Skoletilbud lokalt

Flere av DNTs medlemsforeninger har et tilrettelagt tilbud for skoler og barnehager. De arrangerer friluftslivskurs og gir tips, råd og veiledning for alle skoler som ønsker å benytte seg av friluftsliv som en del av skolehverdagen.

Ta kontakt med våre lokale skoleansvarlige direkte:

Stavanger

Kontaktperson: Arild Rosnes, arild.rosnes@dnt.no

Tlf.: 51 84 02 17

Haugesund

Kontaktperson: Audhild Sannes, audhild.sannes@dnt.no

Tlf.: 984 34 563

Bergen

Kontaktperson: Kaspar Øines Skjulhaug, kaspar.oines.skjuhaug@dnt.no

Tlf.: 472 73 020

Oslo

Kontaktperson DNT Oslo og Omegn: Hanne Hide, hanne.hide@dntoslo.no

Tlf.: 908 69 391

Hamar

Kontaktperson Hamar og Hedemarken Tf.: Knut Einar Nordhagen, knut@hht.no

Tlf.: 977 80 304

Drammen

Kontaktperson DNT Drammen: Åshild Woie, ashild@dntdrammen.no

Tlf.: 941 60 354

Telemark

Kontaktperson Telemark Tf.: Michael Quist, michael.quist@dnt.no

Tlf.: 450 69 332

Aust-Agder

Kontaktperson Aust- Agder Tf.: Dag N. Fagermyr, skole.aat@turistforeningen.no

Tlf.: 469 43 538

DNT Sør

Kontaktperson DNT Sør: Per Thomas Skaanes, pts@dntsor.no

Tlf.: 977 04 568

Trondheim

Kontaktperson Trondhjems Tf.: Anne van der Wijst, anne@tt.no

Tlf.: 938 84 610

Er det ingen av disse som holder til i nærheten av deg? 

Da kan du kontakte DNT sentralt ved:

Kristin Oftedal

Telefon:  482 21 339

E-post: kristin.oftedal@dnt.no

Annonse