OM DNTs instruktørutdanning

DNT ønsker at alle våre kurs og føringsturer på bre og i bratte fjellvegger skal være ledet av dyktige og kvalifiserte instruktører, som minimum skal være kvalifisert i henhold til gjeldende norske standarder.

Hvis du er glad i å dra på tur, liker å jobbe med mennesker og har sansen for tauverk, is og bratt lende kan instruktørutdanningen være noe for deg.

Finn instruktørkurs

Last ned DNT fjellsports håndbok for instruktører (.pdf)

Hvorfor bli instruktør?

Å jobbe som instruktør har mange positive sider. Du treffer hyggelige folk som har samme type interesser som deg selv og som trives utendørs og i fjellet. Du treffer også andre dyktige instruktører både i ditt eget og andre miljøer. Sist, men ikke minst; du får muligheten til å inspirere andre til å drive med spennende og bratt friluftsliv. Hvis dette høres interessant ut, vil vi oppfordre deg til å dra på spennende turer, slik at du bygger opp nok erfaring til å bli instruktør. 

Kursstigen

DNTs instruktørkurs består av tre deler:

Del 1: Metodekurs, 4 dager. Deltakere må vise at de har tilstrekkelige egenferdigheter til å fungere som instruktør.

Del 2: Assistentpraksis på bre-, klatre- ellers skredkurs, 6 dager.

Del 3: Veilederkurs, 4 dager. Deltakeren skal vise evne til å formidle egen kunnskap til andre.

Etter at del 3 er bestått, får man godkjenning/ ikke godkjenning som Bre-, Klatre- eller Skredinstruktør 1, og kan instruere på for eksempel grunnkurs bre / klatring / skred eller jobbe som fører på bre eller lede mindre krevende alpine turer.

Opptakskrav

Det kreves bred og solid erfaring for å komme inn på instruktørutdanningen. Du må ha lang turerfaring fra til dels krevende turer i høyfjellet, sommer som vinter.

Opptakskrav metodekurs bre: 

 • Fylt 18 år ved kursets begynnelse
 • Brekurs eller tilsvarende
 • Minst to års erfaring med alpine turer samt breturer sommer som vinter
 • Gjennomført flere turer med overnatting ute både sommer og vinter, f.eks. i telt vinter og sommer, snøhule og bivuakk. 

Minst 20 døgn i alpint høyfjellsterreng og minst 10 dager i forskjellige breområder (utenom brekurset og i løpet av de siste 5 år) må dokumenteres spesifikt. Det er viktig at det blir dokumentert at særlig erfaringer fra breområder er selvstendig erfaring, der en har vært med på veivalg og sikring underveis. Erfaring fra turer som andre har ledet er av mindre interesse.

Opptakskrav metodekurs klatring: 

 • Fylt 18 år ved kursets begynnelse
 • Klatrekurs eller tilsvarende kunnskaper.
 • Ha minimum 2 års erfaring med leding på flertaulengders ruter i ulike områder
 • Sikkert og metodisk kunne lede grad 5 på naturlige sikringer på ukjent klippe
 • Beherske vanlige metoder for kameratredning.
 • Bør ha generell leder- eller instruksjonserfaring.

Presisering: ”2 års erfaring” må forstås som 2 år med relativt høy egenaktivitet, med minst 50 taulengder i året på naturlige sikringer og et betydelig antall flertaulengders ruter. Kameratredningskunnskaper bør godtgjøres ved å dokumentere minst to dager med kurs eller egentrening i kameratredning på naturlige sikringer i løpet av siste år, eller tilsvarende.

Opptakskrav metodekurs skred: 

 • Solide ferdigheter i vinterfriluftsliv; håndtering av alpine farer, ski, klær, ernæring, orientering og erfaring med ly og leir.
 • Dokumenterte ferdigheter i kameratredning og førstehjelp
 • Gjennomført grunnleggende skredkurs
 • Dokumenterte turer på vinterføre i relevant terrengtype over flere år.
 • Krav til skiferdigheter:
  • For alpin kvalifisering: Gode nok skiferdigheter til å kunne kjøre kontrollert under alle forhold i bratte heng inntil 35 graders helling.
  • For nordisk kvalifisering: Gode egenferdigheter på fjellski i terreng inntil 30 graders helling.

Deltakelse på minst én fagsamling skred anbefales. Deltakerne skal være vant til tankegangen rundt sikre veivalg, skredvurdering, identifisering av skredterreng, kameratredning (1-3 skredtatte) og være trent i bruk av eget S/M-utstyr. Det forutsettes at deltakerne har satt seg inn i relevant litteratur.

