Grønn tur 2017-2027

Vindhella, Kongevegen på Filefjell
Vindhella, Kongevegen på Filefjell Foto: Sverre Hjørnevik

DNT har tatt initiativ til et nasjonalt samarbeid  om «Grønn tur». «Grønn tur» skal bidra til at det blir lett å komme seg ut på tur, enkelt å reise miljøvennlig og den gode naturopplevelsen skal stå i sentrum.

Se styringsdokumentet her

75 prosent av CO2-utslippene i reiselivet er knyttet til transport og det er nødvendig å jobbe frem nye lønnsomme tilbud som både gir lave utslipp og samtidig blir attraktive for brukerne

DNT har derfor tatt initiativ til et 10-årig nasjonalt samarbeid om Grønn tur (2017-2027). Grønn tur har som mål å utvikle et helhetlig og «sømløst» nett av bærekraftige reise- og turmuligheter, innkvartering, transporttilbud, utstyr og informasjon for reiser i Norge både i fritiden og i dagliglivet. Første fase i Grønn tur (2017-2019) etablerte et nasjonalt nettverk med sentrale aktører innen reiseliv, samferdsel og friluftsliv. Initiativets andre fase utvikler klimasmarte pilotprosjekter bestående av helhetlige og bærekraftige «reise- og friluftslivspakker» og skal innhente mer kunnskap om hva som skal til for at flere velger miljøvennlig ferie i Norge. Målet er å etablere flere foregangsprosjekter.

Det jobbes med å sikre finansiering av nettverket. Dette vil være nødvendig for å sikre langsiktigheten som nettverket trenger for å realisere større satsninger som bygger opp om det grønne skiftet. 

«Grønn tur» har tre hovedmål

  1. Det skal bidra til at Norge realiserer sitt potensial for et aktivt, natur- og miljøvennlig friluftsliv og reiseliv, og at det blir enkelt å reise miljøvennlig både i fritid og i dagligliv.

  2. Det skal identifisere og etablere selvstendige pilotprosjekter med overføringsverdi.

  3. Det skal sikre god kommunikasjon og samhandling mellom aktører som kan bidra til å realisere nettverkets visjon.

Grønn Tur-nettverket har klare ambisjoner og skal fungere som akselerator for grønn omstilling av friluftslivet og det naturbaserte reiselivet gjennom eksperimentell utvikling av transportløsninger og -systemer (tilpasse og ta i bruk ny kunnskap og løsninger). Grønn Tur-nettverket skal også gjøre fremtidens lavutslipps-transportsystem mer anvendelig for friluftsliv og det naturbaserte reiselivet ved å få gode løsninger raskt over i anvendelse.

Selvstendige pilotprosjekt

Grønt Kort-ordningen ​​​​​​​er et eksempel på en pilot som er utviklet gjennom Grønn Tur-nettverket. Grønt Kort er med å legge til rett for de klimasmarte valgene og gjør det lettere for folk å komme seg ut på tur og enkelt å reise miljøvennlig. Bak initiativet ligger utfordringen med at rundt 75% av utslippene knyttet til friluftslivet stammer fra transporten. Ved å reise kollektivt kutter en utslippene betraktelig. I tillegg er utleieordningen på hyttene med å gjør det mer lettvint å reise kollektivt, og så kommer alle fordelene med å leie fremfor å eie oppå det igjen.

Transportøkonomisk Institutt (TØI) er også med på satsningen og skal gjøre innsiktsarbeid som ser nærmere på motivasjon for å reise kollektivt, og hvordan tilrettelegging og incentivordningen påvirker adferd over tid. Dette vil gi spennende innsikt som gir god overføringsverdi til videre utvikling.

Grønt Kort er et samarbeid mellom DNT, Gjendesheim Turisthytte, Haukeliseter Fjellstue, NorWay Bussekspress og Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om «Grønn tur»?

Kontakt Trygve Sunde Kolderup (seksjonsleder for natur og bærekraft i DNT)

Telefon:
922 93 433

​​​​​​​Epost: 
trygve.kolderup@dnt.no

Presentasjoner fra møter:


Samarbeidspartnere i "Grønn tur"-nettverket