Kartoppgaver

Tidsbruk: 15–20 min. på hver aktivitet

Utstyr: Skrivesaker, ark og kart over området

HER ER TRE OPPGAVER:

Elevene velger seg ut et lite område som de skal lage kart over. Her kan de utfordres til å angi målestokk også.

To og to: En gjemmer en gjenstand, og viser til partneren sin hvor på kartet tingen er gjemt. Den andre løper og henter gjenstanden. Bytt rolle!

To og to: En går foran, en går bak. Den som går foran beveger seg på kryss og tvers i terrenget, mens den som går bak til enhver tid skal vite hvor de er OG skal holde kartet riktig vei i forhold til terrenget, altså orientere kartet. Bytt rolle!

TIPS: Karttegnstafett er en fin aktivitet for å drille karttegn. Denne kan kjøpes ferdig på www.idrettsbutikken.no.

Annonse

Skrevet av Trine Djuvik Haaland 1. januar 2016