koronaberedskap og smittevern 

Smitteverninstruks

Smittevernkurs for frivillige 

DNT har laget to digitale kurs om smittevern som er obligatorisk for alle som har med aktivitet og hytter å gjøre. Kursene gir en innføring i og gjennomgang av hovedtrekkene i smitteverninstruksene.

Slik får du tilgang til kursene:

Kursene i smittevern er ikke åpne for alle. De er for frivillige, tillitsvalgte og ansatte. Kursene kan derfor ikke deles åpent på for eksempel Facebook. Årsaken er at vi ønsker god oversikt og dokumentasjon av navn, roller og tilhørighet når det gjelder smitteverntiltakene. DNT har valgt en plattform for digital læring som heter Motimate, og her skal alle brukere registreres.

  • Alle ansatte skal allerede være registrert i Motimate og mottar e-post med invitasjon til å laste ned Motimate-appen. Kontakt hjelp@dnt.no hvis du ikke har fått en invitasjon. Du kan også gjennomføre kursene via PC: https://dnt.web.motimateapp.com/.
  • Dere som ikke er ansatt i DNT må selvregistrere dere i Motimate.

Selvregistrering for frivillige:

  1. Registrer deg her 
  2. Når du har registret deg, får du en invitasjon til å laste ned appen til Motimate. Logg inn, kursene ligger da klare for deg. Du kan også gjennomføre kursene via pc: https://dnt.web.motimateapp.com/
  3. Ta kontakt med hjelp@dnt.no hvis du får problemer.

Spørsmål og svar 

Hvordan har dere utarbeidet planene?  

Smitteverninstruksen for hytter er utarbeidet av DNTs hytte- og ruteutvalg, i tett samarbeid med ekstern smittevernkonsulent og i dialog med smittevernmyndighetene.  

Smitteverninstruksen for aktivitet er utarbeidet av DNT sentralt i tett samarbeid med ledere på aktivitetsavdelingene i noen av DNTs medlemsforeninger. Arbeidet er også utført i tett samarbeid med ekstern smittevernkonsulent og i dialog med smittevernmyndighetene. 

Begge smittevernplanene er dynamiske dokument, så dersom myndighetene endrer sine anbefalinger, følger vi etter.  

HYTTER 

Hva blir annerledes på hyttene?  

Frem til nå har vi sagt at det alltid er plass på hyttene og at ingen ble avvist. Slik blir det ikke under pandemien. Alle som skal bo på hyttene våre må bestille i forkant. For å kunne holde tilbudet vårt åpent er det svært viktig at det er mulig å spore smitte, det betyr at vi må vite hvem som bor hvor, og vi må ha kontroll på hvor mange, derfor er bestilling av plass avgjørende. 

Det er tillatt å bruke toalettet og kjøpe mat fra matvarelagrene på selv- og ubetjente hytter. Korte besøk er altså lov, men man kan ikke tilberede mat, koke vann og tørke klær inne på hyttene, eller sette seg ned inne og spise maten sin. 

Er det trygt å bo på DNT-hyttene?  

Med tiltakene vi har iverksatt, så er smittefaren liten. Vi holder åpent med begresning på antall gjester og vurderer tilbudet fortløpende internt og i samråd med smittevernmyndighetene. Hyttene er et fristed for folk som trenger å få lufta hode og kropp i en krevende tid. Vi i DNT ønsker å bidra til dette. Vi mener vi nå gir folk gode naturopplevelser på en forsvarlig måte. 

Hvilke konkrete tiltak innføres? 

Det blir hengt opp informasjon til besøkende på hyttene. På betjente hytter plasseres hånddesinfeksjon ved strategiske punkter som inngangsdører, toaletter, felles spiserom og ved inngangen til tørkerom. Fellestoaletter vaskes hyppig, dusjer og badestamper stenges. På selv- og ubetjente hytter vil det til enhver tid være håndsprit tilgjengelig. Besøkende må ha med seg enten lakenpose og putevar, eller sengetøy. Det gjennomføres rutinemessig renhold av hytter mellom hver 50 besøkene. 

Hva forventes av gjester på DNT-hyttene?

Sett deg inn i hvilke tiltak som er gjeldende i din hjemkommune samt den kommunen du reiser til.

Bli hjemme dersom du føler deg syk før avreise.

Prøv å holde 2 meteren til andre gjester innendørs på DNT-hyttene. Benytt gjerne munnbind dersom dette ikke er mulig.

Sørg for god personlig hånd- og hostehygiene. 

Bidra gjerne til forsterket renhold av felles berøringsflater under oppholdet. 

Fylles hyttene opp av enkeltpersoner eller bestiller man hele hytta?  

Noen selv- og ubetjente hytter vil være mulig å booke i sin helhet, på enkelte større selv- og ubetjente hytter vil det være en hyttevert/smittevernansvarlig og flere personer kan derfor booke opphold samtidig. Dette reguleres av bookingsystemet. De som ikke er i samme reisefølge, må holde 2 meter avstand. På betjente hytter blir det begrenset kapasitet, for å sikre nødvendig avstand mellom gjester. Der deler kun personer fra samme følge rom.  

