turlederboka, Den Norske Turistforeningen (2010).

·         Kurslederhåndboka, DNT Norske Turistforening (2011).

 

Kurslederkurs for DNTs turlederutdanning

DNTs Utdanningsutvalg inviterer til kurslederkurs på Nydalshytta, Oslo 22.-24. november 2019. DNTs kurslederkurs er det øverste kurset i DNTs turlederstige. På dette kurset får du innsikt i kursplanene for DNTs turlederkurs, ...

Kontaktinformasjon: