LEDIGE STILLINGER

Har du lyst til å jobbe for Norges største friluftslivsorganisasjon? I DNT er det mange muligheter for deg som er friluftsinteressert.

Svært mye av DNTs virksomhet er basert på frivillig innsats, men DNTs administrasjon og de største medlemsforeningene rundt omkring i landet lyser ofte ut hel- eller deltidsstillinger.

Sesonghjelp: 

Mange av de betjente turistforeningshyttene har behov for sesonghjelp både vinter og sommer. Hvis du ønsker deg jobb på ei betjent hytte må du henvende deg til hytta direkte eller ta kontakt med foreningen som eier/driver hytta. Se oversikt over DNTs medlemsforeninger

Ledige stillinger akkurat nå: 

Annonse