klart det går

Flere av DNTs medlemsforeninger arrangerer egne turer tilrettelagt for funksjonshemmede, se i aktivitetskalenderen.

Tips til synshemmede

Store deler av Hardangervidda og Huldreheimen egner seg for svaksynte eller blinde med ledsager. Vi har laget turtips for deg som er synshemmet.

Støtteordninger

Det finnes flere støtteordninger for deg som er funksjonshemmet og trenger ledsager eller bistand til å komme deg ut på tur.