klart det gårDNT jobber for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. DNT foreninger arrangerer ulike typer turer og aktiviteter og jobber for at våre store arrangement skal være tilgjengelig for flest mulig. Om du vil gi deg i kast med friluftsliv alene eller delta på arrangerte turer; vi har noe for deg!

Se her for å få mer informasjon 

Flere av DNTs medlemsforeninger arrangerer egne turer tilrettelagt for funksjonshemmede, se i aktivitetskalenderen.

Tilrettelagte hytter

DNT arbeider med å gjøre flere av hyttene lettere tilgjengelige. I dag er et tredvetalls hytter tilrettelagt for funksjonshemmede. 

Lokale turgrupper

Her er noen av DNTs tilrettelagte opplegg. Selv om gruppene er lokalt drevet, er tilbudene deres åpne for folk fra hele landet. 

Tips til synshemmede

Store deler av Hardangervidda og Huldreheimen egner seg for svaksynte eller blinde med ledsager. Vi har laget turtips for deg som er synshemmet.

Frøydis Neprud
Frøydis Neprud

Støtteordninger

Det finnes flere støtteordninger for deg som er funksjonshemmet og trenger ledsager eller bistand til å komme deg ut på tur.