94 treff i Den Norske Turistforening

Fjell og Vidde
…hengig og kritisk journalistikk. Aktuelle tema er vindkraft og energiutbygging, naturvern, tilrettelegging og…
26. november 2021
Natur, kulturarv og miljø
Friluftslivets stemme Fortsatt mobilisering mot vindkraft og gjennomslag for statstilskudd til UT.no DNT tale…
22. november 2021
Naturforvaltning
…fornybar energi fører til en kraftig utbygging av vindkraft, vannkraft og nett, og utbygging av store turista…
22. november 2021
Lettet over dommen i vindkraftsaken på Fosen
Lettet over dommen i vindkraftsaken på Fosen
14. oktober 2021
– Mye lovende, men naturen må ikke bli taperen
…striutvikling og de to partiene vil at det bygges vindkraft på land, forutsatt at det gis lokal aksept og at …
13. oktober 2021
– Naturkrisen like alvorlig som klimakrisen
…bygge ned urørt natur. DNT peker på veiutbygging, vindkraftanlegg med tilhørende infrastruktur, kraftledninge…
13. oktober 2021
– Framtidens Norge trenger mer friluftsliv, ikke mindre
…ttes over til lokalt nivå slik det nå ligger an i vindkraftpolitikken, trenger vi kommuner som passer godt på…
13. oktober 2021
Naturens dag
… å forsyne oss av natur, også her i Norge. Veier, vindkraftanlegg med tilhørende infrastruktur, kraftledninge…
20. august 2021
Tre nye år for Hanasand
…d, ikke minst de senere årene som følge av massiv vindkraftutbygging i urørt natur. Det er en trussel mot sel…
7. juni 2021
DNT hedrer innsats for bærekraft
…n, samtidig som DNT er kritisk til den storstilte vindkraftutbyggingen i urørt natur i Norge. Den planlagte v…
4. juni 2021
DNT samles til digitalt landsmøte
Fredag 4. juni arrangerer DNT digitalt landsmøte for andre år på rad, med 230 deltakere fra hele Nor…
3. juni 2021
Om villrein
…n er typisk knyttet til kraftbransjen (vannkraft, vindkraft og kraftlinjer), hytteutbygginger og infrastruktu…
7. mars 2021
vindkraft hva gjør dnt
DNT har jobbet målrettet med å påvirke vindkraftpolitikken i en årrekke. Målet har vært det samme hele veien:…
11. desember 2020
Fortsatt håp om å beskytte viktige natur- og friluftslivsområder
… levert sin innstilling til stortingsmeldingen om vindkraft.
25. november 2020
Naturmangfoldet i Norge betydelig redusert
… land. Det vil si vei- og infrastrukturutbygging, vindkraftanlegg, hyttebygging og lignende. Særlig våtmark e…
24. november 2020
Et skritt i riktig retning på vind
…ingspartiene og Fremskrittspartiet går inn for at vindkraftsaker skal behandles etter plan- og bygningsloven.…
12. november 2020
Vindkraft
vindkraft truer urørt natur
3. november 2020
DNT i motvind og medvind – 20 år med vindkraftarbeid
DNT i motvind og medvind – 20 år med vindkraftarbeid
26. oktober 2020
Vindmotstand økt med 68 prosent
Ny undersøkelse viser at mostanden mot vindkraft på land har økt med hele 68 prosent fra i fjor til i år.
