Føremeldinger

Våre føremeldinger beskriver forholdene i utvalgte fjell- og turområder i Norge. Informasjonen er hentet fra hyttebestyrere, fjelloppsyn og andre lokale kilder. Husk at det kan være store lokale variasjoner og at forholdene i fjellet kan skifte raskt.

Tusen takk til alle som støtter DNTs arbeid med å tilrettelegge vinterfjellet, bli medlem!

Planlegg turen din på UT.no. Sjekk også været på yr.no og eventuell skredfare på varsom.no.
Har du nettopp vært på tur? Del gjerne bilder og førerapport med andre på vår Facebook-side.

Merking av vinterløyper i fjellet (kvisting)
Hvert år merkes de mest brukte rutene i vinterfjellet i Sør-Norge med naturkvist for å vise vei. 

Rutene er laget av erfarne fjellfolk, og samles i et eget kvistekart som gir deg oversikt over gode ruter og åpne hytter. De fleste merkingene er sentrert rundt påske, men en del av rutene er merket i et lengre tidsrom. 

Kvistekartet viser hvilke ruter som blir kvistet.

Østlandet

Vestlandet

Sørlandet

Midt-Norge / Trøndelag

Nord-Norge

Annonse