koronaberedskap og smittevern 

Smitteverninstruks

Smitteverninstruksene er utarbeidet av hytte- og ruteutvalget, ledere på aktivitetsavdelingene og en ekstern smittevernkonsulent. Disse arbeidsgruppene har også hatt tett dialog med smittevernmyndigheter. 

Instruksene er vedtatt av Landsstyret i DNT og det forutsettes at medlemsforeningene inkluderer instruksene i eget arbeid med å åpne hytte- og aktivitetstilbud.  


Smittevernkurs for frivillige 

DNT har laget to digitale kurs om smittevern som er obligatorisk for alle som har med aktivitet og hytter å gjøre. Kursene gir en innføring i og gjennomgang av hovedtrekkene i smitteverninstruksene.

Slik får du tilgang til kursene:

Kursene i smittevern er ikke åpne for alle. De er for frivillige, tillitsvalgte og ansatte. Kursene kan derfor ikke deles åpent på for eksempel Facebook. Årsaken er at vi ønsker god oversikt og dokumentasjon av navn, roller og tilhørighet når det gjelder smitteverntiltakene. DNT har valgt en plattform for digital læring som heter Motimate, og her skal alle brukere registreres.

  • Alle ansatte skal allerede være registrert i Motimate og mottar e-post med invitasjon til å laste ned Motimate-appen. Kontakt hjelp@dnt.no hvis du ikke har fått en invitasjon. Du kan også gjennomføre kursene via PC: https://dnt.web.motimateapp.com/.
  • Dere som ikke er ansatt i DNT må selvregistrere dere i Motimate.

Selvregistrering for frivillige:

  1. Registrer deg her 
  2. Når du har registret deg, får du en invitasjon til å laste ned appen til Motimate. Logg inn, kursene ligger da klare for deg. Du kan også gjennomføre kursene via pc: https://dnt.web.motimateapp.com/
  3. Ta kontakt med hjelp@dnt.no hvis du får problemer.

Spørsmål og svar 

Hvordan har dere utarbeidet planene?  

Smitteverninstruksen for hytter er utarbeidet av DNTs hytte- og ruteutvalg, i tett samarbeid med ekstern smittevernkonsulent og i dialog med smittevernmyndighetene.  

Smitteverninstruksen for aktivitet er utarbeidet av DNT sentralt i tett samarbeid med ledere på aktivitetsavdelingene i noen av DNTs medlemsforeninger. Arbeidet er også utført i tett samarbeid med ekstern smittevernkonsulent og i dialog med smittevernmyndighetene. 

Begge smittevernplanene er dynamiske dokument, så dersom myndighetene endrer sine anbefalinger, følger vi etter.  

HYTTER 

Hva blir annerledes på hyttene?  

Frem til nå har vi sagt at det alltid er plass på hyttene og at ingen ble avvist. Slik blir det ikke i år. Alle som skal bo på hyttene våre må bestille i forkant. På selv- og ubetjente hytter er det derfor ikke mulighet for drop-in, dagsbesøk eller å låne do om man er på tur i området rundt hytta. For å kunne åpne tilbudet vårt er det svært viktig at det er mulig å spore smitte, det betyr at vi må vite hvem som bor hvor, og vi må ha kontroll på hvor mange, derfor er bestilling av plass avgjørende.  

Er det trygt å bo på DNT-hyttene?  

Med tiltakene vi nå iverksetter, så er smittefaren liten. Vi åpner forsiktig opp etter nøye vurdering internt og i samråd med smittevernmyndighetene. Etter seks uker på hjemmebane, trenger folk å få lufta hode og kropp. Vi i DNT har et stort ansvar for å bidra til det. Vi mener vi nå gir folk gode naturopplevelser på en forsvarlig måte. 

Hvilke konkrete tiltak innføres? 

Det blir hengt opp informasjon til besøkende på hyttene. På betjente hytter plasseres hånddesinfeksjon ved strategiske punkter som inngangsdører, toaletter, felles spiserom og ved inngangen til tørkerom. Fellestoaletter vaskes hyppig, dusjer og badestamper stenges. På selv og ubetjente hytter vil det til enhver tid være håndsprit tilgjengelig. Besøkende må ha med seg enten ren lakenpose og putevar, eller ren sovepose og putevar eller sengetøy vasket på 60 grader. Det gjennomføres rutinemessig renhold av hytter mellom hver 50 besøkende, eller det vil være tre dagers karantene mellom hvert besøk.  

