Skoletilbud lokalt

Flere av DNTs medlemsforeninger har et tilrettelagt tilbud for skoler og barnehager. De arrangerer friluftslivskurs og gir tips, råd og veiledning for alle skoler som ønsker å benytte seg av friluftsliv som en del av skolehverdagen.

Ta kontakt med våre lokale skoleansvarlige direkte:

Stavanger

Kontaktperson: Tale Klingsheim, tale@stf.no

Tlf.: 920 90 253

Haugesund

Kontaktperson: Lotte Størksen,  lotte.storksen@dnt.no

Tlf.: 950 63 731

Bergen

Kontaktperson: Kaspar Øines Skjulhaug, kaspar.oines.skjuhaug@dnt.no

Tlf.: 472 73 020

Oslo

Kontaktperson DNT Oslo og Omegn: Hege Eika Frey, hege.eika.frey@dntoslo.no

Tlf.: 924 46 869

Hamar

Kontaktperson Hamar og Hedemarken Tf.: Knut Einar Nordhagen, knut@hht.no

Tlf.: 977 80 304

Drammen

Kontaktperson DNT Drammen: Åshild Woie, ashild@dntdrammen.no

Tlf.: 941 60 354

Telemark

Kontaktperson DNT Telemark: Solveig Rauan Holten, solveig.holten@dnt.no

Tlf.: 

DNT Sør

Kontaktperson DNT Sør: Per Thomas Skaanes, pts@dntsor.no

Tlf.: 977 04 568

Trondheim

Kontaktperson Trondhjems Tf.: Anne van der Wijst, anne@tt.no

Tlf.: 938 84 610


Er det ingen av disse som holder til i nærheten av deg? 

Da kan du kontakte DNT sentralt ved:

Kristin Oftedal

Telefon:  482 21 339

E-post: kristin.oftedal@dnt.no

Annonse