DNTs administrasjon

DNT-administrasjonen består av rundt 40 ansatte som holder til på Youngstorget 1 i Oslo. Administrasjonens viktigste oppgave er å forberede saker for landsstyre og landsmøte, og sørge for at vedtakene settes ut i livet.

Hovedarbeidsområdene er kommunikasjon, deriblant utgivelse av Fjell og Vidde, årbok og Internett, ajourholde et sentralt medlemsregister, overordnet arbeid med barn, unge og fjellsport, folkehelse, samt naturforvaltning. Administrasjonen er i tillegg et serviceorgan for medlemsforeningene, og skal i nært samarbeid med medlemsforeningene arbeide for at de vedtatte målene som er fastsatt i DNTs veivalgsdokument blir nådd.

Generelle henvendelser vedrørende organisasjonen og tilbudet kan rettes til DNTs administrasjon.

Se https://www.dnt.no/kontakt/ for kontaktinformasjon og åpningstider for sentralbord og medlemsservice.

Telefon: (+47) 4000 1868
E-post:info@dnt.no

Adresse:

Den Norske Turistforening
Youngstorget 1
0181 Oslo

Ledergruppen DNT sentralt

Dag Terje Klarp Solvang
Generalsekretær
Tlf: 913 78 853
​​​​​​​dag.terje.solvang@dnt.no

Anne-Mari Planke
Leder friluftsliv- og naturforvaltningsavdelingen /
fagsjef friluftsliv
Tlf: 911 91 811
anne-mari.planke@dnt.no

Tor Kåpvik
Økonomisjef
Tlf: 924 49 887
tor.kapvik@dnt.no

Henriette Høie
Personal- og administrasjonssjef
Tlf. 480 07 762
henriette.hoie@dnt.no

Mette Øinæs Habberstad
Kommunikasjonssjef
Tlf: 900 66 744
mette.habberstad@dnt.no

Caroline Haugsten
Leder kommersiell avdeling
Tlf: 934 58 517
caroline.haugsten@dnt.no

Katrine Gramnæs
Fagsjef samfunnskontakt
Tlf: 410 20 810
katrine.gramnes@dnt.no

AVDELINGER

Naturforvaltning

Oddvin Lund
Fagsjef naturforvaltning
Tlf: 958 79 379
oddvin.lund@dnt.no

Eva Lill Kvisle
Fagsjef naturforvaltning
Tlf: 918 77 043
eva.kvisle@dnt.no

Friluftsliv

Ungdom, barn, folkehelse, fjellsport, utdanning

Anne-Mari Planke
Friluftsliv- og naturforvaltningsavdelingen /
fagsjef friluftsliv
Tlf: 911 91 811
anne-mari.planke@dnt.no

Kristin Oftedal 
Fagsjef Barnas Turlag/
rådgiver friluftsliv, DNT ung
Tlf: 482 21 339
kristin.oftedal@dnt.no

Tina Marii Skare
Rådgiver friluftsliv
Tlf: 942 65 375
tina.skare@dnt.no

Endre  Kleiveland
Prosjektleder
Tlf: 414 08 558
endre.kleiveland@dnt.no

Marte Kvernland
Rådgiver folkehelse og inkludering
(permisjon)

Gry Thyrrestrup
Rådgiver folkehelse og inkludering (vikar)
Tlf: 454 79 418
gry.thyrrestrup@dnt.no

Bodil Bay Schultz
Rådgiver friluftsliv
Tlf: 957 58 905
bodil.bay.schultz@dnt.no

Anne Mari Aamelfot Hjelle
Rådgiver
Tlf: 913 19 305
anne.mari.hjelle@dnt.no

Louise Brunborg-Næss
Prosjektleder
ruteutvikling
Tlf: 482 97 373​​​​​​​
louise.brunborg-naess@dnt.no

Eirik Dahl
Prosjektleder, friluftsliv for utviklingshemmede
Tlf: 464 09 707
eirik.dahl@dnt.no

Thea Hajum Utvik
Rådgiver DNT tilrettelagt
Tlf: 904 10 415
thea.utvik@dnt.no

Økonomi

Tor Kåpvik
Økonomisjef
Tlf: 924 49 887
tor.kapvik@dnt.no

Randi Sunde
Regnskapssjef 
Tlf: 916 15 744
randi.sunde@dnt.no

Anette Løvaas Olsen
Regnskapsmedarbeider
Tlf: 926 86 633
anette.olsen@dnt.no

Kjell Arne Hagen
IT-ansvarlig
Tlf: 993 57 320
kjell.arne.hagen@dnt.no

Hartvik Amdal (STF)
Prosjektleder Hyttebooking
Tlf: 900 43 060​​​​​​​hartvik.amdal@dnt.no