Fylles hyttene opp av enkeltpersoner eller bestiller man hele hytta?  

Noen selv- og ubetjente hytter vil være mulig å booke i sin helhet, på større selv- og ubetjente hytter vil det være flere personer som kan booke opphold samtidig. På selv – og ubetjente hytter kan nå maks 20 personer være samtidig, så lenge de holder en meter avstand. 1m avstand gjelder ikke for personer som lever sammen til daglig. Det er ikke alle selv- og ubetjente hytter som er store nok til at 20 personer kan holde en meter avstand. Det vil derfor variere hvor mange plasser det vil være mulig å bestille. På betjente hytter blir det begrenset kapasitet, for å sikre nødvendig avstand mellom gjester. Der deler kun personer fra samme følge rom.  

Hva må jeg ta med utover det jeg vanligvis har i sekken?  

Planlegg håndhygienetiltak ute og på tur. Ta med deg rikelig med våtservietter, såpe og alkoholbasert desinfeksjon. Ha med deg egne søppelposer. Bor du på en selvbetjent hytte med matlager – ta kun på det du skal ha selv, ikke noe annet.  

Hvordan sikrer dere hygiene på soverom?  

De som har bestilt selv – eller ubetjent hytte må ha med seg enten ren lakenpose og putevar eller sengetøy vasket på 60 grader. Vi oppfordrer alle som skal på betjente hytter til å gjøre det samme. Noen betjente hytter har engangssengesett du kan kjøpe, men dette er begrenset, så for å være sikker, ta med rent sengetøy hjemmefra. Det er nå tillat med ren sovepose eller lakenpose i kombinasjon med rent putevar.  

Blir det tilsyn ved hyttene? 

Noen hytter vil ha tilsyn boende på hytta. De vasker mellom besøkene, utover det gjestene vasker selv ved avreise. Andre steder blir tilsyn langt hyppigere enn normalt. Dette for å se at alt er i orden og for å etterfylle det som trengs av utstyr, vaskemiddel osv.  

Hva med sikkerheten til de som kommer sent på kveld? 

Vi tror mange alt har fått med seg at vi stengte ned all vår virksomhet i midten av mars, i likhet med resten av samfunnet. Norges største turportal UT.no har hatt rødvarsel og tydelig signalisert at det er unntakstilstand også i friluftslivet.  Meldingene vi har fått fra turområder og hytter, vitner også om at har vært lite folk ved hyttene våre. Vi vil gjøre det vi kan for å informere i forkant slik at det ikke er tvil om hva som gjelder. De som likevel legger ut på tur uten å bestille plass på hyttene våre, må ta ansvar for å ha med seg telt. 

Hva koster det å bestille en hytte eller en seng? 

Det er opp til hver forening hvordan de prissetter hyttene. Noen har fastpris i denne perioden, mens andre har stykkpris, slik vi kjenner det fra DNTs tradisjonelle tilbud. Sjekk UT.no og søk på den aktuelle hytta for å finne ledig kapasitet og pris.  

Kan jeg bo i telt ved en selvbetjent hytte og bruke do eller hente ut mat fra lageret?  

Nei, pga smittevernstiltakene er det ikke lov å bruke do eller matlager hvis du telter. Do og matlager er kun for de som har bestilt plass på hytta.  

Hva gjør jeg om jeg blir syk på hytta?  

Dersom man er på en betjent hytte, må man melde fra umiddelbart til vertskapet, slik at man isoleres på eget rom for å unngå kontakt med andre. Måltider tilrettelegges på rommet, og fellesrom kan ikke benyttes. Munnbind benyttes hvis det er tilgjengelig og man må forlate rommet.  Dette reduserer faren for å overføre smitte til andre. Vedkommende må reise hjem så fort det lar seg gjøre. Det er ellers oppslag med retningslinjer på hyttene om hva en skal gjøre om en blir syk.

AKTIVITET 

Hvordan sikrer dere at turen blir trygg?  

