Gi friluftsarven videre

Både små og store gaver utgjør en viktig forskjell i arbeidet vårt.
Både små og store gaver utgjør en viktig forskjell i arbeidet vårt. Foto: John Petter Nordbø

Testamentariske gaver – en investering i fremtidig turglede.

Når arvingene dine er sikret i testamentet, så er det mulig å testamentere deler av arven til en organisasjon eller en sak hjertet ditt banker litt ekstra for. Både små og store gaver utgjør en viktig forskjell i vårt arbeid. En testamentarisk gave til DNT er en investering i naturen, folkehelsen og i fantastiske turopplevelser for store og små. Enten du testamenterer et bestemt kronebeløp, eller hele eller deler av formuen, er ditt bidrag med på å opprettholde det unike hytte-, rute- og aktivitetstilbudet over hele landet. 

Gi til din hjertesak

Visste du at bare 10 prosent av oss skriver testamente? Det betyr at for 90% av oss er det arveloven som bestemmer hva som skal skje med våre materielle eiendeler den dagen vi dør. Om du ikke har noen som arver deg i henhold til loven, vil arven gå til et statlig fond. Så hvis du har en hjertesak eller ønsker å gi en gave til noen andre enn de som defineres i arveloven, så må du skrive et testament. Gjennom et testament er det du selv som bestemmer hvem som skal overta dine verdier – både de finansielle og de personlige. 

Hvorfor testamentere til DNT?

Om du velger å tilgodese DNT i ditt testamente, skal du være sikker på at verdiene blir brukt på best mulig måte. Du kan være trygg på at DNT forvalter små og store gaver i henhold til våre verdier, og visjoner om å arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

Det betyr at vi hver dag jobber for å:

 • Senke terskelen for å delta på friluftsaktiviteter.
 • Skape inkluderende arenaer gjennom aktiviteter, organisert frivillighet og sosialt fellesskap.
 • Gjøre friluftslivet mer tilgjengelig for den enkelte.
 • Få en økt satsing på folkehelse og friluftslivet gjennom deltakelse i politiske prosesser.
 • Bidra til en samfunnsutvikling som styrker det enkle og natur- og klimavennlige friluftslivets vilkår.
 • Bevare viktige natur- og friluftsområder, bærekraftig utvikling og sporløs ferdsel
 • Sørge for at uteundervisning og uteaktivitet skal bli en naturlig del av skolen, skolefritidsordningen (SFO) og barnehager.

Mer om DNTs samfunnsansvar her.

Slik oppretter du et testamentet (se video)

Ved å støtte DNT bidrar du til at vi kan fortsette å jobbe med blant annet folkehelse, inkludering, politisk påvirkning, naturvern og friluftsliv i skolen.
Lars Erik Svanberg
Lars Erik Svanberg

Vi hjelper deg

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker bistand eller mer informasjon. 

Lars Erik Svanberg
Telefon 975 21 985 eller
lars.erik.svanberg@dnt.no

Slik går du frem

Ved testament kan man bestemme en annen fordeling enn den som fremgår av arveloven. Har man ikke livsarvinger eller ektefelle, står man fritt til å testamentere til hvem man vil, enten det er til en person, en ideell organisasjon eller andre. Ønsker man å etterlate verdier til en ideell organisasjon, er det nødvendig å opprette testament for at det skal være gyldig.

Her er advokatens viktigste råd:

 1. Få en oversikt over verdiene dine: Lag en oversikt over hus og eiendom, bankinnskudd, verdipapirer og eventuelt løsere som f.eks. smykker, møbler og kunst.
 2. Snakk med dine nærmeste: Ved å ta en prat med dine nærmeste kan du bidra til å sikre at testamentet ikke bare blir i henhold til dine ønsker – men også i henhold til andres ønsker. Åpenhet kan også bidra til å luke vekk kilder til uenighet og eventuelle arvetvister, som kan komme til overflaten når verdier skal fordeles. Dersom du ønsker å gi en gave til en ideell organisasjon gjennom testamentet, kan det være fint å forklare hvorfor du ønsker å gjøre dette.
 3. Fordel verdiene dine: Skriv testamentet der du angir hvem som skal ha hva. På grunn av verdisvingninger er det lurt å angi hva de enkelte skal ha i prosenter.
 4. Skaff to vitner: Testamentet må undertegnes av deg og bevitnes av to personer som begge er fylt 18 år. Vitnene må være habile og ikke tilgodesett i testamentet.
 5. Testamentet bør dateres: Hvis du oppretter flere testamenter vil det nyeste være det som er gyldig.
 6. Sørg for trygg oppbevaring: Den sikreste formen for oppbevaring av testamentet ditt er å levere det til tingretten.

Alle myndige personer kan skrive testamentet selv, men ettersom arveloven stiller en del krav til utforming, innhold og måten det opprettes på, kan det være lurt å få rådgivning og juridisk bistand.

Kilde: Norges Innsamlingsråd / detgodetestamentet.no

Minnegave

Stadig flere velger å gi minnegaver til et godt formål for å hedre en nær slektning eller venn.

En minnegave til DNT kan for dem som ønsker det være et godt alternativ til en tradisjonell blomsterhilsen. Minnegaver er en fin måte å hedre et kjært familiemedlem på, og samtidig vet du at gaven er en investering i norsk natur, miljø og friluftsliv for alle. 

Slik gjør du:

 • Sett inn ønske om minnegaver i dødsannonsen.
 • Oppgi kontonummer 7874 06 22667. Da går gaven til DNT. Ønsker du å gi en minnegave til ditt lokale turlag? Ta kontakt med dem direkte for kontonummer og mer informasjon.
 • De som ønsker å gi en gave må få beskjed om at innbetalingen må merkes med navn på giver og navn på den avdøde. Minnegaven kan gis før, under eller etter begravelsen. Alle minnegaver registreres og vil bli takket.

Det gode testament

"Det gode testament" er et initiativ for økt bevisstgjøring om arv og testamentariske gave, satt i gang av bransjeorganisasjonen Norges Innsamlingsråd med medlemmer. DNT er stolte over å være med på en dugnad for å fremme åpenhet rundt temaene arv og testament. For alle organisasjoner er testamentariske gaver et kjærkomment tilskudd. Les mer om kampanjen på detgodetestament.no.

Ditt bidrag er med på å opprettholde det unike hytte-, rute- og aktivitetstilbudet over hele landet.
Ditt bidrag er med på å opprettholde det unike hytte-, rute- og aktivitetstilbudet over hele landet. Foto: Marius Dalseg Sætre

Annonse