Hva ligger hvor

Tidsbruk: Ca. 10 min.

Forberedelser: Oppgavekortene må lages på forhånd.

Utstyr: Isbokser og oppgavesett.

Du trenger to isbokser pr. lag og ett sett med oppgaver pr. lag (f. eks. ulike blomster, blader, bilder av dyr, bokstaver) tilpasset alderstrinnet.

Lagene deles inn og hver elev får hvert sitt nummer. En isboks står i hver ende av laget, men alle oppgavene ligger i isboksen som er plassert ca. 10 meter foran laget. Læreren roper for eksempel «Nummer 5, hent en kongle». Nummer 5 på hvert lag løper og henter konglen, og legger den i boksen som er plas - sert ca. 10 meter bak laget. Læreren fortsetter å rope ting de skal hente. Etter hvert må de huske hvilken boks de ulike gjenstandene ligger i.

Annonse

Skrevet av Trine Djuvik Haaland 1. januar 2016