DNT har jobbet frem en egen smittevernplan basert på myndighetenes retningslinjer innenfor dette feltet. Planen sikrer at vi alle er godt forberedt og klare for å starte opp igjen aktivitetstilbudet. I tillegg har alle turledere i DNT gjennomført et eget smittevernkurs. Turlederen har ansvar for at regler og retningslinjer følges. Om deltakere ikke følger turlederens anmodninger kan vedkommende bli bedt om å forlate turgruppa. Vi innfører ingen ekstraordinære aldersgrenser for våre aktiviteter, men det er veldig viktig at alle som deltar har en god allmenntilstand og er friske.  

Alle turer og aktiviteter skal ha påmelding i forkant, med registrering av navn og kontaktinformasjon. For alle arrangører av offentlige arrangement stilles det strenge krav til sporbarhet ved et eventuelt smitteutbrudd, og en mer løslig registrering på oppmøtestedet er derfor ikke tilstrekkelig. Gjennom krav til påmelding holder vi også kontroll på gruppestørrelsen. Ved oppstart av turen/ aktiviteten gjennomføres opprop.

Hvor mange kan være med?

En vanlig turgruppe skal ikke bestå av flere enn maks 20 personer inkludert turleder.  Alle som ikke tilhører samme husstand skal holde minst en meter avstand.
I noen tilfeller inviterer vi til større arrangement med opptil 50 deltakere. Dette skal da foregår på et offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der vi er en ansvarlig arrangør.

Hva med mat, utstyr og transport?

Alle må medbringe nødvendig personlig utstyr, inkludert antibac og det skal ikke deles på utstyr i gruppen. Hver enkelt deltaker må ha med det den trenger av mat og drikke, om ikke annen informasjon er gitt.

I den grad det trengs biltransport må kravet om 1 meter avstand overholdes og det er særlig viktig at generelle hygieneråd blir fulgt. Passasjerantallet tilpasses da størrelsen på bilen. Der det benyttes kollektiv transport, bør DNTs medlemsforeninger sikre at dette ikke belaster tidspunktet for nytte- og arbeidsreiser.

Hva gjør dere dersom noen blir syke på tur?  

Ved smitteutbrudd eller mistanke om deltakere som er syke av koronavirus må turleder bidra til å isolere personen inntil situasjonen er mer avklart. Deltakeren sendes hjem og kontaktperson i medlemsforeningen varsles i tillegg til smittevernoverlegen i kommunen. Turlederen må videre vurdere muligheten for at andre i gruppen er smittet og handle ut fra denne vurderingen. Turlederene har med vanlig førstehjelpsutstyr på turen, i tillegg til antibac og ekstra munnbind. Dette brukes av deltaker dersom smitte mistenkes. 

DUGNAD 

Hvilke smitteverntiltak gjelder for dugnader?  

For enkle dugnader på stier, turruter og ved hytter, gjelder den samme smitteverninstruksen som for aktivitet. 

TURLEDERE 

På hvilke aktiviteter og turer kan vi ha med flere enn tyve deltakere?  

Fra og med 7.mai tillates det arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Hva som er akseptabel gruppestørrelse for DNT innenfor denne begrensningen vil avhenge av type tur og aktivitet. I gjeldende retningslinjer heter det også at “treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand”. Denne begrensningen på inntil 20 personer vil for vår del gjelde for fjellsportaktivitet og andre fysisk krevende turer over flere dager. Det er en forutsetning at det skal holdes god avstand. Eksempel på aktiviteter og turer der dere kan ta med flere deltakere enn tyve, er familietilbud og dagsturer i nærområdet. Det er også viktig å tenke på at det er plass nok både for den gruppen vi har med på tur, og andre vi møter underveis. 

Kan vi bruke busstransport? Evt. bruke annet-hvert sete som anbefales på skolebusstruter.  

I utgangspunktet anbefaler vi at kollektiv transport skal unngås. Og i den grad det trengs biltransport skal hver enkelt person / husstand benytte egen bil og det skal ikke oppfordres til samkjøring.  

Må lokale helsemyndigheter informeres om at vi har tur i forkant?

Nei, det er ikke noe krav om at alle turer og aktiviteter skal rapporteres til lokale helsemyndigheter. Det kan likevel være nyttig å ha en god dialog med smittevernlegen i din kommune. Mange av DNTs medlemsforeninger har opprettet en slik kontakt, og flere har gjort egne lokale avtaler.