Fakta om natur og vindkraft

Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk.
Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk. Foto: Marius Dalseg Sætre

Konsekvensene av vindkraftanlegg er ikke bare at du vil se noen vindturbiner i horisonten når du er på tur. Norges bratte landskap gjør at vindkraftutbygging ofte krever større terrenginngrep enn i mange andre land.

Her er noen fakta om naturinngrepene ved vindkraftanlegg: 

  • Vindkraftanlegg i kupert terreng krever ofte store terrengendringer, med sprengning, store skjæringer og andre steder fyllinger. Grunnen til dette er blant annet for at det skal være mulig å transportere de lange turbinvingene - (som kan være på opptil 90 meter) til hver enkelt oppstillingsplass. 

  • For hver vindturbin bygges det om lag 800 meter gruset anleggsvei gjennom landskapet. 

  • Ved foten av hver turbin kreves en oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane. 

  • De største vindturbinene kan bli opptil 250 meter høye og sees fra minst 5 mils avstand. 

  • Vindturbinene produserer plagsom støy som ved kilden kan ligge på over 100 desibel (Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, Miljødirektoratet, 2014).   

  • Hvert år forsvinner verdifulle naturområder i Norge, som brukes til bilveier, kraftlinjer, hyttefelt, kraftverk eller andre formål.   

  • Den aller mest urørte naturen i Norge kalles villmark, og defineres ved at den ligger 5 km eller mer fra nærmeste tekniske inngrep. Rundt år 1900 var om lag halvparten av Norges areal dekket av villmark. Nå er det kun 11,5 prosent villmarkspreget natur igjen i Norge (Miljostatus.no).

  • De siste tretti årene – fra 1988 til 2018 – har den villmarkspregede naturen blitt redusert med om lag 2350 kvadratkilometer, eller nesten seks prosent.

Anbefalte sider

Her kan du se kart over alle vindkraftkonsesjoner i Norge.

Her kan du se NVEs nøkkeltall for vindkraft per 1.kvartal 2020.

Finn nyttig informasjon på miljøstatus.no