Våre publikasjoner

Den Norske Turistforening gir ut flere faste publikasjoner, samt en rekke andre bøker, hefter og brosjyrer. Nedenfor finner du våre viktigste publikasjoner.  

Fjell og Vidde

Fjell og Vidde er et spesialblad for friluftsliv på fjellet, i skogen og langs kysten. Bladet kommer med seks utgivelser i året og distribueres gratis til medlemmer av DNT.

DNTs årbok

DNTs årbøker har blitt utgitt i en ubrutt rekke fra foreningens stiftelse i 1868. De representerer et enestående kildemateriale både til DNTs egen historie og til landets historie innen friluftsliv, kulturhistorie og naturvern.

Annonse