FRILUFTSLIV FOR personer med funksjonsnedsettelser

Er du hindret i å dra på tur på grunn av nedsatt funksjonsevne? DNTs tilbud er for alle. Både organisasjonen og medlemmene ønsker personer med funksjonsnedsettelser velkommen. Om du vil gi deg i kast med friluftsliv alene, eller delta på arrangerte turer: Vi har noe for deg!

Foto: Silje Hegsbro Landsverk

Flere av DNTs medlemsforeninger arrangerer egne turer tilrettelagt for funksjonshemmede. I tillegg er du velkommen på andre turer og aktiviteter.

Tilrettelagte hytter

DNT arbeider med å gjøre flere av hyttene lettere tilgjengelige. I dag er et tredvetalls hytter tilrettelagt for funksjonshemmede. 

Noe for meg?

Passer friluftsliv for meg? Klarer jeg det, og klarer DNT å ivareta meg? Hva med ledsager, får jeg ha med det? Svarene er ja. 

Lokale turgrupper

Her er noen av DNTs tilrettelagte opplegg. Selv om gruppene er lokalt drevet, er tilbudene deres åpne for folk fra hele landet. 

Tips til synshemmede

Store deler av Hardangervidda og Huldreheimen egner seg for svaksynte eller blinde med ledsager. Vi har laget turtips for deg som er synshemmet.

Frøydis Neprud
Frøydis Neprud

Støtteordninger

Det finnes flere støtteordninger for deg som er funksjonshemmet og trenger ledsager eller bistand til å komme deg ut på tur. 

Annonse