Godkjent gjennom Norsk Fjellsportforum

DNTs målsetning er å alltid ha godt kvalifiserte instruktører, som minimum skal være kvalifisert i henhold til gjeldende norske standarder. Vi utdanner instruktører i henhold til Norsk Fjellsportforums (NF) Nasjonale Standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport. Denne instruktørutdanningen har totalt tre trinn, og hvor de fleste som fungerer som instruktører på DNT sine kurs/turer er på trinn 1 (NF klatreinstruktør 1 / NF breinstruktør 1 / NF skredinstruktør 1 nordisk/alpin).

Søknad til instruktørkurs

Søknad til instrøkturkurs sendes til kursarrangøren i DNT fjellsport, og skal godkjennes av Norsk Fjellsportforum før deltakelse på kurs. I søknaden bør du dokumentere all din erfaring innen fjell, bre, klatring og skiturer, samt annen relevant erfaring, for eksempel innen pedagogikk, veiledning, førstehjelp og lignende.

Instruktørsamlinger

Styret i DNT fjellsport avholder også årlige instruktørsamlinger og tilleggskurs for å heve instruktørenes kompetanse og sørge for at instruktørene til enhver tid er oppdatert.

Aktiv pådriver

Gjennom sin deltagelse i Norsk Fjellsportforum (NF) er styret i DNT fjellsport en aktiv pådriver i arbeidet med å utforme standarder for utdanning av klatre-, bre- og skredinstruktører i Norge. NF ble etablert i 1988 etter et initiativ fra Bregruppa. I styret i NF sitter to representanter fra DNT fjellsport, to representanter fra Norges Klatreforbund og to representanter fra andre kursarrangører.

NF ivaretar også en godkjenningsordning i forhold til Nasjonal Standard. Som godkjent arrangør i NF, har DNT på alle sine turer, kurs og andre arrangementer hvor man ferdes på bre eller i klatrefjell, forpliktet seg til å følge NFs kompetansestandard, en av to hoveddeler som Nasjonal Standard består av. Kompetansestandarden definerer hvilken kompetanse instruktører og turledere på fjellsportarrangementer skal ha.

Instruktørhåndboka

DNT fjellsports håndbok for instruktører (.pdf) er ment som et av flere verktøy for våre instruktører i kurssammenheng og i annet fjellsportarbeid i DNT. Med en kontinuerlig utvikling av metoder, kurs og kurssteder ønsker vi å sørge for at dette blir en så oppdatert utgave som mulig.

Hvem er DNT fjellsport-instruktøren?

DNT fjellsport-instruktørene er en samling av mange ulike individer med forskjellig bakgrunn og erfaringer. Noen er i fjellet nesten hele året mens andre tar en uke av ferien til å holde kurs. Felles for alle sammen er en glede av å være ute i elementene, på breen eller i det vertikale sammen med andre. Mange er motivert av muligheten for å lære noe, bli bedre skikjørere, brevandrere og fjellklatrere, mens andre synes det er meningsfullt å gi andre muligheten til å oppleve naturen på en måte som de selv har fått mye flott ut av. Noen har stor interesse for geologi og historie mens andre har en mer sportslig tilnærming.

Som den største kursarrangøren innen fjellsport i Norge setter DNT fjellsport og alle fjellsportgruppene sin ære i å holde en høy standard på våre kurs. Dette er en kontinuerlig prosess som gjøres gjennom utvikling av innhold på kursene samt et instruktørkorps som faglig sett er på høyden. Instruktørsamlinger med fjellsportrelaterte temaer i forskjellige fjellområder utfordrer våre instruktører og sørger for en sosial dimensjon utenom kursene. Våre instruktører er alle godkjente i henhold til Norsk Fjellsportforums standard.

DNT er en stor organisasjon, og med instruktører fra mange kanter av landet og sågar fra det store utland, gir dette helt spesielle utfordringer. Det er vanskelig personlig å kjenne alle instruktørene og vite hva de står for. Derfor er vi avhengige av en felles forståelse av hva det vil si å være DNT fjellsport-instruktør. Det viktigste vi kan og må få til, er et godt klima mellom instruktørene med trygghet og åpenhet. Det er "den gode samtalen" mellom instruktørene som sørger for kunnskapsformidling og at vi faktisk lærer av de feil vi gjør. Det skal være rom blant våre instruktører til å gi og ta konstruktiv kritikk når målet hele tiden er å skulle bli bedre som organisasjon, for deltagere på kurs og for oss personlig.

Annonse