Slik får du Fjell og Vidde

Er du medlem i Den Norske Turistforening får du Fjell og Vidde tilsendt i posten som en del av medlemskapet. Bladet legges også ut digitalt på Min Side på dnt.no. Her kan du også reservere deg mot å få bladet på papir.

Les Fjell og Vidde digitalt

På Min side finner du siste utgivelse og alle utgaver fra 2005. På dnt.no/fjellogvidde legger vi også jenvlig ut artikler, tips og nyheter fra utgavene. Du vil også finne mye stoff fra bladet på ut.no/inspirasjon.

Annonsere?

Vi er Norges største friluftsmagasin – Du treffer nærmere 400 000 lesere ved å annonsere hos oss. ​​​​​​​Last ned Fjell og Viddes medieplan ​​​​​​​og finn mer informasjon om våre annonseselgere. 

Nedbrytbar biofilm

De gangene vi er nødt til å pakke inn bladet i plast på grunn av utsendelse av turprogrammer fra foreningene, benytter vi nedbrytbar bioflm som kan kastes sammen med matavfallet. 

DNT Årbok

Hvert år siden 1868 har DNT utgitt en egen årbok. På Min side finner du siste utgivelser fra 2008. Alle medlemmene får tilgang til årboken digitalt og kan også velge å få den tilsendt i posten (medio november). For å bestille årboka, må medlemmene gå inn på Min side på DNT.no og krysse av for ønsket om tilsendt årbok ved å endre innstillinger.

Utgivelsesplan Fjell og Vidde

Fjell og Vidde kommer normalt ut 5 ganger i året og leveres i postkassen til samtlige medlemmer (ett per husstand). Du kan forvente å få Fjell og Vidde på følgende datoer i 2022:

  • 1/22 – til medlemmer 15. februar
  • 2/22 – til medlemmer 20. april
  • 3/22 – til medlemmer 14. juni
  • 4/22 – til medlemmer 13. september
  • 5/22 – til medlemmer 6. desember

Annonse