Begrepslæring

Tidsbruk: Ca. 10 min.

Forarbeid: Ca. 10 min. til å finne gjenstandene.

Dette går fortere dersom du får hjelp av elevene. Utstyr: En tom isboks eller liknende til å legge tingene i. Lærer eller elever finner to og to like ting (to kongler, to steiner, to kvister, to blomster, to mosedotter osv.). Gruppen står i ring med ansiktet inn i ringen og med hendene formet som skåler på ryggen. Lærer legger småtingene i hendene til elevene. Når alle har fått en ting i hånden, blander gruppen seg og begynner å lete etter den som har samme gjenstand som dem.

De får ikke lov å rope ut f.eks. «Hvem har en kongle?», men skal gå rolig rundt og spørre «Har du noe ruglete? Noe glatt? Noe mykt? Noe flatt?» osv. Ved bruk av begreper skal de finne sin partner. Når de tror de har funnet den rette, går de til læreren og viser tingene UTEN at de selv ser dem. Hvis det er riktig stiller de seg bak læreren, har de feil må de ut i myldreområdet igjen, spørre flere og lete videre.

VARIANTER

Hvis du vil dele klassen i grupper på for eksempel fem elever, må du finne fem kongler, fem steiner osv. Fremgangsmåten er den samme som over. Det er viktig at du sier hvor mange som er på hver gruppe på forhånd. Når alle har funnet hverandre, er det lov å se om de har samme ting i hendene. Det vil sikkert være noen som har endt på feil gruppe, men de kan omplasseres i etterkant. Nå har gruppene også blitt navngitt som «kongle-gruppen», «steingruppen» osv., som kan være praktisk for resten av opplegget for utedagen.

Fordelen med denne inndelingen er at du kan bestemme hvem som kommer på samme gruppe, uten at det blir så tydelig for elevene.

Nå har du også en fin mulighet til å fortelle om gjenstandene. For eksempel tresorter, blader, blomster osv. Denne leken fungerer også på engelsk, tysk, nynorsk eller fransk, for å få litt muntlig trening i slike fag.

Annonse

Skrevet av Trine Djuvik Haaland 1. januar 2016