Tap av natur - hva kan vi gjøre?

Arrangement

Dato
10. november 2018 kl. 09:00 - 16:30
Passer for
Alle
Turtyper
Arrangement, Foredrag, Natur, Klima, Naturfilosofi, Seminar, Skoggrense
Arrangør
Den Norske Turistforening, Naturfilosofisk seminar
Turområde
Oslomarka (se kart)
Turkode
41404
Dette arrangementet er over!

Natur i endring i 150 år

- Tap av natur - hva kan vi gjøre?

 

Litteraturhuset i Oslo - Møterom Amalie Skram

 

Naturfilosofisk seminar ønsker å drøfte vårt forhold til naturen og til naturvennlig utvikling. Seminaret har til hensikt å gi mennesker med ulike tilnærminger og holdninger til natur og naturforståelse en møteplass for utveksling av ideer. Ved å skape et tverrfaglig forum får vi belyst forskjellige sider ved forholdet mellom natur og kultur og de spørsmål om verdier og forvaltning dette reiser.

 

Program

Kl. 09.00         Velkommen ved Nils Faarlund

Møteleder: Anne Mari Aamelfot Hjelle, DNT

Kl. 09.15         Endringer i klima og natur:

  • Carlo Aall, professor Vestlandsforskning om klima
  • Anne Sverdrup-Thygeson, professor NMBU om insekter
  • Anders Bryn, NHM om skoggrenser
  • Georg Fredrik Rieber Mohn, jurist og Hilde Charlotte Solheim "Om hyttebygging i fjellet"

Kl. 11.15         Hva vil det si å tenke annerledes? Ved dr.philos. Hans Kolstad

                        Samtale

Kl. 12.15         Lunsj

Kl. 13.00         Hva kan vi gjøre for å bremse og forandre utviklingen?

  • Hva kan DNT gjøre? Ved Lars Wang, DNTs landsstyre
  • Hva kan industrien gjøre? Ved Stein Lier Hansen, Norsk Industri
  • Hvilken mulighet har politikere til å forandre verden? Ved Arne Nævra, Stortinget
  • God byøkologi gir gode naturopplevelser. Tar vi vare på Oslos natur? Ved Signe Nyhuus, Bymiljøetaten
  • Hva gjør vi for å holde Norge rent? Ved Mari Mo Osterheider, Hold Norge Rent

Kl. 15.00         Samtale

Kl. 16.30         Ettertanker ved Øystein Dahle

 

Er du student kan du benytte rebattkoden Student

Tap av natur - hva kan vi gjøre?

Natur i endring i 150 år - Tap av natur - hva kan vi gjøre?   Litteraturhuset i Oslo - Møterom Amalie Skram   Naturfilosofisk seminar ønsker å drøfte vårt ...

Kontaktinformasjon:

Annonse