Mer lokal mat på DNTs hytter

x Merk: Denne artikkelen er 15 år gammel og enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Den Norske Turistforening(DNT) har hatt stor suksess med å tilby mat laget på lokale råvarer på utvalgte turisthytter. Nå satser DNT på å utvide tilbudet. Prosjektet "Lokal mat og matkultur" får støtte av Innovasjon Norge til fem nye år.


Satsingen på lokal mat på DNTs hytter startet opp i samarbeid med Landbruksdepartementet i 2003. Sist sommer kunne 15 turisthytter tilby lokale spesialiteter og mat laget på råvarer fra området.

- Maten er en viktig del av opplevelsen på våre hytter. Våre gjester kommer sultne til bords etter en lang dag ute på tur. Det setter en ekstra spiss på måltidet å vite at råvarene kommer fra nettopp denne fjellregionen, sier fungerende generalsekretær i DNT, Anne Mari Aamelfot Hjelle.

Næringsutvikling i bygdene
Aamelfot Hjelle understreker også at dette handler om mer enn god mat for smakens skyld. DNT har i mange sammenhenger understreket den klare sammenhengen mellom sunne fjell og levende bygder. Målsetningen har vært å få til et bredt samarbeid med lokale landbruksprodusenter og utvalgte betjente hytter i ulike fjellområder. Et slikt samarbeid med lokale leverandører kan også bidra til å styrke næringsutviklingen i bygdene. Dessuten ønsker DNT å beholde dyrene på beitet.

- Beitedyr som geit, ku og sau er fjellvandrernes gode hjelpere, uten dem gror mye av friluftsområdene igjen! Ved å bli en større tilbyder av lokale spesialiteter av bla. kjøttprodukter på våre hytter ønsker vi å medvirke til bevaring av kulturlandskapet. Spørsmålet er hvordan vi kan ta i bruk enda mer lokal mat på hyttene, få et fruktbart samarbeid med lokale produsenter og få løftet frem spennende nisjeprodukter for gjester, sier Anne Mari Aamelfot Hjelle i DNT

Populær lokal mat
Lokalmatprosjektet ført til mange gode tilbakemeldinger blant fornøyde gjester. En undersøkelse DNT gjennomførte sommeren 2005, viste at 3/4 av gjestene er svært positive til lokalmattilbudet. I tillegg har omsetningen økt på disse hyttene.

- Den positive tilbakemeldingen fra gjestene er en god bekreftelse på at satsingen på lokal mat er et viktig grep for å imøtekomme gjestenes ønsker og behov avslutter Aamelfot Hjelle.

Hytter i Jotunheimen, Breheimen, Hardangervidda, Skarvheimen, Trollheimen og Femundsmarka deltar i prosjektet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er lokal mat
Lokale råvarer: Her er råvarene lokale, f.eks. fisk fra vannet ved turisthytta eller kjøtt fra sauen som har beitet i lia. Dette kan godt være selvfanget eller -høstede råvarer (bær, sopp, urter).

Lokale mattradisjoner: Her er matoppskriftene basert på gode gamle tradisjoner fra fjellområdet eller det tilgrensende dalstrøket. Ved vanskelig råvaretilgang kan retten være lokal, mens råvarene kan komme fra et annet sted i landet.

Lokale leverandører: Lokale foredlere og leverandører av ulike matvarer som bruker lokale råvarer, men også for dem kan det være vanskelig å sikre tilgang på lokale råvarer.
Ved å fokusere på lokal mat bidrar prosjektet til å øke mattilbudet ved turisthyttene. Lokal tradisjonsmat bygger opp under særpreget ved den enkelte hytte.

Fordeler ved å bruke lokale råvarer:
DNT mener det er flere fordeler ved å benytte de nærliggende råvarene.
For det første stimulerer vi til å øke verdien av råvarene. For det andre sikrer vi en etterspørsel etter en råvare med lokal identitet. Dette kan være med på å utvikle nye produkter av lokale råvarer og stimulere til nyskaping innenfor lokale tradisjoner. For det tredje kan det øke etterspørselen av de lokale produktene slik at turister og andre kan få tilgang på produktene også utenom hyttene.

Skrevet av Merete Habberstad den 25. august 2006