Hva må jeg ta med utover det jeg vanligvis har i sekken?  

Planlegg håndhygienetiltak ute og på tur. Ta med deg rikelig med våtservietter, såpe og alkoholbasert desinfeksjon. Ha med deg egne søppelposer og munnbind. Bor du på en selvbetjent hytte med matlager – ta kun på det du skal ha selv, ikke noe annet.  

Hvordan sikrer dere hygiene på soverom?  

De som har bestilt selv – eller ubetjent hytte må ha med seg enten lakenpose og putevar, eller sengetøy. På mange betjente hytter er det krav om å bruke hytta sitt eget sengetøy, andre ønsker at du har med eget. Hør gjerne med hytta du skal besøke på forhånd. Sørg for god lufting der dette er mulig.

Hva med sikkerheten til de som kommer sent på kveld? 

Vi tror mange alt har fått med seg at vi stengte ned all vår virksomhet i midten av mars, i likhet med resten av samfunnet. Norges største turportal UT.no har hatt rødvarsel og tydelig signalisert at det er unntakstilstand også i friluftslivet.  Meldingene vi har fått fra turområder og hytter, vitner også om at har vært lite folk ved hyttene våre. Vi vil gjøre det vi kan for å informere i forkant slik at det ikke er tvil om hva som gjelder. De som likevel legger ut på tur uten å bestille plass på hyttene våre, må ta ansvar for å ha med seg telt. 

Hva koster det å bestille en hytte eller en seng? 

Det er opp til hver forening hvordan de prissetter hyttene. Noen har fastpris i denne perioden, mens andre har stykkpris, slik vi kjenner det fra DNTs tradisjonelle tilbud. Sjekk UT.no og søk på den aktuelle hytta for å finne ledig kapasitet og pris.  

Kan jeg bo i telt ved en selvbetjent hytte og bruke do eller hente ut mat fra lageret?  

Det er nå tillatt å bruke toalettet på selv- og ubetjente hytter, og kjøpe mat fra matvarelagrene. Korte besøk er altså lov, men du kan ikke tilberede mat, tørke klær, eller sette deg ned å spise matpakken inne i hytta.

Hva gjør jeg om jeg blir syk på hytta?  

Dersom man er på en betjent hytte, må man melde fra umiddelbart til vertskapet, slik at man isoleres på eget rom for å unngå kontakt med andre. Måltider tilrettelegges på rommet, og fellesrom kan ikke benyttes. Munnbind benyttes hvis det er tilgjengelig og man må forlate rommet.  Dette reduserer faren for å overføre smitte til andre. Vedkommende må reise hjem så fort det lar seg gjøre. Det er ellers oppslag med retningslinjer på hyttene om hva en skal gjøre om en blir syk.

AKTIVITET 

Hvordan sikrer DNT at turen blir trygg?  

DNT har utarbeidet en egen smitteverninstruks for aktivitet som gir føringer og råd for at DNTs medlemsforeninger skal kunne tilby et godt og trygt tur- og aktivitetstilbud. Arbeidet er kvalitetssikret gjennom en tett dialog med FHI og Helsedirektoratet.

DNTs turledere har gjennomført et eget smittevernkurs og tar ansvar for at alle deltakere følger de til enhver tid gjeldene smittevernregler. Om deltakere ikke følger turlederens anmodninger kan vedkommende bli bedt om å forlate turgruppen. Vi innfører ingen ekstraordinære aldersgrenser for våre aktiviteter, men vi følger opp at alle som deltar har en god allmenntilstand og er friske. 

Hvor mange kan delta på DNTs på turer og aktiviter?

Gruppestørrelsen vil avhenge av aktivitetens art og vurderes av den enkelte medlemsforening i henhold til gjeldene smittevernregler og i samsvar med den lokale smittesituasjonen. Kontakt arrangøren for spørsmål knyttet til en bestemt tur eller aktivitet.

Hvilke regler gjelder for bruk av privatbiler og kollektivtransport i tilknytning til turer og aktiviteter?

DNT følger de til enhver tid gjeldende reiseråd og anbefalinger for bruk av kollektivtransport. Ved innskjerpede tiltak vil dette være opplyst om i turbeskrivelsen.

Hva gjør DNT dersom noen blir syke på tur?

Ved smitteutbrudd eller mistanke om at deltakere er smittet av koronavirus vil turleder bidra til å isolere personen inntil situasjonen er avklart. Kommunelege kontaktes umiddelbart og videre aksjon gjøre i samråd med denne. Turlederene har med førstehjelpsutstyr på turen, antibac og ekstra munnbind.

DUGNAD 

Hvilke smitteverntiltak gjelder for dugnader?  

For enkle dugnader på stier, turruter og ved hytter, gjelder den samme smitteverninstruksen som for aktivitet. 

TURLEDERE  

Må lokale helsemyndigheter informeres om at vi har tur i forkant?

Nei, det er ikke noe krav om at alle turer og aktiviteter skal rapporteres til lokale helsemyndigheter. Det kan likevel være nyttig å ha en god dialog med smittevernlegen i din kommune. Mange av DNTs medlemsforeninger har opprettet en slik kontakt, og flere har gjort egne lokale avtaler.