Organisasjon

DNTs vardedugnader er populære dugnader.
DNTs vardedugnader er populære dugnader. Foto: Marius Dalseg Sætre

MÅLTALL

  • Antall dugnadstimer skal være i tråd med medlemsvekst og økes med gjennomsnittlig 6 prosent årlig mot 2017-nivå, minst 343.000 flere timer i 2023.

  • Forbedret score på måling av DNT som inkluderende organisasjon.

  • Årlig økning i medlemmers oppfatning av samsvar mellom DNTs tilbud og verdier.

For DNT er dugnad en forutsetning. Uten den enorme dugnadsinnsatsen ville den norske fjellheimen sett ganske annerledes ut. DNTs medlemsforeninger gjennomførte 844 668 dugnadstimer i 2019. Det er en økning på 1,45 prosent fra året før.
Vi ser en positiv indikasjon fra 2018 til 2019, med en økning for samtlige verdier.Spørsmålet i forhold til DNTs leveranse opp mot verdiene ble i stor grad endret fra 2018 til 2019. I 2018 ble det kun listet opp ord/verdier, mens det i 2019 ble satt opp forklarende utsagn. Dette vil antagelig påvirke resultatene. I 2018 hadde vi svært få respondenter i aldersgruppen 18-26 år, så resultatene for aldersgruppen 27-79 år er inkludert som referanse for 2019. 

På landsmøtet i 2019 vedtok DNT etiske retningslinjer som skal gjelde for hele organisasjonen. Etikkvettreglene er vårt indre kompass, DNTs konkretisering av verdigrunnlaget og forventet atferd.

Annonse