14. oktober 2020
Fortsatt bekymret for norsk natur og friluftslivsverdier ​​​​​​​
…rtingsmeldingen om det nye konsesjonssystemet for vindkraft på land. - Dette er bedre enn forventet, og utvil…
1. juli 2020
Fakta om natur og vindkraft
Fakta om natur og vindkraft
19. juni 2020
vindkraft spm og svar
Hva mener DNT om vindkraft? DNT jobber for å legge til rette for at flere skal få gode naturopplevelser. Vi e…
19. juni 2020
Nasjonal ramme
Nasjonal ramme for vindkraft
19. juni 2020
Natur, kulturarv og miljo 2019
FRILUFTSLIVETS STEMME DNT har bidratt til å få vindkraftpolitikken over i et annet spor. DNT taler naturens o…
9. juni 2020
Stadig mer motstand mot vindkraft
Stadig mer motstand mot vindkraft
9. juni 2020
Ta vare på naturen i klimakampen
DNT ungs resolusjon om vindkraft er klar; ungdommen advarer sterkt mot storstilt vindkraftutbygging i urørt n…
20. april 2020
Innspill til ny stortingsmelding om vindkraft på land
Innspill til ny stortingsmelding om vindkraft på land
15. april 2020
Natur- og friluftslivsorganisasjoner krever å bli hørt om vindkraft
…g friluftslivsorganisasjoner krever å bli hørt om vindkraft
26. februar 2020
Lokaldemokratiet må bli hørt i vindindustrisaker
…n ønsker å gå tilbake til et konsesjonsregime for vindkraft med rask saksbehandling og lite lokal innflytelse…
11. februar 2020
Lytt til «Utestemmer»
…april la fram den nasjonale rammen for landbasert vindkraft. DNT er en av organisasjonene som jobber aktivt m…
20. januar 2020
-Trekk naturødeleggende vindkonsesjoner
…forening Olje- og energidepartementet om at flere vindkraftkonsesjoner var gitt på bakgrunn av svake miljøfag…
20. januar 2020
Velkommen til debatten, Almlid
…Ole Erik Almlid i NHO engasjere seg i debatten om vindkraft på land. «Vi må tåle noen naturinngrep for å løse…
10. januar 2020
Turåret 2019
…a NVE la frem de 13 områdene i Nasjonal ramme for vindkraft på land 1. april, har debatten gått i nyhetssendi…
19. desember 2019
Krever at natur og friluftsliv blir prioritert i vindkraftplaner
Krever at natur og friluftsliv blir prioritert i vindkraftplaner
25. november 2019
Naturens tur til å vinne
Naturen og friluftslivet har vært taperne i vindkraftutbyggingen vi har sett i Norge de siste årene. En vikti…
12. november 2019
– En stor seier for norsk natur
…nonserte i dag at forslaget om nasjonal ramme for vindkraft droppes. DNT mener dette er helt rett.
17. oktober 2019
DNT krever vindkraftmelding
DNT krever vindkraftmelding
9. oktober 2019
Legg vekk vindkraftkartet
Legg vekk vindkraftkartet
30. september 2019
Stem med friluftshjertet!
Mange av de viktigste sakene for friluftslivet avgjøres lokalt, så stem også med friluftshjertet und…
5. september 2019
Gi naturen en stemme, delta på høring!
…pdrag å lage et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget til Nasjonal ramme for vindkra…
30. august 2019
Ungdom i bresjen for friluftsliv
Kan unge bidra til å redde miljøet gjennom sitt friluftsengasjement? Ja, mener DNT ung. Forskning vi…
20. august 2019
Fremmer friluftsliv på Arendalsuka
…omiteen. Klimapolitisk talsmann i Høyre. Deltar i vindkraftdebatter I den raske utbyggingen av vindindustri v…
15. august 2019
Turområder i fare
…ådene som inngår i forslag til Nasjonal ramme for vindkraft.
1. august 2019
Krever gjennomgang av vindkraftkonsesjoner
Krever gjennomgang av vindkraftkonsesjoner
9. juli 2019
Nær dobling av DNT-medlemmer som er negative til vindkraft på land
Nær dobling av DNT-medlemmer som er negative til vindkraft på land
18. juni 2019
Støtter skolestreik for en grønnere fremtid
…e klima og natur. Les mer om hva DNT ung mener om vindkraft her .
18. juni 2019
Må vi velge mellom natur og klima?
…hvor du bor kan du bli med på DNTs frokostmøte om vindkraft 18. juni. Vi streamer direkte.
