digitalisering

MÅLTALL
​​​​​​​UT.no skal være landets ledende portal for planlegging, gjennomføring og inspirasjon til det enkle friluftslivet innen 2020.

UT.no trafikktall 2019: 3,4 millioner brukere (+ 9,8% fra 2018)  8,2 millioner økter (+ 5,8% fra 2018) 

Norges største turportal UT.no trengte et realt ansiktsløft. Etter to års arbeid var nettportalen endelig klar til bruk i 2019. 

Friluftsliv bidrar til økt livskvalitet og god fysisk- og psykisk helse. I jungelen av friluftslivinformasjon er det et behov for en samlingsside hvor brukeren kan finne alt på ett sted.  

UT.no har fra starten i 2008 vært kjent som Norges største og mest brukte turplanlegger. Men det skjer mye i den digitale verden på ti år. 23. januar 2019 lanserte DNT nye UT.no.  

Enkel å bruke for alle 

Klikker du deg inn på UT.no nå er det første du ser søket. Nye UT.no skal senke terskelen slik at veien fra nett til natur blir kort.   

I den nye versjonen har vi gjennom året lagt inn avstandsmåler i kartet, laget søk for stedsnavn, fylker og kommuner, lansert en chatbot, lagt inn et bratthetskart og sikret at UT.no ivaretar kravene til universell utforming. Vi har også lansert en ny versjon av UT-appen. 

Innholdsmessig har vi lagt inn over 100 åpne buer og gammer eid av Statsskog, mange tusen nye turmål/turposter fra friluftsråd over hele landet, laget et eget redaksjonelt innholdsunivers, inspirasjon.ut.no, fått på plass et nytt annonsesystem og -strategi og kjørt en «UT-anbefaler»-kampanje med svært gode resultater. 

Et digitalt veikart 

I februar vedtok landsstyret en digital strategi som blant inneholder en rekke prinsipper for den digitale utviklingen i DNT og et veikart som prioriterer rekkefølgen på tiltakene. I 2019 har DNT gjennomført følgende digitale prosjekter; 

DNT har tatt i bruk et nytt verktøy for booking av hytter. VisBook brukes nå på en rekke betjente anlegg, samt de selv- og ubetjente anleggene i de foreningene som ønsker det. 

DNT sentralt har tatt i bruk Atea Anywhere og Ciskos videokonferanseløsninger for å øke antallet digitale møter og kommunikasjon. 

DNT har gjennomført et forprosjekt sammen med Atea for å kartlegge organisasjonens behov for internkommunikasjon og samhandlingsrutiner og -verktøy.