Nær-gjemsel

Tidsbruk: Ca. 5 min. pr. runde.

En elev «står» og teller til 50, de andre gjemmer seg. Når den som står har telt ferdig begynner let - ingen, MEN denne har bare lov å snu seg rundt 360 grader på det stedet han/ hun står. Denne roper for eksempel «Jeg ser Maren som står bak treet! Jeg ser Ali bak maurtua!» osv. Når den som står ikke ser flere fra sitt ståsted, roper han «fritt fram!».

Vinneren er den som har klart å gjemme seg nærmest den som står, uten å bli sett. Denne kan få stå neste gang.

TIPS: Det er lurt å forflytte s eg litt i området h v er gang, for gj emm e ste d e n e blir fort brukt opp.

Annonse

Skrevet av Trine Djuvik Haaland 1. januar 2016