Kjenn ditt tre

Tid: 5-10min

Finn et skogholt med forskjellige typ - er trær. Elevene jobber to og to. Den som går foran har bind for øynene eller lukker dem. Den som fører må gå rolig og holde litt godt i den blinde slik at han føler seg trygg.

Den blinde ledes bort til et tre i nærheten og skal gjøre seg kjent med det. Hvordan er barken, stamme - tykkelsen, bladene, grenene osv.?

Når den blinde føler at han har kjent nok, leder den seende ham tilbake til utgangspunktet og snurrer ham noen ganger rundt. Den blinde kan nå åpne øynene og prøve å finne igjen det treet som

TIPS: La gjerne elevene kommunisere på engelsk.

Annonse

Skrevet av Trine Djuvik Haaland 1. januar 2016