Føremeldinger

Føremeldingene beskriver forholdene i utvalgte fjell- og turområder i Norge. Informasjonen er hentet fra hyttebestyrere, fjelloppsyn og andre lokale kilder. Husk at det kan være store lokale variasjoner og at forholdene i fjellet kan skifte rask.

Planlegg turen din på UT.no. Sjekk også været på yr.no og eventuell skredfare på varsom.no.
Har du nettopp vært på tur? Del gjerne bilder og førerapport med andre på vår Facebook-side.

5. mars 2015

Jotunheimen

Fine forhold, spesiellt i vest.

Kvisting er i rute. NB! Ny trase fra Fondsbu til Olavsbu. Skiløypa fra Fondsbu til Olavsbu er omlagt ved Snøholsvatnet. Løypa går nordøstover fra vannet og kommer ut i Raudalen. Kvistinga fra Gjendebu følges frem til Olavsbu. 

I tillegg er Fondsbu - Skogadalsbøen (til kanten ned for Storeuri)  og Fondsbu - Yksendalsbu kvistet.

Bygdin: 30 cm is, litt overvann noen steder.

Det har gått flere over isen fra Gjendebu til Gjendesheim. Gjendesheim vil kontrollmåle isen i løpet av uken.

Webkamera fra Eidsbugarden her .

Kvistedatoer er her , og åpningsdatoer for hyttene er her .

Beltebilruter til Fondsbu finnes her .

 

 

Lagt inn av: DNT Oslo og Omegn (turinfo@dntoslo.no), 5. mars 2015

5. mars 2015

Huldreheimen

Kvisting av strekningen Gjendesheim-Oskampen er nå ok.

Snøen har sunket sammen. Det kan være litt avblåst på topper. Det er fortsatt bra med snø.

Helårsbrua i utløpet av Nedre Revsjøen ble tatt av flom. Kvistingen mellom Synstegardseter og Fehytta, den nye selvbetjeningshytta ved Liomseter er derfor lagt om. Fra Synstegardseter vil kvistingen følge veien til Febua ved Øvre Revsjøen, og så sørover til Fehytta.

Kvistedatoer for skirutene er her .

Lagt inn av: DNT Oslo og Omegn (turinfo@dntoslo.no), 5. mars 2015

5. mars 2015

Alvdal Vestfjell

Alvdal vestfjell.

Strekningen Breisjøseter-Storgrytdalseter skulle vært ferdig 14.feb, men det er for lite snø til at det er mulig å kviste.
Det er kvistet mellom Breisjøseter ok Korsberghytta, bortsett fra ca 3 km. som gjenstår.

Greit føre i fjellet, selv om det er skavlete. Avblåst på ryggene. Fjellski med stålkanter er obligatorisk.

I dalene er det bra med snø.

Lagt inn av: DNT Oslo og Omegn (turinfo@dntoslo.no), 5. mars 2015

5. mars 2015

Skarvheimen

Strekningen Tyin-Slettningsbu-Kyrkjestølane skulle vært ferdig 28.feb. Det er litt lite snø på nordsiden. Løypa går fra Tyinstølen til Melvikodden, nord for Tyinstølnøse og inn til Slettningsbu.

Masse snø ved Iungsdalshytta. Flotte forhold med hard skare og 10 centimeter oppå. Mest snø i vestover, men godt med snø østover også.

Se kvistedatoer her .

Husk å sjekke åpningsdatoer for hyttene her .

Lagt inn av: DNT Oslo og Omegn (turinfo@dntoslo.no), 5. mars 2015

27. februar 2015

Femundsmarka

Det har kommet litt nysnø i det siste. I høyden og på store sjøer som Femunden og Feragen kan det være ganske hardt. Snøen har jevnet seg ut og fyllt igjen fordypninger. Det har blitt godt hold i snøen. Skiføret er brukbart.

