DNT bedrift

DNT bedrift er et tilbud til bedrifter, institusjoner og offentlige instanser, der du kan melde inn dine ansatte i DNT og få et tilrettelagt aktivitetstilbud for din bedrift.  

Et bedriftsmedlemskap i DNT bidrar til friske, sunne medarbeidere og en mer attraktiv arbeidsplass.  Det må tegnes medlemskap for minimum 10 personer.  Medlemskapet følger kalenderåret (01.01.-31.12.).

Dette får dere:

  • en egen lokal turekspert og bedriftskontakt som gir dere tips, råd og konkrete forslag til turer i nærområdet, til fjells og langs kysten
  • jevnlige nyhetsbrev med turtips
  • DNTs medlemsfordeler for hver enkelt ansatt

Vi bidrar også med å starte opp et bedriftsturlag i din bedrift gjennom:

  • et oppstartsmøte med foredragsholder fra en av DNTs medlemsforeninger
  • å utpeke en koordinator fra bedriften for Bedriftsturlaget
  • utarbeide en plan for din bedrift med de type aktiviteter som dere ønsker pr år/sesong
  • utarbeide en intern kommunikasjonsplan ift medlemsforeningens informasjon til bedrift

DNTs medlemsforeninger er ansvarlige for å tilby dette. Innholdet kan variere noe. Kristiansund og Nordmøre Turistforening (KNT) er ikke tilknyttet DNT bedrift. Bedrifter som vil betale medlemskap i KNT for sine ansatte, henvender seg direkte til foreningen på telefon 71676937 eller e-post: turist@knt.no

Slik melder du inn bedriften og dine ansatte:

  1. Fyll ut personlige opplysninger for alle ansatte (navn, fødseldato, kontaktinfo, evt. eksisterende medlemskap) i innmeldingsskjemaet (.xls /18KB)
  2. Fyll ut bedriftens nøkkelinformasjon (.doc /126KB)
  3. Send innmeldingsskjema og nøkkelinformasjon til bedrift@dnt.no

Pris og medlemskap

Når du melder inn dine ansatte vil hver enkelt få et personlig medlemskap i DNT. Prisen er veiledende medlemspris for hver ansatt. Medlemskapet følger kalenderåret og gjelder fra 1. januar – 31. desember. Medlemsskapet er personlig og kan ikke overføres til annen person. Hvert medlem må ha gyldig medlemskort for å få medlemsfordelene. Medlemskort blir sendt til hver enkelt medlem om det ikke er gjort annen fellesbestillling av medlemskap til bedriften.

Har din bedrift flere lokale kontorer i Norge vil de ansatte bli tilknyttet den lokale medlemsforeningen hvor de har sin bostedadresse. Dette skjer automatisk ved innregistrering av bedriftens ansatte.

Annonse