Ordleken

K for kongle eller F for Furukongle?

Tidsbruk: Ca. 10 min. pr. ord

FORBEREDELSER

Du som lærer må ha tenkt ut noen ord på forhånd som begynner på en bokstav det er mulig å finne rekvisitter til i området der dere er.

Del klassen inn i grupper på 3–4 personer i hver. Lærer sier et stikkord, for eksempel SKOG. Grup - pen skal nå finne en ting for hver bokstav i ordet «skog» og legge dem i riktig rekkefølge. Lengre stikkord gjør oppgaven vanskeligere.

Etter hvert kan elevene lage egne ord av gjenstander de legger etter hverandre og utfordre de andre grup - pene til å løse oppgaven og finne ut hva som står der. Det er ikke alltid så enkelt … Den konglen som ligger der for eksempel … Er det en K for kongle eller en F for furukongle, mon tro?

Annonse

Skrevet av Trine Djuvik Haaland 1. januar 2016