Lagt inn av: DNT Oslo og Omegn (turinfo@dntoslo.no), 27. februar 2015

25. februar 2015

Rondane

Det kom bra med snø tidligere i vinter. Mye av snøen har nå blåst vekk i østre deler, ved Bjørnhollia, Dørålseter og Grimsdalen. I tillegg har det vært mildt siste tiden. Det er framkommelig med ski, men ved Grimsdalen må man regne med å bære skiene noen steder. Lengre vest og Rondvassbu er det greie forhold.

Rondvassbu melder at isen på Rondvatnet er mellom 40-50 cm tykk. Det har gått ras i et par renner som har knust opp isen, men rundt rasene er isen 30 cm tykk. Ellers så snør det bra i dag og det er greit med snø. Innover mot Bergedalen er det avblåst.

Sjekk kvistedatoer for for skirutene her , og åpningsdatoer for hyttene her .

Webkamera fra Smuksjøseter er her .

Lagt inn av: DNT Oslo og Omegn (turinfo@dntoslo.no), 25. februar 2015

20. februar 2015

Setesdalsheiane

Snø

Bra med snø helt fra Ljosland i sør til Hovden i nord. Varierende snømengde pga mye vind i januar. Generelt fra ca 1 meter snø til 2 meter snø på flatmark. I leheng (NØ, Ø, SØ, S) er det periodevis store snømengder, opptil 4-5 meter flere steder. Mildvær i uke 8 har gått helt opp til 1300 - 1400 m.o.h. Fuktig snø som etterhvert nå fryser til pga kaldere vær. Noe nysnø 19.2. - 20.2. God bæreevne pga tilfrosset våt snø.

målte snødybder (20.2.):

Ljosland: 90 cm

Bortelid: 100 cm

Brokke: 120 cm

Hovden: 190 cm

Bjørnevatn: 130

Knaben: 120  

 

Skred (Setesdal Vesthei og Setesdal Austhei)

Mildvær siste dager ga periodevis økt faregrad, men kjøligere vær gir rask stabilisering av snøen. Tidligere svake lag nøytraliseres av mildvær med påfølgende frysing. Noe nysnø kombinert med vind kan enkelte steder gi innblåst snø i nordøst, øst, sørøst hellinger. Observasjoner gjort nord i vårt område er at nysnøen har svært god binding til underlaget i høyden 900 - 1200 m.o.h. Det forventes at binding til underlag er noe dårligere i de høyest liggende områdene. Da er bunden fokksnø med liten binding til underlaget det største skredproblemet. Det kan tenkes at i høyden noen steder vil være situasjoner med tynt skarelag på mykere snø. Ved mere nysnø kombinert med vind kan faregraden øke og skredproblemet vil være bunden fokksnø med liten binding til underlag eller på tynt skarelag i høyden.

 

Faregraden vurderes til 1 - 2 (av 5) 

 

 

Is 

Små og mellomstore vann over 1100 meter vurderes som farbare.

Generelt er det mange vann med mye snø oppå svak is til ingen is.

Vann i le for vind der det ligger mye snø er utrygge.

Vann med lite snø har hatt god islegging tidligere i januar. Prognosene for god islegging i terreng over 500 m.o.h der det ikke er mye snø er god fremover.

Generelt anbefales det at en ikke krysser vann uten god kjennskap til isforholdene. Ved kryssing av vann bør en uansett ikke gå alene og tau og ispigger anbefales som sikkerhetsutstyr. Mye snø og flere tynne lag med is vil kunne bære en skiløper, men går en først gjennom isen ved slike forhold så er det vanskelig å komme opp igjen ved egen hjelp.

 

NB!

NVE ber at en styrer unna alle regulerte vann da det er svært dårlig is spesielt på de største vannene. 

 

Nyttige lenker knyttet til vinterfriluftsliv og trygg ferdsel:

Skredvarsel

Isvarsel

Snødybder/føremeldinger; LjoslandKnabenBortelidEvjeBrokkeBjørnevatnHovden  

Lagt inn av: Per Thomas (pts@dntsor.no), 20. februar 2015

Annonse

Hekta på tur mars 2015