Landsstyret i DNT ung

DNT ung sitt landsstyre består av åtte medlemmer frå ulike delar av landet , og skal representere alle deler av medlemsmassen, både dei som er aktive i ungdomsgrupper og andre ungdomsmedlemmer i DNT sine medlemsforeiningar.

DNT ung sitt landsstyre skal jobbe for å fremje eit allsidig og aktivt ungdomstilbod i DNT og DNT sine medlemsforeninger. Dei skal altså jobbe for at ungdommar over heile Noreg skal få eit attraktivt tilbod gjennom DNT, anten gjennom organisert aktivitet i DNT unggrupper, på eigahand eller med vener ved hjelp av tilrettelegging av informasjon, stiar, hytter, gode medlemstilbod osv.

Landsstyret skal

  • Vere pådrivarar, rådgivarar og høyringspart ovenfor DNT og medlemsforeningane sitt arbeid.
  • Fremje ungdomsmedlemmane sine interesser i DNT.
  • Representere DNT sitt ungdomstilbod utad og delta i samfunnsdebatten gjennom media, politiske aktørar og andre organisasjonar.

SJÅ OGSÅ: Har du lyst til å engasjere deg i landsstyret?


Landstyret i DNT ung består av:

Anna Nes
Anna Nes Foto: DNT

Anna Nes (leiar)
DNT ung Bergen
E-post: anna.nes@dnt.no

Foto: Viktoria Susann Skipnes

Benedicte Sivertsen (nestleiar)
DNT ung Horten 
E-post: benedictehs@gmail.com

Foto: Viktoria Susann Skipnes

Eline Byre
DNT ung Sandefjord
E-post: eline.byre@dnt.no

Foto: Viktoria Susann Skipnes

Alisha Javid
DNT ung Drammen
E-post: alisha.javid@dnt.no 

Foto: Viktoria Susann Skipnes

Nina Sommerfelt-Pettersen
DNT ung Bergen
nina.sommerfelt.pettersen@dnt.no

Viktoria Skipnes
DNT ung Bodø
E-post: viktoria.skipnes@dnt.no

Madeleine Thiis Vestrheim
DNT ung Telemark
E-post: madeleine.vestrheim@dnt.no

Mari Ingeborg Hope Nesse
DNT ung Bergen
E-post: mari.ingeborg@gmail.com

DNT sin administrasjon er sekretær for DNT ung sitt landsstyre.

Administrasjon:
DNT ung
Youngstorget 1
0181 Oslo
E-post: ung@dnt.no

På toppen av Helgelandsbukken.
På toppen av Helgelandsbukken. Foto: Line Hårklau

Annonse

Foto: Natalie Hermansen og privat.