koronaberedskap og smittevern 

Smitteverninstruks

Smitteverninstruksene er utarbeidet av hytte- og ruteutvalget, ledere på aktivitetsavdelingene og en ekstern smittevernkonsulent. Disse arbeidsgruppene har også hatt tett dialog med smittevernmyndigheter. 

Instruksene er vedtatt av Landsstyret i DNT og det forutsettes at medlemsforeningene inkluderer instruksene i eget arbeid med å åpne hytte- og aktivitetstilbud.  


Smittevernkurs for frivillige 

DNT har laget to digitale kurs om smittevern som er obligatorisk for alle som har med aktivitet og hytter å gjøre. Kursene gir en innføring i og gjennomgang av hovedtrekkene i smitteverninstruksene.

Slik får du tilgang til kursene:

Kursene i smittevern er ikke åpne for alle. De er for frivillige, tillitsvalgte og ansatte. Kursene kan derfor ikke deles åpent på for eksempel Facebook. Årsaken er at vi ønsker god oversikt og dokumentasjon av navn, roller og tilhørighet når det gjelder smitteverntiltakene. DNT har valgt en plattform for digital læring som heter Motimate, og her skal alle brukere registreres.

  • Alle ansatte skal allerede være registrert i Motimate og mottar e-post med invitasjon til å laste ned Motimate-appen. Kontakt hjelp@dnt.no hvis du ikke har fått en invitasjon. Du kan også gjennomføre kursene via PC: https://dnt.web.motimateapp.com/.
  • Dere som ikke er ansatt i DNT må selvregistrere dere i Motimate.

Selvregistrering for frivillige:

  1. Registrer deg her 
  2. Når du har registret deg, får du en invitasjon til å laste ned appen til Motimate. Logg inn, kursene ligger da klare for deg. Du kan også gjennomføre kursene via pc: https://dnt.web.motimateapp.com/
  3. Ta kontakt med hjelp@dnt.no hvis du får problemer.

Spørsmål og svar 

Hvordan har dere utarbeidet planene?  

Smitteverninstruksen for hytter er utarbeidet av DNTs hytte- og ruteutvalg, i tett samarbeid med ekstern smittevernkonsulent og i dialog med smittevernmyndighetene.  

Smitteverninstruksen for aktivitet er utarbeidet av DNT sentralt i tett samarbeid med ledere på aktivitetsavdelingene i noen av DNTs medlemsforeninger. Arbeidet er også utført i tett samarbeid med ekstern smittevernkonsulent og i dialog med smittevernmyndighetene. 

Begge smittevernplanene er dynamiske dokument, så dersom myndighetene endrer sine anbefalinger, følger vi etter.  

HYTTER 

Hva blir annerledes på hyttene?  ​​​​​​​

Frem til nå har vi sagt at det alltid er plass på hyttene og at ingen ble avvist. Slik blir det ikke i år. Alle som skal bo på hyttene våre må bestille i forkant. For å kunne åpne tilbudet vårt er det svært viktig at det er mulig å spore smitte, det betyr at vi må vite hvem som bor hvor, og vi må ha kontroll på hvor mange, derfor er bestilling av plass avgjørende. 

Det er nå tillatt (fra 8. juni) å bruke toalettet og kjøpe mat fra matvarelagrene på selv- og ubetjente hytter. Korte besøk er altså lov, men man kan ikke tilberede mat, koke vann og tørke klær inne på hyttene, eller sette seg ned inne og spise maten sin. 

Er det trygt å bo på DNT-hyttene?  

Med tiltakene vi nå iverksetter, så er smittefaren liten. Vi åpner forsiktig opp etter nøye vurdering internt og i samråd med smittevernmyndighetene. Etter seks uker på hjemmebane, trenger folk å få lufta hode og kropp. Vi i DNT har et stort ansvar for å bidra til det. Vi mener vi nå gir folk gode naturopplevelser på en forsvarlig måte. 

