Våre publikasjoner

Den Norske Turistforening gir ut flere faste publikasjoner, samt en rekke andre bøker, hefter og brosjyrer. Nedenfor finner du våre to viktigste publikasjoner.  

Fjell og Vidde

Fjell og Vidde er Norges største friluftsmagasin, med artikler om bl.a. friluftsliv på fjellet, i skogen og langs kysten. Bladet kommer med fem nummer i året og sendes ut gratis til medlemmer av DNT.

DNT årbok

DNTs årbøker er utgitt i en ubrutt rekke fra foreningens stiftelse i 1868. De representerer et enestående kildemateriale både til DNTs egen historie og til landets historie innen friluftsliv, kulturhistorie og naturvern. Medlemmer som vil ha årboka får den tilsendt gratis, mot bestilling. 

Annonse