DNTs administrasjon

DNT-administrasjonen består av rundt 40 ansatte som holder til på Youngstorget 1 i Oslo. Administrasjonens viktigste oppgave er å forberede saker for landsstyre og landsmøte, og sørge for at vedtakene settes ut i livet.

Hovedarbeidsområdene er kommunikasjon, deriblant utgivelse av Fjell og Vidde, årbok og Internett, ajourholde et sentralt medlemsregister, overordnet arbeid med barn, unge og fjellsport, folkehelse, samt naturforvaltning. Administrasjonen er i tillegg et serviceorgan for medlemsforeningene, og skal i nært samarbeid med medlemsforeningene arbeide for at de vedtatte målene som er fastsatt i DNTs veivalgsdokument blir nådd.

Generelle henvendelser vedrørende organisasjonen og tilbudet kan rettes til DNTs administrasjon i Oslo:

Telefon: (+47) 4000 1868
E-post:info@dnt.no

Adresse:

Den Norske Turistforening
Youngstorget 1
0181 Oslo

Ledergruppen DNT sentralt

Nils Øveraas
Generalsekretær
Tlf: 4000 1868
nils.overaas@dnt.no

Anne Mari Aamelfot Hjelle
Leder naturforvaltning/
fagsjef naturforvaltning
Tlf: 913 19 305
anne.mari.hjelle@dnt.no

Anne-Mari Planke
Leder friluftsliv/
fagsjef friluftsliv
Tlf: 911 91 811
anne-mari.planke@dnt.no


Økonomisjef

Mette Øinæs Habberstad
Kommunikasjonssjef
Tlf: 900 66 744
mette.habberstad@dnt.no

Caroline Haugsten
Leder sponsor og medlemsutvikling
Tlf: 934 58 517
caroline.haugsten@dnt.no

Katrine Gramnæs
Fagsjef samfunnskontakt
Tlf: 410 20 810
katrine.gramnes@dnt.no

Henriette Høie
Personal- og administrasjonssjef
Tlf. 480 07 762
henriette.hoie@dnt.no

AVDELINGER

Naturforvaltning

Anne Mari Aamelfot Hjelle
Leder naturforvaltning/
fagsjef naturforvaltning
Tlf: 913 19 305
anne.mari.hjelle@dnt.no

Oddvin Lund
Fagsjef naturforvaltning
Tlf: 958 79 379
oddvin.lund@dnt.no

Eva Lill Kvisle
Fagsjef naturforvaltning
Tlf: 918 77 043
eva.kvisle@dnt.no

Friluftsliv

Ungdom, barn, folkehelse, fjellsport, utdanning

Anne-Mari Planke
Leder friluftsliv/
fagsjef friluftsliv
Tlf: 911 91 811
anne-mari.planke@dnt.no

Kristin Oftedal 
Fagsjef Barnas Turlag/
rådgiver friluftsliv
Tlf: 482 21 339
kristin.oftedal@dnt.no

Tina Marii Skare
Rådgiver ungdomsarbeid
Tlf: 942 65 375
tina.skare@dnt.no

Marte Kvernland
Rådgiver folkehelse og inkludering
Tlf: 915 20 384
marte.kvernland@dnt.no

Endre  Kleiveland
Prosjektleder
Tlf: 414 08 558
endre.kleiveland@dnt.no

Bodil Bay Schultz
Rådgiver friluftsliv
Tlf: 957 58 905
bodil.bay.schultz@dnt.no

Kristina  Øien Sæverud
Prosjektleder
Tlf: 976 67 909
kristina.saeverud@dnt.no

Økonomi


Økonomisjef

Randi Sunde
Regnskapssjef
Tlf: 916 15 744
randi.sunde@dnt.no

Anette Løvaas Olsen
Regnskapsmedarbeider
Tlf: 926 86 633
anette.olsen@dnt.no

Kjell Arne Hagen
IT-ansvarlig
Tlf: 993 57 320
kjell.arne.hagen@dnt.no

Medlemsservice

Marianne Rønning
Leder medlemservice
Tlf. 4000 1870
marianne.ronning@dnt.no

Sveinung Tubaas
Medarbeider medlemsservice
Ansvarlig medlemssystem
Tlf: 4000 1870
M: 982 35 773
sveinung.tubaas@dnt.no