Medlemsservice/utvikling

Heidi Præsttun Grindstad
Leder medlemsutvikling
Tlf. 954 66 486
heidi.grindstad@dnt.no​​​​​​​

Marianne Rønning
Fagsjef medlemservice
Tlf. 4000 1870
marianne.ronning@dnt.no

Annette Hemstad
Medarbeider medlemsservice
Tlf: 4000 1870
annette.hemstad@dnt.no

Kjetil Jansberg
Medarbeider medlemsservice
Varesalg
Tlf: 4000 1870
kjetil.jansberg@dnt.no

Bente Lindtveit
Medarbeider medlemsservice
Tlf: 4000 1870
bente.lindtveit@dnt.no

Truls Sandvik
Medarbeider medlemsservice
Tlf: 4000 1870
truls.sandvik@dnt.no

Kommersiell avdeling

Caroline Haugsten
Leder kommersiell avdeling
Tlf: 934 58 517
caroline.haugsten@dnt.no

Linn Jåthun
Rådgiver kommersiell avdeling
Tlf: 938 32 680
linn.jaathun@dnt.no

Jøran Elisabet Lund
Rådgiver kommersiell avdeling 
Tlf: 928 88 376
joran.lund@dnt.no

Personal- og administrasjon

Henriette Høie
Personal- og administrasjonssjef
Tlf: 480 07 762
henriette.hoie@dnt.no

Maren Harlem
Rådgiver organisasjonsutvikling
Tlf: 400 44 924
maren.harlem@dnt.no

Kristina Straume Pettersen
Rådgiver administrasjon
Tlf: 458 82 102
kristina.pettersen@dnt.no

Cato Bervell
Medarbeider kontorservice
Tlf: 4000 1868
cato.bervell@dnt.no

Kim Sekkelsten
Medarbeider kontorservice
Tlf: 4000 1868
kim.sekkelsten@dnt.no

Kommunikasjon

Mette Øinæs Habberstad
Kommunikasjonssjef
Tlf: 900 66 744
mette.habberstad@dnt.no

Ingvild Lundberg Bakke
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: 936 90 856
​​​​​​​ingvild.bakke@dnt.no

Mari Stephansen
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: 952 90 730
mari.stephansen@dnt.no

Egil Hurum
Design og merkevaresjef/
Markedssjef
Tlf: 906 46 541
egil.hurum@dnt.no

Nils Bloch-Hoell
Kart- og utstyrskonsulent
Tlf: 21 08 80 97
nils.bloch-hoell@dnt.no

Marius Dalseg
Fotojournalist
Tlf: 993 52 565
marius.dalseg@dnt.no

Monica Langen
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: 908 55 140
monica.langen@dnt.no

Roger Bareksten
Jubileumskoordinator
Tlf: 953 66 371
roger.bareksten@dnt.no

Redaksjon

Elizabeth Schei
​​​​​​​Fungerende redaktør
​​​​​​​Tlf: 997 28 220
elizabeth.schei@dnt.no

Julie Maske
Journalist
(permisjon)

Helle Andresen
Journalist (vikar)
Tlf: 907 73 015
helle.andresen@dnt.no

Elin Hansson
​​​​​​​Journalist
Tlf:408 69 051
elin.hansson@dnt.no

Silje Rønneberg Hogstad
Redaksjonssekretær/ journalist (vikar)
​​​​​Tlf: 913 73 870
silje.hogstad@dnt.no

Teknologi og utvikling

Trenger du hjelp med Sherpa, nettsider eller UT.no?

For DNTs medlemsforeninger, turlag og grupper: kontakt hjelp@dnt.no ved behov for support til nettsidene, Sherpa og UT.no.

Christian Strand
Leder teknologi og utvikling
Tlf: 414 46 204
christian.strand@dnt.no

Roar Skår
Utvikler
Tlf: 970 73 041
roar.skaar@dnt.no

Siri Vaggen Kanedal
Supportkonsulent
Tlf: 99638481
siri.vaggen.kanedal@dnt.no

Annonse