17. juni 2019
DNT samles til landsmøte i Lofoten
…e som skal diskuteres er handlingsplan for videre vindkraftarbeid, friluftsliv i kommunene og veien mot et bæ…
7. juni 2019
Folket setter naturen fremfor vindkraft
Folket setter naturen fremfor vindkraft
27. mai 2019
Tusenvis gikk for naturen
…enne størrelsen er nå under oppføring i Bjerkreim vindkraftanlegg. Performancekunstnerne Eddie Andresen og Ad…
14. mai 2019
Gå for naturen!
… rekke steder rundt om i Norge. Målet er å hindre vindkraftutbygging i verdifull natur.
9. mai 2019
Hundrevis ventet til støttemarsjer
…ren økt fra 14 til 22. Engasjementet for å hindre vindkraftutbygging i verdifull natur blir stadig større.
9. mai 2019
Tar avstand fra hatefulle ytringer
…and fra hatefulle ytringer. Også i debatten rundt vindkraft.
29. april 2019
Må skjerme mer natur
…r i det grønne skiftet, og ikke bygge den ned med vindkraftindustri, sier DNTs styreleder Per Hanasand.
1. april 2019
Ja til naturvennlig fornybarsatsning
…og energidirektorat (NVE) frem Nasjonal ramme for vindkraft på land . En omfattende vindkraftsatsing gjort på…
28. mars 2019
Wind power
Wind power threatens nature Norwegian Trekking Association (DNT) is Norway's biggest outdoor activit…
22. mars 2019
Skån naturen for vindkraftutbygging!
Skån naturen for vindkraftutbygging!
20. mars 2019
En utbygging vi aldri har sett maken til
Norske myndigheter vil bygge ut mer vindkraft for å kutte klimautslipp. Men vindkraftanlegg betyr store inngr…
15. mars 2019
En rød liste for norske naturopplevelser
Norske naturopplevelser er under press fra flere hold, nå har de fått sin egen rødliste. I februar s…
12. mars 2019
Året med 150 høgdepunkt, minst!
…parten av landarealet i Norge vert no vurdert for vindkraft . DNT fryktar at naturen går på billigsalg på gru…
20. februar 2019
Kjære Mark Zuckerberg!
Facebook investerer i norsk vindkraft. I eit brev til Mark Zuckerberg ber vi han tenkje seg godt om før han s…
18. februar 2019
Naturen vert rasert utan ein plan
- Regjeringa sine planar om ei storstilt vindkraftutbyggjing vil rasera naturen. DNT krev stans i alle konses…
25. januar 2019
Vindkraften truer urørt natur
… for livet, sier Hanasand. Les mer om DNTs syn på vindkraft og se video om hvordan vindkraft ødelegger urørt …
25. januar 2019
Natur på billigsalg
…parten av landarealet i Norge blir nå vurdert for vindkraft. DNT frykter at naturen går på billigsalg på grun…
16. januar 2019
Mannen med sju gir
Han har vært kokk, reklamemann, befal, markedssjef, hyttevert og budeie. Nå er Dag Terje Klarp Solva…
26. desember 2018
Støttemarsj for Stølsheimen
Hele 550 personer møtte opp for å protestere mot vindkraftanlegg i Stølsheimen.
12. november 2018
Jubel for elva Vinda
…ing: DNT vil stanse arbeid med nasjonal ramme for vindkraft på land DNT får miljøvernpris Seier i Øystesesake…
7. november 2018
Naturfilosofisk seminar: Tap av natur
…livsområder hvert år til blant annet utbygging av vindkraft , hyttefelt og boliger. Under seminaret blir repr…
5. november 2018
Gi din stemme til naturen!
Nå tegnes kartet for fremtidig vindkraftutbygging, og store friluftsområder er i fare. Du har sjansen til vær…
17. oktober 2018
Ja til bevaring av kyst og fjell!
I disse dager tegnes kartet for fremtidig vindkraftutbygging, med en «Nasjonal ramme for vindkraft på land» .…
8. oktober 2018
Vil legge elva i rør
…ing: DNT vil stanse arbeid med nasjonal ramme for vindkraft på land DNT får miljøvernpris Seier i Øystesesake…
29. september 2018
Verdien av urørt natur i dag = 0,-.
