DNTs hyttefond
- en investering i fremtidig turglede
Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Vil du bidra til å sikre turmulighetene og DNTs unike hyttenettverk også for de neste 150 årene?

Et bidrag til DNTs hyttefond er en investering i fremtidig turglede.
Vi setter pris på hver krone, og lover å investere dem til felles turglede.

Slik bidrar du:

1) Overfør et ønsket beløp til vår konto nr 1503 04 00604

eller

2) Vipps ønsket beløp til nummer 108674 (DNT Hyttefond)


Bidrar du med et beløp over kr 1000,- så sender vi deg en takk fra vår generalsekretær og styreleder på en plakett med et trykk av Per Kleiva, som kan være hyggelig å ha på veggen. Da trenger vi kun en e-post fra deg med navn og adresse. Send e-post til hyttefondet@dnt.no  


Et unikt hytte og rutenett på dugnad

I løpet av 150 år har Den Norske Turistforening utviklet et unikt tilbud av rimelig overnatting for fotturister i Norge. Det fins i dag over 550 turisthytter over hele landet, knyttet sammen med et nettverk av T-merkede ruter på over 20 000 kilometer. Intet annet land har tilsvarende. 

Et ekstra løft

Hyttene er åpne for alle, de er en del av vår kulturarv og står der som garantister for at du kan ferdes og bo godt til fjells uten egen hytte. Men å ta vare på og utvikle våre felles store, betjente anlegg har blitt stadig mer krevende. For å sikre at vi også i fremtiden kan ha et tilbud som gir flest mulig tilgang til fjellet inviterer DNT nå til et ekstra løft for å bevare og oppgradere hyttene.

Hvorfor et hyttefond?

Hyttefondet skal bidra til at DNT kan gjennomføre arbeid vi ikke får løst ved dugnad. DNT er en ikke-kommersiell aktør hvor all innsats går tilbake til tilbudet. Hvert år legges det ned mer enn 750 000 timer med dugnadsarbeid.

Økte offentlige krav gjør at dugnad alene ikke er nok. Oppgradering av for eksempel for kjøkken, bad og sanitæranlegg på de store hyttene må gjennomføres av profesjonelle aktører. Særlig har vedlikeholdet av de største hytteanleggene blitt til dels meget krevende. Samtidig har våre hytter aldri vært så populære. Økt bruk fører også til økt slitasje. Mange av våre hytter har eksistert lenge. I tillegg ligger mange av dem langt til fjells, og er svært værutsatte. Alt dette gjør i sum vedlikeholdet ekstra dyrt.

Tur og friluftsliv er en del av vår felles identitet og kultur, takk for at du vil være med og løfte det inn i fremtiden.

For overføring fra konto i utenfor Norge: 

IBAN: NO37 1503 04 00604
BIC: DNBANOKKXXX

Annonse