Grønn tur 2017-2027

Vindhella, Kongevegen på Filefjell
Vindhella, Kongevegen på Filefjell Foto: Sverre Hjørnevik

DNT har tatt initiativ til et nasjonalt samarbeid  om «Grønn tur». «Grønn tur» skal bidra til at det blir lett å komme seg ut på tur, enkelt å reise miljøvennlig og den gode naturopplevelsen skal stå i sentrum.

Se styringsdokumentet her

«Grønn tur» har tre hovedmål

  1. Det skal bidra til at Norge realiserer sitt potensial for et aktivt, natur- og miljøvennlig friluftsliv og reiseliv, og at det blir enkelt å reise miljøvennlig både i fritid og i dagligliv.

  2. Det skal identifisere og etablere selvstendige pilotprosjekter med overføringsverdi.

  3. Det skal sikre god kommunikasjon og samhandling mellom aktører som kan bidra til å realisere nettverkets visjon.

Selvstendige pilotprosjekt

Grønt Kort-ordningen er et eksempel på en pilot som er utviklet gjennom Grønn Tur-nettverket. Grønt Kort er med å legge til rett for de klimasmarte valgene og gjør det lettere for folk å komme seg ut på tur og enkelt å reise miljøvennlig. Bak initiativet ligger utfordringen med at rundt 75% av utslippene knyttet til friluftslivet stammer fra transporten. Ved å reise kollektivt kutter en utslippene betraktelig. I tillegg er utleieordningen på hyttene med å gjør det mer lettvint å reise kollektivt, og så kommer alle fordelene med å leie fremfor å eie oppå det igjen.

Transportøkonomisk Institutt (TØI) er også med på satsningen og skal gjøre innsiktsarbeid som ser nærmere på motivasjon for å reise kollektivt, og hvordan tilrettelegging og incentivordningen påvirker adferd over tid. Dette vil gi spennende innsikt som gir god overføringsverdi til videre utvikling.

Grønt Kort er et samarbeid mellom DNT, Gjendesheim Turisthytte, Haukeliseter Fjellstue, NorWay Bussekspress og Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om «Grønn tur»?

Kontakt Martin Julseth Barfod, 
Prosjektleder, Grønn Tur

Telefon: 93 00 36 20
​​​​​​​Epost: martin.barfod@dnt.no

Samarbeidspartnere i "Grønn tur"-nettverket