Foreninger med TILRETTELAGT TILBUD

Friluftsliv gjør godt for kropp og sjel. Dette gjelder også for alle som har nedsatt funksjonsevne. DNT ønsker å bidra til at flere kommer ut i naturen og tilrettelegger deler av tilbudet.

Her er noen av DNTs tilrettelagte opplegg. Selv om gruppene er lokalt drevet, er tilbudene deres åpne for folk fra hele landet. Flere tilbud vil komme. Også andre aktører og ikke minst enkeltpersoner gjennomfører tilrettelagte opplegg. Hvis du ikke finner noe tilbud der du bor, kan du henvende deg til din lokale forening og spørre om de har noe for deg, eller om de har planer om å begynne å tilrettelegge deler av tilbudet sitt.

Økonomi

Som regel betaler deltager pris tilsvarende funksjonsfriske for reise og opphold. Ledsager går som regel gratis. Ekstrakostnadene ved tilretteleggingen dekkes gjennom finansielle støtteordninger som DNT mottar og varierer fra tur til tur.

Det kan finnes støtteordninger for deg som funksjonshemmet for å få dekket deler av utgiftene. Kontakt din interesseorganisasjon eller kommunen for å få  tips til støtteordninger. Vi prøver også å legge ut tips til støtteordninger på denne siden, men den er ennå mangelfull.


Haugesund Turistforening

Haugesund Turistforening har siden 2007 drevet prosjektet Friluftsliv for alle – hele året.
Prosjektet retter seg mot mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og det er ikke sjelden det er 100 frammøtte på arrangementene.
I tillegg har prosjektet et tilbud som kalles Helse i hvert steg. Dette er rettet mot mennesker med ulike psykiske plager.
Kontaktperson: Audhild Sannes, Haugesund Turistforening.
E-post: audhild.sannes@dnt.no
Telefon: 984 34 563Stavanger

Stavanger Turistforening (STF) har et bredt aktivitetstilbud tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelse.
I tillegg jobber STF med kartlegging og forbedring av tilgjengelighet på hyttene våre.

Kontakt: Helen Adamson, Stavanger Turistforening.
E-post helen@stf.no ,
telefon 51 84 02 19.Molde og Romsdals Turistforening

Friluftsliv for utviklingshemmede
Kontaktinfo: Atle Frantzen  
Tlf. 90954787   E-post: atle.frantzen@dnt.no

Einar Støle Morstøl tlf 404 55 097Ålesund og Sunnmøre Turistforening

Samarbeider med Blindeforbundet Møre og Romsdal om turer til fyrstasjoner og om rekruttering av ledsager til fjellturer.

DNT Telemark

I Telemark arrangeres det nærturer og overnattingsturer tilrettelagt for bevegelseshemmede. I tillegg gjennomføres hver sommer Rubenstur. 

Deltakere på turene må være gående, men turledelsen har med dyktige hjelpere som gir assistanse der det trengs.

Kontakt: DNT Telemark Henrik H. Høilo, Prosjektleder: Klart det går
henrik.hoilo@dnt.no
958 22 735  
E-post:  telemark@dnt.no
Ringerike

Dette er et tur- og aktivitetstilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser, synshemninger eller for deg som ikke liker å gå så fort.

Kontakt: Hege Rindal
Tlf: 32 12 21 00
www.dntringerike.no/
rt@ringerikes-turistforening.no
Sandefjord Turistforening

DNT Tilrettelagt  i Sandefjord jobber for å tilrettelegge et aktivt friluftslivet for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Kontaktinfo Thore Borg prosjektleder sandefjord@dnt.no     mobil: 954 05 085

DNT Vansjø


Arrangerer årlig en tur for synshemmede i samarbeid med Blindeforbundet Oslo.


DNT Drammen og Omegn

Klart det går
Det arrangeres både turer i nærområdet og overnattingsturer.
Kontaktperson: Thea Hajum Utvik, DNT Drammen og Omegn. E-post: thea@dntdrammen.no,
telefon: 32 25 51 40.

FTU
Turer og aktiviteter, friluftsliv for utviklingshemmede arrangeres 1 gang i måneden på Eiksetra i Lier.
Kontaktperson: Anne Nymoen Jensen tlf: 942 14 214    eiksetra@dntdrammen.noBergen og Hordaland Turlag

Bergen og Hordaland Turlag tilrettelegger aktiviteter for personer med fysiske funksjonsnedsettelser, og for personer med utviklingshemming. De tilrettelegges som to separate tilbud.

Kontakt:
Sigrid Kvåle Myksvoll
sigrid.kvaale.myksvoll@dnt.no
tlf. 55 33 58 15DNT Nedre Glomma

Foreningen har et turtilbud tilrettelagt for synshemmede.
Det arrangeres årlig to helgeturer i Østfold og en litt lengre fjelltur.
Turene tilrettelegges med ledsagere som har fått opplæring.
Kontaktperson er Anna Hellstrøm, tlf 476 72 792   eller a-hellst@online.no  


Annonse