Mer miljøvennlig hyttedrift på fjellet

x Merk: Denne artikkelen er 16 år gammel og enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Haukeliseter Fjellstue er, som første DNT-hytte, miljøsertifisert av miljøstiftelsen Miljøfyrtårnet. Dette er første skritt mot en mer miljøvennlig hyttedrift av alle DNTs hytter.

At DNT som tilrettelegger for enkle og naturvennlige friluftsopplevelser bidrar positivt i miljøsammenheng, er ingen hemmelighet. Nytt i 2005 er at miljøansvaret for første gangen siden DNTs etablering for nesten 150 år siden systematiseres og dokumenteres.

Haukeliseter er første hytte som har oppnådd utmerkelsen Miljøfyrtårn. Dette innebærer at fjellstuen oppfyller de strenge kravene som miljøsertifiserte virksomheter må rette seg etter, som blant annet:

  • HMS- arbeid og internkontroll
  • Arbeidsmiljø
  • Innkjøp og materialbruk
  • Avfallshåndtering og kildesortering
  • Transport
  • Energibruk
  • Utslipp til luft og vann
  • Estetikk

– Dette er en milepæl i forbindelse med Turistforeningens lange tradisjoner som forkjemper for miljøet, kommenterer fagsjef og initiativtaker i DNT Torfinn Evensen.
– Haukeliseter har ledet an i utviklingen. Målsettingen på kort sikt er at også Rauhelleren, Sandhaug og Litlos på Hardangervidda følger Haukeliseters eksempel og blir Miljøfyrtårn, for sertifiseringsprosessen er allerede godt i gang også på disse hyttene. I et litt lengre tidsperspektiv er målet vårt at hele DNTs virksomhet blir sertifisert, det vil si både lokale foreninger og enkelthytter.

– Hvorfor er dere så opptatt av å dokumentere at dere tenker miljøvennlig i DNT?
– Fordi miljøbevissthet er en av de mest sentrale verdiene vi har i Turistforeningen, og fordi DNT som Norges største friluftsorganisasjon har et ekstra ansvar for å bidra til å skåne det sårbare høyfjellsmiljøet gjennom miljøvennlige og ressursbesparende driftsformer. Dessuten blir folk heldigvis stadig mer opptatt av at flotte turopplevelser ikke skal gå på bekostning av miljøhensyn, noe vi nå for alvor retter søkelyset mot.

Miljøfyrtårnprogrammet er en nasjonal anerkjent miljøsertifiseringsordning, og alle som ønsker sertifisering gjennomgår en grundig miljøanalyse som etterfølges av en handlings- og tiltaksplan for de enkelte virksomhetene. DNT samarbeider i sertifiseringsprosessene med mikom AS.

Besøk Haukeliseters egne nettsider (åpnes i nytt vindu)

Skrevet av Nils Lavik den 18. mars 2005