Annette Hemstad
Medarbeider medlemsservice
Tlf: 4000 1870
annette.hemstad@dnt.no

Kjetil Jansberg
Medarbeider medlemsservice
Varesalg
Tlf: 4000 1870
kjetil.jansberg@dnt.no

Truls Sandvik
Medarbeider medlemsservice
Tlf: 4000 1870
truls.sandvik@dnt.no

Sponsor og medlemsutvikling

Caroline Haugsten
Leder sponsor og medlemsutvikling
Tlf: 934 58 517
caroline.haugsten@dnt.no

Linn Jåthun
Rådgiver sponsorarbeid
Tlf: 938 32 680
linn.jaathun@dnt.no

Jøran Elisabet Lund
Rådgiver sponsorarbeid 
Tlf: 928 88 376
joran.lund@dnt.no

Personal- og administrasjon

Henriette Høie
Personal- og administrasjonssjef
Tlf: 480 07 762
henriette.hoie@dnt.no

Maren Harlem
Rådgiver organisasjonsutvikling
Tlf: 400 44 924
maren.harlem@dnt.no

Kristina Straume Pettersen
Rådgiver administrasjon
Tlf: 458 82 102
kristina.pettersen@dnt.no

Cato Bervell
Medarbeider kontorservice
Tlf: 4000 1868
cato.bervell@dnt.no

Kim Sekkelsten
Medarbeider kontorservice
Tlf: 4000 1868
kim.sekkelsten@dnt.no

Kommunikasjon

Mette Øinæs Habberstad
Kommunikasjonssjef
Tlf: 900 66 744
mette.habberstad@dnt.no

Ingvild Lundberg Bakke
Kommunikasjonsrådgiver (permisjon)

Mari Stephansen
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: 952 90 730
mari.stephansen@dnt.no

Egil Hurum
Design og merkevaresjef/
Markedssjef
Tlf: 906 46 541
egil.hurum@dnt.no

Nils Bloch-Hoell
Kart- og utstyrskonsulent
Tlf: 21 08 80 97
nils.bloch-hoell@dnt.no

Marius Dalseg
Fotojournalist
Tlf: 993 52 565
marius.dalseg@dnt.no

Monica Langen
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: 908 55 140
monica.langen@dnt.no

Margrethe Assev
Kommunikasjonsrådgiver 
Tlf: 951 55 056
margrethe.assev@dnt.no

Redaksjon

Helle Andresen
Redaktør 
Tlf: 907 73 015
helle.andresen@dnt.no

Julie Maske
Journalist
Tlf: 938 10 113
julie.maske@dnt.no

Elin Hansson
​​​​​​​Journalist

Elizabeth Schei
​​​​​​​Journalist
Tlf: 997 28 220
elizabeth.schei@dnt.no

Teknologi og utvikling

For DNTs medlemsforeninger, turlag og grupper: kontakt hjelp@dnt.no ved behov for support til nettsidene, Sherpa og UT.no.

Christian Strand
Leder teknologi og utvikling
Tlf: 414 46 204
christian.strand@dnt.no

Roar Skår
Utvikler
Tlf: 970 73 041
roar.skaar@dnt.no

Siri Vaggen Kanedal
Supportkonsulent
Tlf: 99638481
siri.vaggen.kanedal@dnt.no

Prosjekter

Sverre A. Larssen
Seniorkonsulent
Tlf: 4000 1868
M: 950 21 826
sverre.larssen@dnt.no

Eirik Dahl
Prosjektleder, friluftsliv for utviklingshemmede
Tlf: 464 09 707
eirik.dahl@dnt.no

Louise Brunborg-Næss
Prosjektleder
Historiske vandreruter
Tlf: 982 02 822
louise.brunborg-naess@dnt.no

Vibeke Clausen
Prosjektleder 
"Klart det går i DNT også!"
Tlf: 977 70 749
vibeke.clausen@dntdrammen.no

Roger Bareksten
Jubileumskoordinator
Tlf: 953 66 371
roger.bareksten@dnt.no

Annonse