Kjekt å ha til uteundervisning

Hvis skolen har lyst til å sette fokus på uteaktiviteter og uteundervisning, er det en del utstyr som er greit å ha lett tilgjengelig slik at det blir enklest mulig å komme seg ut.

I et eget rom eller et eget skap på skolen bør det ligge:

•Primuser og kokeutstyr

•Stor bålrist

•Presenninger og tau

•Klassesett med spikkekniver

•Turøks og tursag

•Klassesett med kompass

•Skolegårdskart

•Klassesett med kart over skolens nærområde

•Bestemmelsesduker

•Vannkikkerter

•Luper

•Stor sekk til læreren

•Liggeunderlag

•Litermål

•Stoppeklokker

•Langt målebånd (50 meter)

•Naturhåndbøker

•Skriveunderlag

Artikkelen fortsetter under annonsen

Annonse

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Det dukker ofte opp noen spørsmål når man skal ut, særlig hvis du ikke har vært så mye ute med elvene før. Vi har funnet noen ofte stilte spørsmål, og håper svarene bidrar til å senke terskelen for deg som vil være mer ute.

HVOR MANGE ELEVER ER DET FORSVARLIG Å HA MED SEG PR. LÆRER?

Dette må vurderes ut fra målet for og lengden på turen. Småturer i nærheten av skolen krever normalt bare en lærer. Et godt råd er å ha utedagen sammen med en annen klasse slik at dere er minst to lærere til stede.

HVORDAN ORGANISERE ELEVENE BEST MULIG UTE?

Organisering av klassen er viktig, og det er lurt å ha et fast samlingspunkt som benyttes ved beskjeder, instruksjoner og lignende. Det er også viktig å bli enige med elevene om noen regler før selve turen, for eksempel:

• Gå to og to sammen og ha ansvar for hverandre.

• Avgrens området elevene kan boltre seg på.

• Fløytesignal = samling ved leirsted.

•Ingen går foran læreren og alle må passe på at de ikke blir hengende etter. (Det er en fordel å være to lærere slik at en kan gå først og en bakerst.)

tips: Bruk gjerne en fløyte som signal når du vil samle elevene.

HVA MED FERDSEL LANGS VANN?

Dette krever særlig aktsomhet. La elevene jobbe og ferdes to og to, og samtidig ha ansvar for å følge med på hverandre. Det er også lurt å avgrense området de skal bevege seg på. Er skolens nærområde preget av elver, bekker og vann, bør alle lærere ved skolen jevnlig ta livredningsprøve.

HVA GJØR JEG HVIS ULYKKEN ER UTE?

Dersom det oppstår alvorlige skader er det viktig å ringe etter hjelp: 113! Husk alltid å si fra til ledelsen hvor du og elevene går. Det gir også økt trygghet og mange flere muligheter for ulike turer dersom skolen kan tilby friluftslivskurs, førstehjelpskurs og livredningskurs til sine ansatte.

ER DET UFORSVARLIG Å LA ELEVENE BENYTTE KNIV?

Holdninger til bruk av kniv i skolen varierer. DNT mener det er viktig at barn lærer seg til å betrakte kniv som et redskap og ikke et våpen, men det er viktig med klare regler og rutiner for bruken. Vi anbefaler skolen å kjøpe inn et klassesett med egnede kniver.

KAN MAN FRITT BENYTTE BRENSEL MAN FINNER TIL ET BÅL?

Hvis man vil lage bål, er nok det enkleste å la elevene ha med seg en kubbe hver i sekken, men vanligvis finner man også nok tørrkvist og ved i skogen til å kunne fyre opp et bål. De tørre kvistene nederst på granleggen er super opptenningsved.

MÅ VI FJERNE BÅLRESTENE ETTER OSS, ELLER HOLDER DET Å SLUKKE BÅLET SKIKKELIG?

Dersom dere ikke har benyttet en fast bålplass, skal alle spor etter dere slettes før dere forlater stedet. Dette er det vi kaller sporløs ferdsel. Det betyr at steiner dere har lagt rundt bålet legges tilbake der dere tok dem og at forkullede (og avkjølte!) vedrester kastes tilbake i skogen.

Annonse

Skrevet av Trine Djuvik Haaland 1. januar 2016