Stjerneorientering

Ved stjerneorientering foregår all aktivitet ut fra og inn til det samme samlingspunktet mellom hver post.

Dette gir deltakerne en trygghet i og med at de skal tilbake samme vei som de kom. Du som lærer har god kon - troll og en fin mulighet til å gi veiledn - ing underveis.

Hver post er nummerert eller har en kodebokstav slik at deltakerne kan kontrollere at de har kommet til riktig post/sted. Differensieringen kan gjøres ved å variere avstand og vans - kelighetsgrad.

På posten kan det henge en klippetang/ stifteklemme, eller det kan henge en kodebokstav som deltakerne skal notere eller huske til de kommer tilbake til samlingspunktet. Riktig svar gir ny post å finne. Det går også an å gjøre aktiviteten mer skolefaglig ved å henge ut aktuelle spørsmål fra ulike fag.

Tidsbruk: Minst 30 min.

Forberedelser: Finne egnet område og tegne inn samlingspunkt og en post på hvert kart.

Utstyr: Kart, (orienteringskart, turkart eller flyfoto), poster, evt. kompass om ønskelig.

GJENNOMFØRING

•Tegn inn samlingsstedet og kun en post på hvert kart.

•Sett postens nummer på kartet ved posten.

•Ti poster er passe for en gruppe på 25–30 elever.

•Tegn noen flere kart enn det er deltakere/elever.

•Varier stedene/postene med ulik vanskegrad og avstand. Alle behøver ikke finne alle postene.

•De letteste postene bør plasseres slik at de kan sees fra samlingspunktet.

•Elevene kan gjerne jobbe to og to.

TIPS: Kartene bør lamineres eller puttes i en plastpose og lukkes med tape. Da varer de lenger. En fasit for koder eller svar gjør det raskere og enklere å sjekke om elevene har vært på riktig post. Flere orienteringsaktiviteter finner du på www.orientering.no

Annonse

Skrevet av Trine Djuvik Haaland 1. januar 2016