DNTs administrasjon

DNT-administrasjonen består av rundt 40 ansatte som holder til på Youngstorget 1 i Oslo. Administrasjonens viktigste oppgave er å forberede saker for landsstyre og landsmøte, og sørge for at vedtakene settes ut i livet.

Hovedarbeidsområdene er kommunikasjon, deriblant produksjon til Fjell og Vidde, årbok og digitale plattformer, ajourholde et sentralt medlemsregister, overordnet arbeid med barn, unge og fjellsport, folkehelse, samt naturforvaltning. Administrasjonen er i tillegg et serviceorgan for medlemsforeningene, og skal i nært samarbeid med medlemsforeningene arbeide for at de vedtatte målene som er fastsatt i DNTs veivalgsdokument blir nådd.

Generelle henvendelser vedrørende organisasjonen og tilbudet kan rettes til DNTs administrasjon.

Se https://www.dnt.no/kontakt/ for kontaktinformasjon og åpningstider for sentralbord og medlemsservice.

Telefon: (+47) 4000 1868
E-post:info@dnt.no

Adresse:

Den Norske Turistforening
Youngstorget 1
0181 Oslo

Ledergruppen DNT sentralt

Dag Terje Klarp Solvang
Generalsekretær
Tlf: 913 78 853
​​​​​​​dag.terje.solvang@dnt.no

Mette Øinæs Habberstad
Medlemsutvikling og kommunikasjon
Tlf: 900 66 744
mette.habberstad@dnt.no

Tor Kåpvik
Digitalisering og økonomi
Tlf: 924 49 887
tor.kapvik@dnt.no

Anne-Mari Planke
Natur og friluftsliv
Tlf: 911 91 811
anne-mari.planke@dnt.no


Lars Erik Svanberg
Finansiering og rammevilkår
Tlf: 97521985
lars.erik.svanberg@dnt.no

Simen Rommetveit Halvorsen
Myndighetskontakt
Tlf: 986 39 498
​​​​​​​simen.halvorsen@dnt.no

Henriette Høie
Organisasjon og HR
Tlf. 480 07 762
henriette.hoie@dnt.no

AVDELING NATUR OG FRILUFTSLIV

Anne-Mari Planke
Avdelingsleder natur og friluftsliv
Seksjonsleder friluftsfag/natur og bærekraft
Tlf: 911 91 811
anne-mari.planke@dnt.no

Seksjon natur og bærekraft

Eva Lill Kvisle
Fagsjef naturforvaltning
Tlf: 918 77 043
eva.kvisle@dnt.no

Nicolas J. I. Rodriguez
Naturvern DNT Vest
Tlf: 55 33 58 28/474 18 640
​​​​​​​nicolas.rodriguez@dnt.no

Seksjon friluftsfag

Marte Kvernland
Fagsjef folkehelse og inkludering
Tlf: 915 20 384
marte.kvernland@dnt.no

Kristin Oftedal 
Fagsjef barn og ungdom
Tlf: 482 21 339
kristin.oftedal@dnt.no

Tina Marii Skare
Rådgiver kurs og kompetanse
Tlf: 942 65 375
tina.skare@dnt.no

Endre  Kleiveland
Rådgiver hytte- og rutearbeid
Tlf: 414 08 558
endre.kleiveland@dnt.no

Louise Brunborg-Næss
Rådgiver kulturarv
Tlf: 482 97 373​​​​​​​
louise.brunborg-naess@dnt.no

Henrikke Ulvund
Rådgiver DNT ung
Tlf: 959 43 734
henrikke.ulvund@dnt.no

Roger Bareksten
Rådgiver fjellsport og aktivitet
Tlf: 953 66 371
roger.bareksten@dnt.no

Thea Hajum Utvik
Rådgiver DNT tilrettelagt
Tlf: 904 10 415
thea.utvik@dnt.no


Sindre Bø
Prosjektleder sikkerhet
Tlf: 48009790
sindre.bo@dnt.no

AVDELING MEDLESMUTVIKLING OG KOMMUNIKASJON

Mette Øinæs Habberstad
Medlem- og kommunikasjonssjef
Tlf: 900 66 744
mette.habberstad@dnt.no

Seksjon kommunikasjon

Ingvild Lundberg Bakke
Kommunikasjonsrådgiver internkom/PR
Tlf: 936 90 856
​​​​​​​ingvild.bakke@dnt.no

Mari Stephansen
Kommunikasjonsrådgiver pressekontakt
Tlf: 952 90 730
mari.stephansen@dnt.no

