Hyttedrift i 2022

Vetåbua.
Vetåbua. Foto: Arne Braaten

Sjekk UT.no for gjeldende praksis for hytta

DNT har gjennom pandemien hatt bestilling som krav for overnatting på hyttene. Nå som restriksjoner fra myndighetene er tatt bort fjerner også DNT kravet om bestilling. Enkelte hytter som ikke er del av et rutenett har bestilling av hel hytte. Dette hadde de også før pandemien. De fleste hytter som ligger i fjellet og i et hytte-til-hytte-nettverk vil ha mulighet for sengebestilling eller rombestilling. Skulle du komme som "drop-in" gjest til en hytte i fjellet hvor alle sengene opptatt vil det være mulig å få plass på madrass/gulv. 

NB: Ikke dra til en hytte før du har sjekket UT.no

Merk at enkelte hytter også i et normalår ville vært stengt, blant annet som følge av villreinkalving. De vil derfor ikke bli åpnet før denne perioden er over. Dette er presisert på UT.no ved de hyttene det gjelder. Åpningstidspunkt for hver hytte tilpasses lokale forhold, noen ligger ved kysten og andre ligger på høyfjellet.

REGLER FOR HYTTEBESØK: 

  • Hold deg hjemme dersom du føler deg syk.

  • Fortsett å vaske hender grundig. Har du ikke tilgang på varmt vann og såpe benytt håndsprit.

  • Bruk papirlommetørkle. Har du ikke tilgang på dette er det best å hoste i albuekroken.

  • Slik tar vi vare på de mest sårbare blant oss.

spørsmål og svar

Hva forventes av gjester på DNT-hyttene?

  • Bli hjemme dersom du føler deg syk før avreise.
  • Sørg for god personlig hånd- og hostehygiene. 

Hva må jeg ta med utover det jeg vanligvis har i sekken?  

Planlegg håndhygienetiltak ute og på tur. Ta med deg rikelig med våtservietter, såpe og alkoholbasert desinfeksjon. Munnbind er smart å ha med dersom du eller en annen i turfølget skulle bli syk.

Hvordan sikrer dere hygiene på soverom?  

De som har bestilt selv – eller ubetjent hytte bør ha med seg enten lakenpose og putevar, eller sengetøy. På betjente hytter er mulig å leie sengetøy eller ha med eget. Hør med hytta du skal besøke på forhånd. Sørg for god lufting der dette er mulig.

Hva koster det å bestille en hytte eller en seng? 

Det er opp til hver forening hvordan de prissetter hyttene. Noen har fastpris hel hytte, mens andre har sengepris, slik vi kjenner det fra DNTs tradisjonelle tilbud. Sjekk UT.no og søk på den aktuelle hytta for å finne ledig kapasitet og pris.  

Kan jeg bo i telt ved en selvbetjent hytte og bruke do eller hente ut mat fra lageret?  

Det er tillatt å bruke toalettet på selv- og ubetjente hytter, og kjøpe mat fra matvarelagrene. Dagsbesøk er lov, men husk å betale for dagsbesøk dersom du skal tilberede mat, tørke klær, eller sette deg ned å spise matpakken inne i hytta.

Hva gjør jeg om jeg blir syk på hytta?  

Dersom man er på en betjent hytte, må man melde fra vertskapet, slik at man isoleres på eget rom for å unngå kontakt med andre. Måltider tilrettelegges på rommet, og fellesrom kan ikke benyttes. Munnbind benyttes hvis det er tilgjengelig og man må forlate rommet.  Dette reduserer faren for å overføre smitte til andre. Vedkommende må reise hjem så fort det lar seg gjøre. Det er ellers oppslag med retningslinjer på hyttene om hva en skal gjøre om en blir syk.

Ditt medlemskap betyr mye

Et medlemskap i DNT har aldri vært mer verdt. Det går med på å sikre at hytte og rutetilbudet står der klart til bruk når vi har kommet oss igjennom disse utfordrende tidene.​​​​​​​ DNT har 550 hytter og over 22 000 km med merket sti over hele landet. Det er nok av plass, bare man tør å prøve ut noen nye områder.