Grønn tur 2017-2027

Vindhella, Kongevegen på Filefjell
Vindhella, Kongevegen på Filefjell Foto: Sverre Hjørnevik

DNT har tatt initiativ til et nasjonalt samarbeid  om «Grønn tur». "Grønn tur" skal bidra til at det blir lett å komme seg ut på tur, enkelt å reise miljøvennlig og den gode naturopplevelsen skal stå i sentrum.

Se styringsdokumentet her

«Grønn tur» har tre hovedmål

  1. Det skal bidra til at Norge realiserer sitt potensial for et aktivt, natur- og miljøvennlig friluftsliv og reiseliv, og at det blir enkelt å reise miljøvennlig både i fritid og i dagligliv.

  2. Det skal identifisere og etablere selvstendige pilotprosjekter med overføringsverdi.

  3. Det skal sikre god kommunikasjon og samhandling mellom aktører som kan bidra til å realisere nettverkets visjon.