Mangfold- og Inkluderingsåret

I naturen er alle velkommen  

Inkluderingsåret har bidratt til å øke kunnskapen i DNT-familien om hvordan vi lykkes godt med mangfold og inkludering, og vi har fått vist frem mange gode initiativ.

I DNTs veivalg 2019-2023 er det klare mål om å bli en mer mangfoldig organisasjon som speiler befolkningssammensetningen, og ha et tilbud som er inkluderende  for alle aldre og samfunnsgrupper.

DNT har i mange år jobbet mye med å inkludere flere i friluftslivet, men vi har ikke vært like flinke til å fortelle  om det. Det ønsket vi å gjøre noe med, samtidig som vi ville åpne opp friluftslivet for enda flere.

For å virkelig sørge for at alle føler  seg velkommen i naturen, må hele DNT jobbe sammen mot et felles mål. Med utgangspunkt i ALLEMED -en nasjonal dugnad mot bekjempelse av barnefattigdom - har DNT utviklet et inkluderingsverktøy vi kaller "ALLEMED i DNT". Vi har i tillegg utviklet en egen veiledning, “Slik blir alle med» med bakgrunn fra beste praksis fra foreningenes inkluderingsarbeid.

DNTs handlingsplan for mangfold og inkludering skal sikre systematisk og langsiktig organisasjonsutvikling på feltet. Dere kan lese mer om arbeidet i inkluderingsåret på de neste sidene. Dette er jo kjernen  av det DNT ønsker å tilrettelegge for og formidle: Naturopplevelser for livet for alle, uansett forutsetninger.

Dag Terje Klarp Solvang                           Per Hanasand
​​​​​​​     Generalsekretær                                        Styreleder

   

Et inspirerende og in-kluderende friluftsliv

 ​Å inspirere til friluftsliv er en viktig del av arbeidet, men å spre kompetanse slik at folk blir trygge og tør å prøve selv er minst like viktig. ​


Kommunikasjon som treffer nye

I kommunikasjonskampanjen
«I naturen er alle velkommen», forteller seks personer med ulike forutsetninger om sitt forhold til friluftsliv og DNT.

You Tube-stjerner i nytt terreng

Hvordan inspirerer vi flere unge til å komme seg ut og oppleve naturen? DNT ung inviterte med seg to YouTube-stjerner på tur i "Arman og Kristine går Besseggen".