økonomi

Helene Ødven, VIPS-aksjon for Stølsheimen.
Helene Ødven, VIPS-aksjon for Stølsheimen. Foto: André Marton Pedersen

MÅLTALL

Sikre en forståelse hos myndigheter om den samfunnsmessige betydningen av våre anlegg og aktiviteter ved å øke offentlig støtte til DNT med 30 prosent i 2023.

DNTs handlingsplan for inntektsarbeid legger opp til strategisk arbeid mot norske myndigheter for å øke offentlig støtte til DNT. Dette innebærer oppfølging av tilskuddsordninger og innspill til statsbudsjettet.  

 Fra Kulturdepartementet mottok vi i 2019 «Frifondmidler til barne- og ungdomsaktivitet», prosjektmidler til: «Kom deg ut-dagen», «Barnas Turlag der du bor», «Bynært friluftsliv for alle» og «Fersking på overnatting». Kulturdepartementet har også tildelt oss spillemidler for samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Klima- og miljødepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet bidro med grunnstøtte til drift. Fra Miljødirektoratet mottok vi prosjektstøtte til: «Naturen som læringsarena», «Friluftsskoler», «DNT tilrettelagt», «Nøkkelen til inkludering i DNT», «Historiske vandreruter», «Bynært friluftsliv for alle» og «Fersking på overnatting». Helsedirektoratet ga prosjektmidler til «Aktiv i hundre». Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ga prosjektstøtte til «Et flerkulturelt DNT». Helse- og rehabilitering støttet flere helsefremmende tiltak. Barne-, ungdom- og familiedirektoratet støttet prosjekttiltak mot barnefattigdom. Innovasjon Norge ga tilskudd til matprosjektet NISTE.  

Medlemsforeningene mottok også spillemidler til hyttebygging og løypetiltak og flere mottok også støtte til hytteprosjekter fra lokale sparebankstiftelser (se medlemsforeningene sine årsrapporter). Gaver fra stiftelser Medlemsforeningene har mottatt viktige bidrag til hytteprosjekter og nye madrasser fra Olav Thons DNT-stiftelse. Erling Bjørstad Stiftelse har gitt støtte til DNTs fjellsportaktivitet. 

Annonse