…r i utbyggingssaker, eksempelvis vannkraft- eller vindkraftprosjekter. Urørt natur for langt ned på listen – …
12. september 2018
Ber om medvirkning i vindkraftplanlegging
Ber om medvirkning i vindkraftplanlegging
14. august 2018
DNT vil stanse arbeid med Nasjonal ramme for vindkraft på land
DNT vil stanse arbeid med Nasjonal ramme for vindkraft på land
12. juni 2018
Ny toppsjef i DNT
…g plasten på strand og i vann er en utfordring og vindkraft blir en av de tøffeste kampene vi må ta. Skal du …
11. juni 2018
Hun leder sitt siste landsmøte i DNT
…ært positiv utvikling, sier Kjøll. Skal diskutere vindkraft Delegatene fra de 57 medlemsforeningene skal også…
7. juni 2018
Åpner opp for storskala vindkraft-utbygging
Åpner opp for storskala vindkraft-utbygging
23. mai 2018
Lanserer stille og utslippsfri påske
…energi på hyttene. Både pellets, solcellepanel og vindkraft diskuteres, i tillegg til mikrokraftverk. – Målet…
12. mars 2018
DNT får miljøvernpris
…fornybar energi fører til en kraftig utbygging av vindkraft, vannkraft og nett. Energipolitikken er imidlerti…
8. desember 2017
Kjemper for landskapets egenverdi
…sdag 20. november klokka 19.45 Storstilt vann- og vindkraftutbygging er i gang i Norge. For øyeblikket har No…
14. mai 2017
Ber om retrett for vindkraftplaner
Ber om retrett for vindkraftplaner
14. mai 2017
Norsk natur blir øydelagt til inga nytte
…øyve til utbyggingar. Sjølv om 55 prosent av alle vindkraftplaner blir vurdert til å vere i stor eller svært …
14. mai 2017
Vil sikre landskap mot utbygging
Den planlagte vindkraftutbyggingen i Norge truer Europas lengste, mest uberørte og unike kystlinje. Nå ønsker…
14. mai 2017
Grenseløse naturopplevelser
… landskap, i sammenheng med utbygging av vann- og vindkraft, sier Berit Kjøll. Les Den Norske Turistforenings…
14. mai 2017
Etterlyser naturen i energimeldinga
…ere hvilke områder som egner seg for utbygging av vindkraft, og at de innfører mulighet for tidlig avslag i s…
15. april 2016
Gjenvalgt som styreleder
…ver midlertidig stans i konsesjonstildelingen til vindkraft. – Vi vil unngå at utbygging av norsk vindkraft g…
8. juni 2015
Krever midlertidig stans i vindkraftkonsesjoner
Krever midlertidig stans i vindkraftkonsesjoner
6. juni 2015
DNTs kjerne samles i Harstad
…økte ressurser til friluftslivet og en om pause i vindkraftutbygging. Kontakt Mer informasjon om landsmøtet f…
3. juni 2015
Savner løft for natur og friluftsliv
…. I tillegg legger de opp til skattelettelser for vindkraft og vannkraft, som vil gi økt utbygging av naturen…
8. oktober 2014
Godtar ikke at villmark forsvinner
…å ta vare på. Den største trusselen akkurat nå er vindkraft, sier Berit Kjøll. Mister urørt natur for godt Mi…
25. mars 2014
Mer kunnskap om vindkraft
Mer kunnskap om vindkraft
18. februar 2014
Gledelig stans for vindkraft på høyfjellet
Gledelig stans for vindkraft på høyfjellet
18. september 2013
Motvind for vindkraft på Filefjell
Motvind for vindkraft på Filefjell
29. april 2013
Vil ha veiviser
…og har engasjert seg kraftig mot naturinngrep som vindkraftutbygging og vannkraftverk. - Vi er på jakt etter …
22. april 2013

Mer informasjon på UT.no

UT.no finner du alle våre hytter, ruter, forslag til fine turer og mye mer.