Marius Dalseg
Rådgiver visuell komunikasjon foto/video
Tlf: 993 52 565
marius.dalseg@dnt.no

Egil Hurum
Merkevare- og profilansvarlig
Tlf: 906 46 541
egil.hurum@dnt.no

Nils Bloch-Hoell
Kart- og utstyrskonsulent
Tlf: 21 08 80 97
nils.bloch-hoell@dnt.no

Marlen Knoph
Rådgiver digital utvikling
Tlf: 916 76 805
​​​​​​​marlen.knoph@dnt.no

Monica Langen
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: 908 55 140
monica.langen@dnt.no

Seksjon redaksjon

Trygve Sunde Kolderup
Redaktør
Tlf: 922 93 433
​​​​​​​trygve.kolderup@dnt.no

Julie Maske
Journalist
Tlf: 938 10 113
julie.maske@dnt.no

Elin Hansson
​​​​​​​Nettjournalist og innholdsprodusent
Tlf:408 69 051
elin.hansson@dnt.no

Seksjon medlemsutvikling

Heidi Præsttun Grindstad
Seksjonsleder medlemsutvikling
Tlf. 954 66 486
heidi.grindstad@dnt.no​​​​​​​

Marianne Rønning
Rådgiver analyse og innsikt
Tlf. 4000 1870
marianne.ronning@dnt.no

Annette Hemstad
Rådgiver CRM
Tlf: 4000 1870
annette.hemstad@dnt.no

Bente Lindtveit
Rådgiver medlemsutvikling
Tlf: 4000 1870
bente.lindtveit@dnt.no

Kjetil Jansberg
Koordinator medlemsservice
Tlf: 4000 1870
kjetil.jansberg@dnt.no

AVDELING FINANSIERING OG RAMMEVILKÅR

Lars Erik Svanberg ​​​​​​​
Avdelingsleder finansiering og rammevilkår
Seksjonsleder finansiering, offentlige inntekter og analyse
Tlf: 97521985
lars.erik.svanberg@dnt.no

Seksjon finansiering, offentlige inntekter og analyse

Simen Rommetveit Halvorsen
Myndighetskontakt
Tlf: 986 39 498
​​​​​​​simen.halvorsen@dnt.no

Seksjon strategiske samarbeid

Jøran Elisabet Lund
Seksjonsleder strategiske samarbeid (fung)
Tlf: 928 88 376
joran.lund@dnt.no

Kristine Stordal
Rådgiver strategiske samarbeid
Tlf: 980 70 913
​​​​​​​kristine.stordal@dnt.no

AVDELING DIGITALISERING OG ØKONOMI

Tor Kåpvik
Digitalisering- og økonomisjef
Tlf: 924 49 887
tor.kapvik@dnt.no

Seksjon IT-drift og utvikling

Trenger du hjelp med DNT Foreningsnett, Office365, Sherpa, nettsider eller UT.no?

For DNTs medlemsforeninger, turlag og grupper: kontakt hjelp@dnt.no ved behov for brukerstøtte.

Christian Strand
Seksjonsleder
IT-drift og utvikling
Tlf: 414 46 204
christian.strand@dnt.no

Roar Skår
Systemarkitekt
Tlf: 970 73 041
roar.skaar@dnt.no

Kjell Arne Hagen
Rådgiver IT-drift og brukerstøtte
Tlf: 993 57 320
kjell.arne.hagen@dnt.no

Björn Asplund
Utvikler
Tlf: 974 65 736
bjorn.asplund@dnt.no

Siri Vaggen Kanedal
Rådgiver brukerstøtte
Tlf: 99638481
siri.vaggen.kanedal@dnt.no


Seksjon regnskap

Randi Sunde
Regnskapssjef 
Tlf: 916 15 744
randi.sunde@dnt.no

Anette Løvaas Olsen
Rådgiver regnskap
Tlf: 926 86 633
anette.olsen@dnt.no

AVDELING ORGANISASJON OG HR

Henriette Høie
HR og organisasjonssjef
Tlf: 480 07 762
henriette.hoie@dnt.no

Almaz Asfaha
Rådgiver organisasjon
Tlf: 905 06 483
​​​​​​​almaz.asfaha@dnt.no

Cato Bervell
Koordinator administrasjon
Tlf: 4000 1868
cato.bervell@dnt.no

Kim Sekkelsten
Koordinator administrasjon
Tlf: 4000 1868
kim.sekkelsten@dnt.no

Annonse