Praktisk info og program

Foto: Marius Dalseg Sætre

Digitalt landsmøte

DNT ungs landsstyre ønsker alle velkommen til et digitalt landsmøte 18. april 2020. Landsmøtet vil foregå over video med mulighet for innspill via tale/tekst, og digital stemmegivning. Hver DNT ung-gruppe må utpeke én person som avgir stemme på vegne av hele gruppa. Denne personen meldes inn gjennom påmeldingsskjemaet.  

DNT ungs landsstyre oppfordrer alle til å sende inn innspill i forkant av møtet. Da tenker vi spesielt på: 

  • Endringsforslag til resolusjonen 

  • Hvis dere vil melde inn benkeforslag til landsstyret

  • Hvis dere vil melde inn benkeforslag til valgkomiteen 

Frist: 15. april. 


Sakspapirene ligger under fanen Sakspapir.

Skjema for endringsforslag finner du her. Det sendes til ung@dnt.no

Benkeforslag til landsstyre og valgkomiteen sendes til ung@dnt.no Vi minner om at dette må gjøres av en forening, ikke en enkeltperson. Hvis noen vil sende inn benkeforslag oppfordrer vi til å sende det inn i god tid før landsmøtet, da det kan bli en teknisk utfordring å gjennomføre apell om noen benker under selve møtet.

Hvis din DNT ung-gruppe ikke har mulighet til å delta, kan dere gi fullmakt til en annen gruppe. Skjema ligger her og sendes til ung@dnt.no


Landsstyrets administrasjon vil i forkant av møtet sende ut en link og en brukermanual for den digitale løsningen, på e-post.  


Program for landsmøtet 

Landsmøtet avholdes fra 10:00 – ca 13:00. 

Alle må logge på systemet senest kl 09:45 (husk å mute mikrofonen). Oppstart er kl 10:00 


Program: 

Velkommen til DNT ung sitt Landsmøte 

Konstituering 

Årsrapport 2019 

Økonomi 

Prioriteringer 2020 

Resolusjon 

Valg

Etter landsmøtet ønsker styret å dele ut de årlige prisene Veiviserprisen og Frivilligprisen.  


Annonse