Skoletilbud lokalt

Flere av DNTs medlemsforeninger har et tilrettelagt tilbud for skoler og barnehager. De arrangerer friluftslivskurs og gir tips, råd og veiledning for alle skoler som ønsker å benytte seg av friluftsliv som en del av skolehverdagen.

Ta kontakt med våre lokale skoleansvarlige direkte:

Stavanger

Kontaktperson: Tale Klingsheim, tale@stf.no

Tlf.: 920 90 253

Les mer på Skole — Stavanger Turistforening

Haugesund

Kontaktperson: Belinda Lid Gundersen, belinda.gundersen@dnt.no

Tlf.: 971 75 774

Les mer på Skole — Haugesund Turistforening (dnt.no)

Bergen

Kontaktperson: Kaspar Øines Skjulhaug, kaspar.oines.skjuhaug@dnt.no

Tlf.: 472 73 020

Les mer på Skole — Bergen og Hordaland Turlag

Oslo

Kontaktperson DNT Oslo og Omegn: Hege Eika Frey, hege.eika.frey@dntoslo.no

Tlf.: 924 46 869

Hamar

Kontaktperson Hamar og Hedemarken Tf.: Knut Einar Nordhagen, knut.einar.nordhagen@dnt.no

Tlf.: 977 80 304

Les mer på Skole — Hamar og Hedemarken Turistforening (hht.no)

Drammen

Kontaktperson DNT Drammen: Ingrid Bergande, ingrid.bergande@dnt.no

Tlf.: 970 38 099

Les mer på Skole — DNT Drammen og Omegn

Telemark

Kontaktperson DNT Telemark: Solveig Rauan Holten, solveig.holten@dnt.no

Tlf.: 995 40 087

Les mer på Skole og barnehage — DNT Telemark

Kristiansand

Kontaktperson DNT Sør: Per Thomas Skaanes, pts@dntsor.no

Tlf.: 977 04 568

Les mer på Skole — DNT Sør (dntsor.no)

Trondheim

Kontaktperson Trondhjems Tf.: Kjersti Braathen, kjersti.braathen@dnt.no

Tlf. 92814574

Anne van der Wijst, anne@tt.no (i permisjon) 

Tlf.: 938 84 610

Les mer på Skole — Trondhjems Turistforening (tt.no)

Molde

Kontaktperson DNT Romsdal: Morten Birkeland Engelsen, morten.birkeland.engelsen@dnt.no

Tlf.: 911 26 503


Er det ingen av disse som holder til i nærheten av deg? 

Da kan du kontakte DNT sentralt ved:

Kristin Oftedal, kristin.oftedal@dnt.no

Telefon:  482 21 339

Annonse