Hvilke konkrete tiltak innføres? 

Det blir hengt opp informasjon til besøkende på hyttene. På betjente hytter plasseres hånddesinfeksjon ved strategiske punkter som inngangsdører, toaletter, felles spiserom og ved inngangen til tørkerom. Fellestoaletter vaskes hyppig, dusjer og badestamper stenges. På selv- og ubetjente hytter vil det til enhver tid være håndsprit tilgjengelig. Besøkende må ha med seg enten lakenpose og putevar, eller sengetøy. Det gjennomføres rutinemessig renhold av hytter mellom hver 50 besøkene. 

Fylles hyttene opp av enkeltpersoner eller bestiller man hele hytta?  

Noen selv- og ubetjente hytter vil være mulig å booke i sin helhet, på større selv- og ubetjente hytter vil det være flere personer som kan booke opphold samtidig. Dette reguleres av bookingsystemet. De som ikke er i samme reisefølge, må holde 1 meter avstand. På betjente hytter blir det begrenset kapasitet, for å sikre nødvendig avstand mellom gjester. Der deler kun personer fra samme følge rom.  

Hva må jeg ta med utover det jeg vanligvis har i sekken?  

Planlegg håndhygienetiltak ute og på tur. Ta med deg rikelig med våtservietter, såpe og alkoholbasert desinfeksjon. Ha med deg egne søppelposer. Bor du på en selvbetjent hytte med matlager – ta kun på det du skal ha selv, ikke noe annet.  

Hvordan sikrer dere hygiene på soverom?  

De som har bestilt selv – eller ubetjent hytte må ha med seg enten lakenpose og putevar, eller sengetøy. På mange betjente hytter er det krav om å bruke hytta sitt eget sengetøy, andre ønsker at du har med eget. Hør gjerne med hytta du skal besøke på forhånd. 

Blir det tilsyn ved hyttene? 

Noen hytter vil ha tilsyn boende på hytta. De vasker mellom besøkene, utover det gjestene vasker selv ved avreise. Andre steder blir tilsyn langt hyppigere enn normalt. Dette for å se at alt er i orden og for å etterfylle det som trengs av utstyr, vaskemiddel osv.  

Hva med sikkerheten til de som kommer sent på kveld? 

Vi tror mange alt har fått med seg at vi stengte ned all vår virksomhet i midten av mars, i likhet med resten av samfunnet. Norges største turportal UT.no har hatt rødvarsel og tydelig signalisert at det er unntakstilstand også i friluftslivet.  Meldingene vi har fått fra turområder og hytter, vitner også om at har vært lite folk ved hyttene våre. Vi vil gjøre det vi kan for å informere i forkant slik at det ikke er tvil om hva som gjelder. De som likevel legger ut på tur uten å bestille plass på hyttene våre, må ta ansvar for å ha med seg telt. 

Hva koster det å bestille en hytte eller en seng? 

Det er opp til hver forening hvordan de prissetter hyttene. Noen har fastpris i denne perioden, mens andre har stykkpris, slik vi kjenner det fra DNTs tradisjonelle tilbud. Sjekk UT.no og søk på den aktuelle hytta for å finne ledig kapasitet og pris.  

Kan jeg bo i telt ved en selvbetjent hytte og bruke do eller hente ut mat fra lageret?  

Det er nå tillatt å bruke toalettet på selv- og ubetjente hytter, og kjøpe mat fra matvarelagrene. Korte besøk er altså lov, men du kan ikke tilberede mat, tørke klær, eller sette deg ned å spise matpakken inne i hytta.

Hva gjør jeg om jeg blir syk på hytta?  

Dersom man er på en betjent hytte, må man melde fra umiddelbart til vertskapet, slik at man isoleres på eget rom for å unngå kontakt med andre. Måltider tilrettelegges på rommet, og fellesrom kan ikke benyttes. Munnbind benyttes hvis det er tilgjengelig og man må forlate rommet.  Dette reduserer faren for å overføre smitte til andre. Vedkommende må reise hjem så fort det lar seg gjøre. Det er ellers oppslag med retningslinjer på hyttene om hva en skal gjøre om en blir syk.

