Landsstyret i DNT ung

DNT ungs landsstyre. Frå venstre Markus Malmin, Amalie Fjellsøy, Hugo Furnes, Ragnhild Gjevre, Lise Bergmann, Anna Nes, Leon Bafondoko og Jakob Leivdal Haavik.
DNT ungs landsstyre. Frå venstre Markus Malmin, Amalie Fjellsøy, Hugo Furnes, Ragnhild Gjevre, Lise Bergmann, Anna Nes, Leon Bafondoko og Jakob Leivdal Haavik.

DNT ung sitt landsstyre består av seks medlemmer frå ulike delar av landet , og skal representere alle deler av medlemsmassen, både dei som er aktive i ungdomsgrupper og andre ungdomsmedlemmer i DNT sine medlemsforeiningar.

DNT ung sitt landsstyre skal jobbe for å fremje eit allsidig og aktivt ungdomstilbod i DNT og DNT sine medlemsforeninger. Dei skal altså jobbe for at ungdommar over heile Noreg skal få eit attraktivt tilbod gjennom DNT, anten gjennom organisert aktivitet i DNT unggrupper, på eigahand eller med vener ved hjelp av tilrettelegging av informasjon, stiar, hytter, gode medlemstilbod osv.

Landsstyret skal

  • Vere pådrivarar, rådgivarar og høyringspart ovenfor DNT og medlemsforeningane sitt arbeid.
  • Fremje ungdomsmedlemmane sine interesser i DNT.
  • Representere DNT sitt ungdomstilbod utad og delta i samfunnsdebatten gjennom media, politiske aktørar og andre organisasjonar.

SJÅ OGSÅ: Har du lyst til å engasjere deg i landsstyret?


Landstyret i DNT ung består av:

Markus Sæther Malmin (leiar)
DNT ung Hamarøy
E-post: markus.malmin@dnt.no 

Anna Nes
DNT ung Bergen
E-post: anna.nes@dnt.no

Jakob Leivdal Haavik
Sogn og Fjordane Turlag
E-post: jakob.haavik@dnt.no

Amalie Fjellsøy
DNT ung Alta
E-post: amalie.fjellsoy@dnt.no

Nina Sommerfelt-Pettersen
DNT ung Bergen

Ragnhild Gjevre
DNT ung Oslo
E-post: ragnhild.gjevre@dnt.no

Hugo Furnes
DNT ung Bergen 
E-post: hugo.furnes@dnt.no

Lise Bergmann
DNT ung Oslo
E-post: lise.bergmann@dnt.no 

DNT sin administrasjon er sekretær for DNT ung sitt landsstyre.

Administrasjon:
DNT ung
Youngstorget 1
0181 Oslo
E-post: ung@dnt.no

På toppen av Helgelandsbukken.
På toppen av Helgelandsbukken. Foto: Line Hårklau

Annonse

Foto: Natalie Hermansen og Monica H. Langen.