AKTIVITET 

Hvordan sikrer dere at turen blir trygg?  

DNT har jobbet frem en egen smittevernplan basert på myndighetenes retningslinjer innenfor dette feltet. Planen sikrer at vi alle er godt forberedt og klare for å starte opp igjen aktivitetstilbudet. I tillegg har alle turledere i DNT gjennomført et eget smittevernkurs. Turlederen har ansvar for at regler og retningslinjer følges. Om deltakere ikke følger turlederens anmodninger kan vedkommende bli bedt om å forlate turgruppa. Vi innfører ingen ekstraordinære aldersgrenser for våre aktiviteter, men det er veldig viktig at alle som deltar har en god allmenntilstand og er friske.  

Alle turer og aktiviteter skal ha påmelding i forkant, med registrering av navn og kontaktinformasjon. For alle arrangører av offentlige arrangement stilles det strenge krav til sporbarhet ved et eventuelt smitteutbrudd, og en mer løslig registrering på oppmøtestedet er derfor ikke tilstrekkelig. Gjennom krav til påmelding holder vi også kontroll på gruppestørrelsen. Ved oppstart av turen/ aktiviteten gjennomføres opprop.

Hvor mange kan være med?

Gruppestørrelsen vil avhenge av aktivitetens art og må vurderes av den enkelte medlemsforening i henhold til gjeldene smittevernregler, og i samsvar med den lokale smittesituasjonen. Alle som ikke tilhører samme husstand skal holde minst en meter avstand.

Hva med mat, utstyr og transport?

Alle må medbringe nødvendig personlig utstyr, inkludert antibac, og det skal i minst mulig grad deles på utstyr i gruppen. - Det er tillat med bruk av delt fellesutstyr (eks. kart og kompass, spikkekniver, spill og leker) men den ansvarlige for aktiviteten skal påse at alle er nøye med håndhygiene og at utstyret vaskes / desinfiseres jevnlig. 

Hver enkelt deltaker må ha med det den trenger av mat og drikke, om ikke annen informasjon er gitt. 

I den grad det trengs biltransport må kravet om 1 meter avstand overholdes og det er særlig viktig at generelle hygieneråd blir fulgt. Passasjerantallet tilpasses da størrelsen på bilen. Der det benyttes kollektiv transport, bør DNTs medlemsforeninger sikre at dette ikke belaster tidspunktet for nytte- og arbeidsreiser. Bruk munnbind når det er vanskelig å holde èn meter avstand.

Hva gjør dere dersom noen blir syke på tur?  

Ved smitteutbrudd eller mistanke om deltakere som er syke av koronavirus må turleder bidra til å isolere personen inntil situasjonen er mer avklart. Deltakeren sendes hjem og kontaktperson i medlemsforeningen varsles i tillegg til smittevernoverlegen i kommunen. Turlederen må videre vurdere muligheten for at andre i gruppen er smittet og handle ut fra denne vurderingen. Turlederene har med vanlig førstehjelpsutstyr på turen, i tillegg til antibac og ekstra munnbind. Dette brukes av deltaker dersom smitte mistenkes. 

DUGNAD 

Hvilke smitteverntiltak gjelder for dugnader?  

For enkle dugnader på stier, turruter og ved hytter, gjelder den samme smitteverninstruksen som for aktivitet. 

TURLEDERE  

Må lokale helsemyndigheter informeres om at vi har tur i forkant?

Nei, det er ikke noe krav om at alle turer og aktiviteter skal rapporteres til lokale helsemyndigheter. Det kan likevel være nyttig å ha en god dialog med smittevernlegen i din kommune. Mange av DNTs medlemsforeninger har opprettet en slik kontakt, og flere har gjort egne lokale avtaler.